Hjem   /   BloggNyheterSFO   /   Oppmerksomhetsliste på Ramnes SFO

Oppmerksomhetsliste på Ramnes SFO


ALLE barn må bli sett for det gode man gjør eller gode egenskaper som man har.

Men hvordan sikrer vi oss at ALLE jevnt og trutt blir sett?  Stian Mørk Knutson er SFO leder på Ramnes skole. Her kommer en liten beskrivelse av hvordan de har bygd en struktur som også fungerer etter flere år:

På Ramnes SFO satt vi på en planleggingsdag og diskuterte/snakket om vi var sikre på om vi så alle barna som gikk hos oss nok. Vi var enige om at vi var ganske gode, men fant også ut at noen ofte går litt «under radaren.» Vi snakket litt mer om dette og fant ut av at vi skulle lage en enkel liste med navnene på alle barna våre og fordele på de ansatte. Oppgaven vår var da å vise de barna at vi så dem på en eller annen positiv måte. Det kunne være nesten hva som helst, men kravet var at det selvfølgelig skulle være positiv oppmerksomhet. Det var også slik at det ikke alltid nødvendigvis trengte å være noe STORE greier, men at et klapp på skuldra eller et rufs i håret sammen med noen hyggelige ord var nok. Dette ble da dokumentert på lista i form av en hake. Lista gikk over en gitt periode og de ansatte byttet på barna slik at de ikke fikk de samme hver gang. Jeg samler inn lista i slutten av perioden og henger da opp ny. Skulle det vise seg at noen ikke har fått en hake, blir de ekstra markert på den neste.

Det er et par år siden vi startet med denne lista, men vi har valgt å fortsette med den. Den er enkel, og den har en viktig hensikt. Det er viktig at den er såpass enkel for at ansatte ikke skal føle det som en ekstra «byrde» i en allerede hektisk hverdag.