Hjem   /   NysgjerrighetSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Evne til å vise interesse for alt som foregår. Se en sak fra flere sider,
eksperimentere og finne ut hvordan ting fungerer.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet nysgjerrighet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva tenker du på når du hører ordet nysgjerrighet?
 • På hvilke måter kan man vise at man er nysgjerrig?
 • Man kan vise nysgjerrighet ved å stille mange spørsmål. Er det andre måter man kan vise nysgjerrighet på?
 • Hvordan kan du bruke de ulike sansene til å vise nysgjerrighet?
 • Vi kan vise mye nysgjerrighet gjennom bruk av sansene våre. Hvordan kan vi vise nysgjerrighet med smaks sansen, luktesansen, følesansen, hørsel, synet?
 • Hva tenker du at denne nysgjerrigheten kan føre til av positive ting for deg?
 • Hva kan din nysgjerrighet føre til av positive ting for andre?
 • Vi bruker ofte spørsmål når vi er nysgjerrige. Hvilke spørsmål bruker du ofte?
 • Tenke ut et spørsmål som er fint å bruke når du skal spørre om noe du ikke skjønner eller virkelig ønsker å vite mer om. Det kan være på skolen eller i samtale med noen. Det kan handle om et land, en bil, en bok, en fortelling osv. Hvilket spørsmål ville du da stille?
 • Nysgjerrighet og læringsglede henger ganske fint sammen. På hvilken måte kan de ha en sammenheng?
 • Fortell om en gang du var nysgjerrig på å lære noe nytt.
 • Hva er du nysgjerrig på å finne mer ut av?
 • Hvordan kan du bruke nysgjerrigheten din til å finne ut mer om dette?
 • Hvilke positive konsekvenser kan komme ut av å vise nysgjerrighet?
 • Hvordan opplever du det når andre stiller spørsmål og vil vite mer når du forteller noe? Hvilke tanker og følelser kan du få når det skjer?
 • I hvilke yrker tenker du nysgjerrighet er en viktig egenskap?
 • På hvilken måte kan en vise for mye nysgjerrighet?
 • Av og til kan en vise for mye nysgjerrighet. Hva tenker du at det kan føre til?
 • Hvilke andre ord enn nysgjerrighet kan en fort bli møtt med hvis en stiller spørsmål på spørsmål nesten hele tiden?
 • Hvilke tanker og følelser kan du få når du er sammen med noen som stiller masse spørsmål?
 • Under definisjonen står det at nysgjerrighet også handler om å se en sak fra flere sider. Hvor er det viktig?
 • Hva kan man gjøre for å klare å se en sak fra flere sider?
 • En del av definisjonen er å eksperimentere og finne ut hvordan ting fungerer. Hvorfor er det viktig? Hvilke fordeler kan du ha av det?
 • Fortell om en gang du eksperimenterte og fant ut hvordan noe du var nysgjerrig på fungerte.
 • Hvilke følelser kan du få når du klarer å finne ut hvordan det du har undersøkt fungerer?
 • Hva bør vi si og gjøre når vi skal vise hverandre nysgjerrighet, f.eks. her i klassen?
 • For at nysgjerrighet skal være en styrke du har, må du få energi og glede når du bruker den. I hvilke situasjoner opplever du at dette skjer?
 • På en skala fra 1 til 5 der en er veldig lite nysgjerrighet og 5 er veldig mye nysgjerrighet, hvor opplever du at du er. Tenk gjerne i ulike situasjoner som på skolen, i friminuttet, hjemme, blant venner, i fritidsaktiviteter osv.
 • Hvor opplever du at du viser nysgjerrighet best? Hvorfor tror du det fungerer bedre her?
 • Hvis du skulle bli litt nysgjerrig, hva kunne du da tenke deg å gjøre?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.