Hjem   /   SkoleVidar Bugge-Hansen

Vidar Bugge-Hansen

SMART - språkets betydning som linse for samhandling og personlig utvikling
16.05.2018 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Hvordan kan vi skape skoleklasser der elevene er opptatt av å spille hverandre gode og forskjellighet blir sett på som en ressurs? Mange kan vel kjenne seg igjen i klassemiljøer preget av konkurranse der språket i stor grad brukes til å hevde seg selv, ofte ved å snakke nedsettende om andre. I slike situasjoner blir Les mer..
SMART SFO
2.11.2017 | Vidar Bugge-Hansen vbh
SMART SFO SFO er en svært viktig arena der barn får trening å inngå i nære og gode relasjoner til voksne og jevnaldrende. I skoletimene er mye styrt og friminuttene er korte. På SFO kan barn i større grad leke fritt også på tvers av klasser. Deres evne til å ta kontakt med andre og Les mer..
Hvordan kan vi forstå SMART oppvekst?
8.08.2017 | Vidar Bugge-Hansen vbh
SMART oppvekst – skaper sosiale innovasjoner Vi tar utgangspunkt i “en helt vanlig klasse på mellomtrinnet” og endringene som skjedde der. I denne klassen gikk det 22 elever. 12 gutter og 10 jenter. Gjennom å skifte perspektiv til: Styrkefokus Medvirkning Anerkjennelse Relasjonsfokus Trening   Da opplevde vi enorme endringer i elevenes engasjement både faglig og Les mer..
SMART fotball
16.05.2017 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Her følger et eksempel på hvordan Nykirke IFs to jentelag kjørte en prosess for å skape felles forståelse av hvor viktig felleskapet er for at alle skal trives og utvikle seg både som mennesker og som fotballspillere. Når alle spillerne, trenerne og foreldrene drar i samme retning, støtter og hjelper hverandre skapes det en kultur Les mer..
SMART ungdom
24.01.2017 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Hvordan skape fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt? Det er stor bekymring rundt barn og unges psykiske helse. Ensomhet, angst, depresjoner, spiseforstyrrelser osv. er store problemer svært mange ungdommer opplever. Eira deler i SMART ungdom sin meget krevende barne- og ungdomshistorie. Skal vi kunne forstå og hjelpe er det viktig å høre Les mer..
SMART forum
30.08.2016 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Skal vi klare å holde et Styrkefokus, skape Medvirkning, opptre Anerkjennende, skape gode Relasjoner må vi Trene jevnt og trutt. Det er mye som drar oss i motsatt retning i en hektisk hverdag. Vi må inspirere hverandre ved å dele gode erfaringer og heie på hverandre. Barnehageansatte er hjertelig velkommen til Våle samfunnshus 1.september og Les mer..
SMART ungdom
17.08.2016 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART ungdom Da er det endelig tid for å fortelle mer om SMART ungdom! Fra idag vil det være mulig å forhåndsbestille boka! På baksiden av boken kan du lese dette: Hvordan skape fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt? I SMART ungdom blir vi kjent med seks ungdommer og en lærers ulike Les mer..
Hva er SMART ungdom?
26.04.2016 | SMART Senteret smartoppvekst
Hvordan skape fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt? SMART ungdom er et undervisningsopplegg der vi blir kjent med seks ungdommer og en lærers ulike perspektiv i dagsaktuelle situasjoner. Gjennom 30 historier blir vi kjent med et språk om styrker. Historiene er utgangspunkt for å skape drømmer, reflektere i moralske spørsmål, sette seg Les mer..
SMART oppvekst – som kompass
15.01.2016 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Hvordan kan vi sammen skape helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt og utløser engasjement og livsglede? SMART oppvekst er et resultat av et utviklingsarbeid basert på AI (Appreciative Inquiry) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training). På veien har vi fått mange impulser som påvirker og inspirer og det Les mer..
Smart relasjon - fokus på foreldre/barn relasjonen
19.11.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Alle foreldre har drømmer for barnets framtid. Drømmer skaper håp. Håp er en ressurs som skaper motivasjon, engasjement, glød og entusiasme. Dette er avgjørende når en skal inn i et så stort og spennende oppdrag som det er hjelpe barnet til å lykkes med livet sitt. Hvis man skal lykkes i å skape gode relasjoner Les mer..
SmARTe verktøy 2
4.10.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Tenk hva som kan skje om alle barn, unge og voksne lærer å se alt som er bra hos seg selv og andre? SmART oppvekst handler om å tenne gnisten og forløse potensialer ved å fokusere på gode egenskaper og verdier. Vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper. Å bli bevisst Les mer..
SmARTe verktøy
21.09.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Tenk hva som kan skje om alle barn, unge og voksne lærer å se alt som er bra hos seg selv og andre? SmART oppvekst handler om å tenne gnisten og forløse potensialer ved å fokusere på gode egenskaper og verdier. Vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper. Å bli bevisst Les mer..
Meget oppløftende resultater på trivselsundersøkelsen for 7. trinn i Re 2014.
6.04.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Re kommune sine fire barneskoler, Ramnes, Solerød, Kirkevoll og Røråstoppen viser et snitt som vi kan være fornøyd med og stolt av, så langt. Som vi ser av tallene opplever elevene mye støtte fra lærere. Det er spesielt gledelig når vi vet hvor viktig det er for læring og trivsel. Flott at elevene også opplever Les mer..
SmARTe begreper
28.02.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Re kommune har laget en informasjonsfolder for å forklare alle begrepene vi bruker i SmART oppvekst. Den er delt ut til alle ansatte som jobber inn mot barn og unge i kommunen. Informasjonsfolderen er nå lagt ut på denne hjemmesiden under Materiell. SmART oppvekst er et meget omfattende prosjekt som griper inn i alle sektorer Les mer..
Voksne som rollemodeller i det styrkebaserte arbeidet
23.02.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Voksne er til enhver tid rollemodeller for barna, enten det er hjemme, i barnehagen på skolen eller andre steder vi ferdes. Desto bedre relasjon vi har til barnet, desto sterkere er påvirkningen. Barns adferd er i større grad styrt av voksnes fysiske handlinger enn av samtaler og språklige handlinger generelt. Dette er viktig å ha Les mer..

Side: 1 2