Hjem   /   Andre temaerEira Susanne Iversen

Andre temaer

SMART leking
29.06.2019 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
I alle år jeg har jobbet som lærer har jeg lekt mye med elevene. Jeg kan huske selv fra min skolegang at leking var noe jeg så frem til og som ble brukt som en belønning hvis vi hadde klart å gjøre det vi skulle i timen. Det diskuteres mye for tiden om leken som Les mer..
Bruk av IRP eller IGP gir økt læringsglede! Men hva er det?
10.10.2017 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Hei! SMART er ikke et opplegg men et tankesett! Det betyr at du tilpasser SMART til ditt bruk og hvordan du ønsker å gjøre ting. Er det styrkebasert, medvirkende, anerkjennende, relasjonsbyggende og du trener og gjør det ofte, ja DA er det SMART. En av tingene jeg innførte i min klasse var IRP. Det er Les mer..
Hvordan kan vi forstå SMART oppvekst?
8.08.2017 | Vidar Bugge-Hansen vbh
SMART oppvekst – skaper sosiale innovasjoner Vi tar utgangspunkt i “en helt vanlig klasse på mellomtrinnet” og endringene som skjedde der. I denne klassen gikk det 22 elever. 12 gutter og 10 jenter. Gjennom å skifte perspektiv til: Styrkefokus Medvirkning Anerkjennelse Relasjonsfokus Trening   Da opplevde vi enorme endringer i elevenes engasjement både faglig og Les mer..
Metoder og verktøy for å utvikle lærelyst
14.10.2016 | Ellen Sjong ellen
Altfor mange elever sliter med lav selvfølelse og lite motivasjon. Faren for ikke å mestre skolegangen og å kunne delta i arbeids – og samfunnsliv for disse elevene, er stor. Psykiske problemer hos barn og ungdom øker i urovekkende grad. Måling av motivasjon i den årlige elevundersøkelsen viser at vi ikke tar ut potensialet vårt. Les mer..
SMART forum
30.08.2016 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Skal vi klare å holde et Styrkefokus, skape Medvirkning, opptre Anerkjennende, skape gode Relasjoner må vi Trene jevnt og trutt. Det er mye som drar oss i motsatt retning i en hektisk hverdag. Vi må inspirere hverandre ved å dele gode erfaringer og heie på hverandre. Barnehageansatte er hjertelig velkommen til Våle samfunnshus 1.september og Les mer..
SMART oppvekst – som kompass
15.01.2016 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Hvordan kan vi sammen skape helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt og utløser engasjement og livsglede? SMART oppvekst er et resultat av et utviklingsarbeid basert på AI (Appreciative Inquiry) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training). På veien har vi fått mange impulser som påvirker og inspirer og det Les mer..
Smart relasjon - fokus på foreldre/barn relasjonen
19.11.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Alle foreldre har drømmer for barnets framtid. Drømmer skaper håp. Håp er en ressurs som skaper motivasjon, engasjement, glød og entusiasme. Dette er avgjørende når en skal inn i et så stort og spennende oppdrag som det er hjelpe barnet til å lykkes med livet sitt. Hvis man skal lykkes i å skape gode relasjoner Les mer..
En SMART virksomhetsplan! Erfaringer fra et styrkebasert utviklingsarbeid ved Solerød oppvekstsenter
20.10.2015 | Bjorn Hauger bjorn
    Bjørn Hauger, Phd studerende, Re kommune. Oktober 2015   Hvordan kan man jobbe på en systematisk måte i barnehager og skoler for å skape tjenester, og utvikle oppvekstmiljøer, hvor alle gis mulighet til å ta ut sitt potensiale?   På Solerød oppvekstsenter i Re kommune har man funnet ut at dette best kan Les mer..
Smart oppvekst: En ny modell for helhetlig folkehelsearbeid under utvikling
16.09.2015 | Bjorn Hauger bjorn
Bjørn Hauger, Phd. studerende, Re kommune   I Re kommune, Vestfold fylke, er det satt i gang et omfattende utviklingsarbeid i oppvekstsektoren. Kommunen har etablert et overordnet prosjekt som samler alle virksomhetene som jobber med barn og unge, deres foreldre i arbeidet med å skape oppvekstmiljøer som inkluderer alle barn, og som gir alle barn Les mer..
Bruk av styrkebasert intervju ved ansettelser.
1.06.2015 | Bjorn Hauger bjorn
Av Elisabeth Paulsen og Bjørn Hauger   Hvordan skape organisasjoner som forløser potensialene til menneskene? Allerede på 1960- tallet sa en av pionerene innen humanistisk organisasjonsutvikling, Peter Drucker, at det best kan skje gjennom å gjøre styrkene til medarbeiderne produktive. Hva betyr dette i praksis? I Re kommune har man satt i gang et omfattende Les mer..
Hva skjer når en hel oppvekstsektor begynner å jobbe styrkebasert?
15.04.2015 | Bjorn Hauger bjorn
Hva skjer når en hel oppvekstsektor begynner å endre samtalene i retning av det som er menneskenes og organisasjonens styrker? Hvordan påvirker dette muligheten til å skape helt avgjørende kvalitetsforbedringer i oppvekstmiljøet til barn og unge (jfr. NOU 2009:8)   For eksempel at flere barn:   Får opplevelsen av å være verdifulle og høre til (verdige Les mer..
SmARTe begreper
28.02.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Re kommune har laget en informasjonsfolder for å forklare alle begrepene vi bruker i SmART oppvekst. Den er delt ut til alle ansatte som jobber inn mot barn og unge i kommunen. Informasjonsfolderen er nå lagt ut på denne hjemmesiden under Materiell. SmART oppvekst er et meget omfattende prosjekt som griper inn i alle sektorer Les mer..
Voksne som rollemodeller i det styrkebaserte arbeidet
23.02.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Voksne er til enhver tid rollemodeller for barna, enten det er hjemme, i barnehagen på skolen eller andre steder vi ferdes. Desto bedre relasjon vi har til barnet, desto sterkere er påvirkningen. Barns adferd er i større grad styrt av voksnes fysiske handlinger enn av samtaler og språklige handlinger generelt. Dette er viktig å ha Les mer..

Side: 1 2