Hjem   /   Julekalender 2018   /   Julekalender 3. desember

Julekalender 3. desember


NAVNEBØLGE med bevegelse

Utstyr: 0
Positive karakteregenskaper:
• Kreativitet – Det er når vi tenker nytt og finner nye og gode løsninger.
• Humor – Evne til å glede seg selv og andre med smil og latter.

Alle står i en ring. En person starter med å si navnet sitt og gjør en bevegelse. F.eks. «Jeg heter Hanne og gjør sånn» og personen hopper. Etterpå svarer alle: «Jeg heter Hanne og gjør sånn» –og alle hopper. Dette fortsetter hele veien rundt. Spør til slutt; Hvilke karakteregenskaper brukte vi nå?

Fremgangsmåte når man skal leke SMART leker

Før leken:

  • Vis frem styrkene som skal øves på i dag gjennom lek. Les teksten på bildet og snakk litt om egenskapen.
  • Forklar reglene i leken.
  • Bli enige om regler.

Under leken:

  • Styrkespott elevene underveis i leken. “Nå er dere kreative!”, “Her skjer det omsorg.”
  • Snakk om det som skjer under leken: tanker, følelser og styrker. Vi har en anerkjennende tone og holdning til det som skjer.
  • Juster regler, hvis det er nødvendig.

Etter leken:

  • Snakk om styrker: “Hvilke styrker ble brukt nå?”, “På hvilken måte ble denne styrken brukt?”
  • Finn nye kreative løsnigner og/eller forbedringer i leken.

 
Lykke til!
Hilsen SMART oppvekst gjengen