Hjem   /   Julekalender 2018   /   Julekalender 19. desember

Julekalender 19. desember


LAVADAMMEN

Utstyr: 20 papplater, puter, a3 ark el, tape.
Positive karakteregenskaper:
• Kreativitet – Det er når vi tenker nytt og finner nye og gode løsninger.
• Samarbeid – Det er når vi klarer å jobbe sammen med andre for å få til noe.

Lag en historie om at en gruppe blir forfulgt og må komme seg over et område med brennende lava. Gi hver gruppe papplater (a3 ark) og forklar at hvis de tråkker på disse platene vil de ikke synke ned i lavaen. (Gi dem papplater tilsvarende 1/3 av antallet deltakere på laget.)
Gruppen må finne ut hvordan de skal få alle fra punkt A til punkt B (begge markert med tape (eller noe annet) på gulvet), fra en side av lavadammen til den andre. Bare en person kan være på platen om gangen, platene kan tas opp og flyttes. Nøkkelen til denne leken er at bare en del av laget blir i stand til å krysse området om gangen og en deltaker må gå tilbake for å hjelpe resten av laget med å krysse lavadammen. Man kan sette en tidsbegrensning på denne leken.
Variasjoner:
• Det kan være flere grupper som konkurrerer eller en hel klasse.
• Gjenstandene de skal tråkke på kan være puter, ark eller annet som er mulig å bruke for å komme seg fra den ene siden til den andre.
• Ta tiden.
• Noen kan være blinde (for eldre elever.)

Fremgangsmåte når man skal leke SMART leker

Før leken:

  • Vis frem styrkene som skal øves på i dag gjennom lek. Les teksten på bildet og snakk litt om egenskapen.
  • Forklar reglene i leken.
  • Bli enige om regler.

Under leken:

  • Styrkespott elevene underveis i leken. “Nå er dere kreative!”, “Her skjer det omsorg.”
  • Snakk om det som skjer under leken: tanker, følelser og styrker. Vi har en anerkjennende tone og holdning til det som skjer.
  • Juster regler, hvis det er nødvendig.

Etter leken:

  • Snakk om styrker: “Hvilke styrker ble brukt nå?”, “På hvilken måte ble denne styrken brukt?”
  • Finn nye kreative løsnigner og/eller forbedringer i leken.

 
Lykke til!