Hjem   /   Julekalender 2018   /   Julekalender 10. desember

Julekalender 10. desember


PRESENTASJONSLEK med favoritt ….

Utstyr: 0
Positive karakteregenskaper:
• Mot – Når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til), enda vi synes det er litt skummel.
• Humor – Evne til å glede seg selv og andre med smil og latter.

Deltakerne står ute på gulvet i en ring. En begynner å presentere seg gjennom å si et dyr med samme bokstav etter navnet sitt. (forslag: frukt, artist, sport, hobby dyr ol.)
«Hei, jeg heter Eira ekorn” og alle i ringen sier det samme tilbake. Så er det neste person i ringen. ” Hei, jeg heter Håvard hest”. Man kan også lage lyder til navnet.
Etter en runde med å etterlikne kan noen ta utfordringen med å huske alle navn.

Variasjoner:
• Ikke si navn, men bare favoritt ting for de yngste i små grupper.
• Sitte eller stå i en sirkel med fokus på å huske de som kom før deg.
• For de eldre kan de sitte i ring og prøve å huske alle i ringen på utenat.
• De skal huske hva en, to eller flere sa før en.
• Flere favoritt ting: «Hei jeg heter: Eira Salat fotball, Gunn tomat dans».
• På engelsk: Hi, my name is Eira banana. What is your name? (Flere replikker kan puttes inn for de som er eldre.)

Fremgangsmåte når man skal leke SMART leker

Før leken:

  • Vis frem styrkene som skal øves på i dag gjennom lek. Les teksten på bildet og snakk litt om egenskapen.
  • Forklar reglene i leken.
  • Bli enige om regler.

Under leken:

  • Styrkespott elevene underveis i leken. “Nå er dere kreative!”, “Her skjer det omsorg.”
  • Snakk om det som skjer under leken: tanker, følelser og styrker. Vi har en anerkjennende tone og holdning til det som skjer.
  • Juster regler, hvis det er nødvendig.

Etter leken:

  • Snakk om styrker: “Hvilke styrker ble brukt nå?”, “På hvilken måte ble denne styrken brukt?”
  • Finn nye kreative løsnigner og/eller forbedringer i leken.

 
Lykke til!