Hjem   /   Nyheter   /   Et godt sommerminne

Et godt sommerminne


Etter en lang sommerferie så er det mange barn og unge som gleder seg til første skoledag. I bagasjen har de fått påfyll av gode opplevelser og nå er de klare for en skolehverdag sammen med sine klassekamerater igjen.

For andre kan skolestart være utfordrende der de gruer seg til skolestart. Det kan være på grunn av opplevelser og følelser de har kjent på gjennom sommerferien, eller det kan være en utrygghet ved å komme tilbake til skolehverdagen igjen.

Når man møtes første skoledag vil det være store forskjeller på hva elever har med seg i bagasjen.

En øvelse vi har god erfaring med å bruke ved blant annet oppstart etter ferie er SMART ringen. Det er en øvelse hvor det handler om å lete etter suksesser i eget liv, finne en karakteregenskap som passer til seg selv i denne situasjonen og fortelle om den til andre. Ved oppstart etter en ferie kan det være fint å gi elevene i oppgave å tenke tilbake på sommerferien – tenk på et godt sommerminne du har. Noe du er stolt av, noe du har likt godt, noe du er fornøyd med. Hvilken karakteregenskap synes du var fremtredende i denne situasjonen?
Kanskje det beste øyeblikket i sommerferien var da man turte å hoppe fra badebrygga? 🙂

Vi ønsker dere lykke til med den viktige oppstarten!


Metodebeskrivelse: https://smartoppvekst.no/smart-ringen/