Hjem   /   AnsvarsbevissthetSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og passer på det vi har.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet ansvarsbevissthet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva tenker du ansvarsbevissthet kan bety?
 • Hva tror du menes med at vi skal ta ansvar for det vi gjør?
 • Kom med eksempler på hvordan vi kan ta ansvar for det vi gjør.
 • Fortell om en gang du tok ansvar for det du gjorde. Det kan handle om noe du angrer på og tok ansvar eller noe du er stolt av at du tok ansvar for.
 • Hvilke følelser kan du få når du havner i en situasjon der du angrer på at du ikke tok ansvar?
 • Hvilke følelser kan du få når du er virkelig stolt av at du tok ansvar?
 • Hva tenker du kan skje hvis du ikke tar ansvar for det du gjør? Ta gjerne utgangspunkt i en konkret situasjon.
 • En annen del av ansvarsbevissthet handler om å passe på det vi har. På hvilken måte kan vi gjøre det?
 • Hva er du opptatt av å passe på?
 • Hva er det dine foreldre er opptatt av at du passer på?
 • Hva er det ansatte på skolen er opptatt av at du passer på?
 • Hva tenker du kan skje hvis du ikke passer på det du har?
 • Hvorfor er det viktig å vise ansvarsbevissthet?
 • Hvorfor synes du det er viktig å ta ansvar for tingene andre har? Kom gjerne med eksempler på hva det kan være.
 • På hvilken måte kan du vise ansvarsbevissthet på skolen?
 • Hvorfor tenker du det er viktig å ta ansvar for skolearbeidet?
 • Hva skal lærerne og foreldrene dine gjøre mer av eller annerledes for at du skal ta større ansvar for skolearbeidet ditt?
 • Hva kan skje hvis du ikke tar ansvar for skolearbeidet ditt?
 • Det er ofte lettere å ta ansvar for blant annet skolearbeidet når en kan legge en plan slik at ikke alt kommer på en gang. Hvordan planlegger du dette?
 • På hvilken måte kan du vise ansvarsbevissthet blant venner?
 • På hvilken måte må du vise ansvarsbevisst for et kjæledyr?
 • Hva vil kunne skje hvis man ikke viser ansvarsbevissthet når man har et kjæledyr?
 • Hvorfor er det viktig å være ansvarsbevisst i forhold til avtaler vi gjør?
 • På hvilken måte kan du vise ansvarsbevissthet overfor naturen?
 • Hva kan være de største utfordringene for naturen eller miljøet vi lever i?
 • Hva tenker du vi mennesker må gjøre annerledes for at vi virkelig skal vise ansvarsbevissthet for den flotte kloden vi bor på?
 • Hva frykter du kan skje hvis vi ikke tar mer ansvar for miljøet og kloden vår?
 • Hvilke følelser får du når du tenker på dette?
 • For at ansvarsbevissthet skal være en styrke du har, må du få energi og glede når du bruker den. I hvilke situasjoner opplever du at dette skjer?
 • På en skala fra 1 til 5 der en er veldig lite ansvarsbevissthet og 5 er veldig mye ansvarsbevissthet, hvor opplever du at du er. Tenk gjerne i ulike situasjoner som på skolen, i friminuttet, hjemme, blant venner, i fritidsaktiviteter osv.
 • Hvor opplever du at du har best ansvarsbevissthet? Hvorfor tror du det fungerer bedre her?
 • For at ansvarsbevissthet skal være en styrke du har, må du få energi og glede når du bruker den. I hvilke situasjoner opplever du at dette skjer?
 • På en skala fra 1 til 5 der en er veldig lite ansvarsbevissthet og 5 er veldig mye ansvarsbevissthet, hvor opplever du at du er. Tenk gjerne i ulike situasjoner som på skolen, i friminuttet, hjemme, blant venner, i fritidsaktiviteter osv.
 • Hvor opplever du at du har best ansvarsbevissthet? Hvorfor tror du det fungerer bedre her?
 • Hvis du skulle bli litt bedre til å vise ansvarsbevissthet, hva kunne du da tenke deg å gjøre?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.