Leker

Samarbeidsleker, øvelser og ikke-konkurrerende øvelser

En av de viktigste virkemidlene for å skape motivasjon for ART- trening er leker. Karakteristisk for ART- leker er at de ikke er konkurransepreget, men helst motiverer for samarbeid. Eksempler kan være; Hviskeleken, mimeleker, stolleken osv. Det finnes mange eksempler på gode leker og vi har forsøkt å samle noen ART- leker i et hefte til dere. Dette for å bevisstgjøre dere om målet med de ulike ART- lekene og gjøre lekene lett tilgjenglig for dere. ART- leken er plassert før dagens tema med den hensikt at vi samler oss og senker skuldrene og løse opp eventuelle spenninger før vi konsentrerer oss om dagens tema. ART- lek bør settes inn i programmet alt ut ifra den hensikt man ønsker å oppnå. For å motivere og å løse opp stemningen og senke skuldre plasseres leken tidlig. Som belønning plasseres den etter det man ønsker å belønne. Som avledning kan ART- lek brukes for å samle ART- gruppa om noe positivt før man går tilbake til dagens tema. Kilder/inspirasjon:

  • Rogaland høgskole, videreutdanning i sosial kompetanse, kull 6
  • Sara Salmon
  • Peace4kids – ART
  • Rannveig Årsstøl Sallte (2008)
  • Re kommune, samlet av Hilde Huseby

[download_box]Hefte – SAMARBEIDSLEKER, ØVELSER OG IKKE–KONKURRERENDE ØVELSER (pdf)[/download_box]

[download_box]LEKHEFTE (pdf)[/download_box]