Hjem

Anerkjennende tilbakemeldinger på utviklingssamtaler

25. januar 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

På 2. trinn ved Røråstoppen skole i Tønsberg jobber Berit Sanne Elmer som kontaktlærer. Hun er også deltaker på årets SMART trenerutdanning. I klassen jobber Berit systematisk med å se alle elevene og hun forteller her om hvordan hun blant annet gjør det knyttet opp mot utviklingssamtaler:

I forbindelse med mine utviklingssamtaler så finner jeg ut hvilke egenskaper som elevene har utmerket seg i og som jeg ønsker å forsterke/se mer av hos den enkelte elev.

Eleven får utdelt egenskapen på samtalen i form av en «høytidelig» overrekkelse av ett smartkort samtidig med en muntlig begrunnelse for egenskapen. Dette gjør jeg på slutten av hver utviklingssamtale de har med meg.

I gamle Re kommune (nå Tønsberg) har elevene oppigjennom hele barnehageløpet fått slike kort – mange har samlet på dem. Ved å gi disse på utviklingssamtalen vil både foresatte og barn se dette kortet og det fører til gode samtaler. Jeg vet mange samler på dem og har dem enten på kjøleskapet eller på rommet sitt.

Rent praktisk kopierer jeg opp smartkort fra denne linken: https://smartoppvekst.no/20-karakteregenskaper/. Disse klipper jeg opp og oppbevarer i en boks (jeg har en slik det har vært farger i). Jeg laminerer disse slik at jeg bare kan ta ett kort når jeg finner ut hvilken styrkeegenskap jeg ønsker å ha.

Jeg bruker også disse kortene i hverdagen når en elev har gjort noe ekstra fint (i tillegg til å bruke SMART nøkkelknippe). Eller når de trenger en ekstra oppmuntring. Boksen har jeg i klasserommet slik at den er tilgjengelig hele tiden.

Hvem passer til …….. da?
Noen ganger er det veldig lett å finne, andre ganger ikke så lett. Det kan også bli det samme kortet flere ganger. Jeg prøver å finne varierende kort som passer og som fremmer god fremgang. På baksiden av kortet skriver jeg også ofte begrunnelsen som er knyttet til egenskapen de får, samt dato.Utviklingssamtaler på Haukerød skole

18. februar 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Anne Mette Lund jobber som lærer på 3. trinn ved Haukerød skole. Hun har gjennomført utviklingssamtaler og forteller her hvordan hun blant annet legger til rette for å få inn foresattes fokus på barnets styrker:

I morgen har vi nok en fellestid med SMART på agendaen. Vi på Haukerød, og i Sandefjordskolen skriver halvårsvurderinger i norsk, matte og engelsk – i tillegg til orden, oppførsel og trivsel. Vi blir stadig bedre på å skrive disse med positiv vinkling, men for 400 elever vil det nok være sånn at foreldre og elever kan oppleve å huske best det de ikke kan godt nok… 

Derfor har jeg nå laget et forberedelsesark til utviklingssamtalene vi skal ha før vinterferien. Jeg har allerede delt det ut i min 3. klasse, og kommer til å vise det for personalet i morgen, slik at flere kan få inn foreldrenes fokus på barnets styrker. Jeg har i tillegg forberedt meg på å skulle fortelle en fersk episode fra klasserommet der eleven har vist en av egenskapene/styrkene sine ovenfor seg selv, medelever eller meg som kontaktlærer. 

SMART egenskaper på ulike språk:
https://smartoppvekst.no/20-karakteregenskaper/

Utviklingssamtaler

14. oktober 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Cathrine Czeremuga, Hegg skole i Lier presenterer her hvordan hun kobler fag og SMART gjennom utviklingssamtaler.  Medvirkning står sentralt når de setter seg faglige og sosiale mål og lærer seg å bruke veikart. Et utrolig flott verktøy der elevene kan trene opp sin planleggingskompetanse. Det er bedre Cathrine forteller selv:

Høsten er tid for utviklingssamtaler, og den pleier å være delvis styrt av elevene. I forkant forbereder de en presentasjon som de skal vise fram på samtalen med foresatte. Dette året ønsket jeg at det skulle være mer fokus på arbeid med mål, i tillegg til styrker/egenskaper eleven både har og må benytte i arbeidet for å nå målene sine. De skulle sammen med meg lage et veikart som viser hva de må gjøre for å nå målene. Slik har elevene og jeg jobbet med dette:

I forkant av alle utviklingssamtalene gjennomfører jeg elevsamtaler. Til denne samtalen skulle de i år ha forberedt seg med å plukke ut ett valgfritt faglig mål og ett valgfritt sosialt mål.  Til dette har jeg brukt dette skjemaet:

Skjemaet ble et godt utgangspunkt for samtale og arbeid med veikartet. Jeg ønsket å vite hva motivasjonen deres for målet var, og hvor mye de virkelig ønsket og oppnå det. Vi snakket om at det kunne bli krevende, men også hvor godt det kjennes når man får til ting man har bestemt seg for.

Under elevsamtalen tok vi utgangspunkt i det eleven hadde forberedt, til å lage veikart slik som dette:

Dette veikartet er tenkt å være et «levende» dokument i arbeidet med å nå målet. Det vil bli satt av tid på skolen til å jobbe med det, og feiringer vil bli avtalt etterhvert som elevene når delmål og tilslutt de oppsatte målene.

Elevene skal presentere veikartet for foreldrene sine på samtalen, der vi også snakker om hvilken støtte de kan være for barna sine i denne prosessen.

Til samtalen skulle de også plukke ut to styrker/egenskaper som de synes passet til seg, og si noe om hvorfor de valgte akkurat disse. I tillegg fikk elevene gi hverandre styrker, som jeg overrakte på selve samtalen.

For å jobbe med å finne egne styrker, har vi hatt styrkering og «styrkespotting» av medelever: