Hjem

Gausdal kommune inspirert av SMART

29. april 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Skrevet av Sigrun O. Sørumgård og Elin Øverli Jacobsen
Oppvekst stab, Tønsberg kommune

29 ansatte fra Gausdal kommune tok toget til gamle Re en dag i 2017 og lot seg inspirere på et besøk ved SMARTsenteret. Vel hjemme i Gausdal ble det igangsatt ulike piloter og drøftingsmøter. Begrepet “SMART” ble til “Ung Styrke”. Det var viktig å gjøre det til “sitt eget” for å få eierskap til dette tankesettet å jobbe etter.

Vi blir videre fortalt at det å tenke “Ung Styrke” inn i alt arbeid, inneholder mye av det samme som SMARTprinsippene. Alt er i tillegg forankret både i ledergruppen og ellers i kommunen, men spesielt i Oppvekst. 

Gausdal kommune har ikke eget SMARTsenter, men det er likevel utdannet totalt 7 SMARTtrenere i skrivende stund. 

https://www.gausdal.kommune.no/ung-styrke.504939.no.html

Les også: https://smartoppvekst.no/med-hjerte-for-smart/

Fornøyde SMART-trenere og ledere fra Gausdal kommune koste seg på festivalen.