Hjem

Gode gjerninger på tavla

29. april 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

På Gokstad skole i Sandefjord jobber Anette Hem som kontaktlærer på 2. trinn. Hun har dette året deltatt på SMART trenerutdanning. Her beskriver Anette flere eksempler på hvordan hun jobber helt konkret i klasserommet, blant annet “Gode gjerninger på tavla“:

Tidligere har jeg jobbet med lekegrupper og hatt fokus på at alle skal ha noen å leke med i friminuttene. Nå har jeg jobbet mer med å styrke hver enkelt og gitt dem troen på seg selv. Jeg har jobbet med selvfølelse og styrkefokus. Målet er da at alle skal stå mer stødig i seg selv, tåle mer motstand og tørre å by mer på seg selv i samhandling med andre.

Gliseboka

Jeg skrev en håndskrevet «personlig» hilsen til alle på første siden i boka deres. Jeg fortalte dem at denne boka var omtrent det mest verdifulle de kom til å eie. Og så dramatiserte jeg at jeg var en av elevene og hadde fått boka med meg hjem til sommeren og leste den opp for mamma. «Se her da mamma. Her har Anette skrevet til meg, og se her! Her har Kari gitt meg egenskapen MOT.  Det var fordi jeg sklei ned den bratte akebakken veit du. Og her har Stian tegnet en tegning til meg. Det var masse hjerter, jeg tror han er glad i meg altså».

Etter introduksjonen delte jeg ut boka og de leste min hilsen med stolthet. Så skulle de gi seg selv en egenskap, lime den inn i boka og skrive litt om hvorfor de tenkte at den egenskapen passet.

Neste gang jeg tok frem gliseboka skulle læringspartner skrive noe de synes at den andre var god til og så tegne en tegning og lime inn. De er så stolt av boka at de nesten ikke vil at andre skal skrive i den i frykt for at de skal ødelegge den.

Hemmelig SMARTvenn

Nå har vi hatt hemmelig SMARTvenn i ei uke. De har da trukket ispinne (jenter trakk jenter og gutter trakk gutter). De har hatt to oppdrag med denne SMART-vennen.
1. Dere skal gå på jakt etter gode egenskaper denne vennen viser.
2. Dere skal passe litt ekstra på denne SMART-vennen slik at han/hun alltid har noen å leke med og at hun/han har det bra på skolen. Men, dere må gjøre det litt i skjul slik at ikke SMART-vennen skjønner at du har trukket han/henne.

Denne uka skal de avsløre seg. Da kommer jeg til å spørre om noen har merket noe spesielt hyggelig og om noen tror de vet hvem sin venn er. Så skal de skrive i hverandres glisebok. De skal lime inn en egenskap og skrive noen om hvorfor de har valgt nettopp denne egenskapen. Gjerne med et eksempel fra uka som har gått.

Gode gjerninger på tavla

Vi har litt tullball ute i friminuttene. Istedenfor og hele tiden fokusere på den dårlige adferden og gi det fokus, har jeg prøvd å snu på det. Jeg har sagt til dem før de går ut at oppdraget deres ute er å gjøre en så god og merkbar gjerning mot noen andre at det blir husket når de kommer inn igjen.
Etter friminuttet har jeg tegnet et hjerte på tavla og spurt om hvilke navn som burde stå på tavla. (Da vet elevene at det er de elevene som har gjort noe fint for andre som skal stå på tavla). Det er ikke lov å nevne seg selv. Elevene er gode på å nevne andre og beskrive hva de har gjort. «Jeg synes du skal skrive opp Helene på tavla fordi hun trøstet meg når jeg slo meg i akebakken». «Jeg synes du skal skrive opp Lars fordi han spurte om jeg ville være med å spille fotball». Så skriver jeg opp de navnene som blir nevnt og skryter av de som har gjort så gode gjerninger.

Felles egenskaper

Vi har som skole felles egenskaper vi fokuserer på til samme tid. Nå har vi hatt ærlighet og humor (to uker på hver egenskap) Vi har snakket mye om ærlighet og verdien av det. Elevene har beskrevet ærlighet og skrevet hvorfor det er viktig å være ærlig. Så har vi hengt det opp på vinduet i begge klasserom.  Dette har vært en god egenskap å kunne referere til i mange situasjoner. Spesielt når det har vært konflikter. Jeg føler at det har gjort mye av vårt arbeid med elevene og konflikthåndtering hakket enklere.
Jobben med humor har også vært gøy. Alle elevene tok bilde av seg med en grimase som vi hang opp på vinduet og i skolens foaje. Det skapte mye latter i klassen.

Vi har hatt latter-tre som lek. Elevene ligger da med hodet på hverandres mager og det skapes en umiddelbar latter som smittes fort. (Når den første ler så rister magen og da rister hodet til den som ligger på magen. Da blir det fort latter som smitter)

Vi har også hatt leken «Dronningen ser deg». Da står elevene på to rekker med ansiktet inn mot midten. Så går jeg (dronningen) i midten og jeg skal ikke se noen som smiler eller ler. Det er lov å smile eller le bak min rygg, men ser jeg dem, er de ute og må sette seg ned på gulvet. Dette er en lek som elevene har likt veldig godt. Det blir mye latter og mange som går fort ut.