Hjem   /   Nyheter   /   SMART trenerutdanning 2021/2022

SMART trenerutdanning 2021/2022


En praktisk utdanning for deg som vil sette relasjoner, livsmestring og fellesskap på dagsplanen.

Behovet for å høre til og ha nære gode relasjoner i et trygt og godt fellesskap er avgjørende for at barn og unge skal ha et godt liv. For å skape gode relasjoner og inkluderende fellesskap må vi aktivere barn, unge og voksnes ressurser.
Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE og som utløser glede, håp og engasjement?

Med dette fokusspørsmålet som felles utgangspunkt, utforsker hver enkelt deltaker måter å finne bedre løsninger i egen praksis. Med månedlige samlinger får deltakerne verdifulle input, så er det hjem for å trene, og tilbake på samlingene for å dele igjen. Slik skaper vi sammen et unikt og kreativt læringsfellesskap og varige nettverk som er gull verdt i oppvekstarbeidet. Deltakerne får grundig innføring i teorigrunnlaget som ligger til grunn for SMART oppvekst, samt at de får god trening i å ta i bruk metoder og praktiske verktøy som kan være til inspirasjon og hjelp i det forebyggende arbeidet.

Kurset har oppstart 21. og 22.september på Havna hotell Tjøme (overnatting).
De 7 andre samlingene er som følger: 28.oktober, 25.november, 13.januar, 17.februar, 10. mars, 21. april og 2.juni på Våle samfunnshus i Vestfold. Kursdagene er fra kl. 08.30 – 15.30.
Her er et utsagn fra en deltaker på SMART trenerutdanningen:

«… Trenerutdanninga har gitt meg en helt unik innsikt i hvordan vi som enkeltpersoner, gruppe og samfunn kan skape gode oppvekstmiljøer og et godt samfunn å leve i».
Randi Vermelid, ungdomskoordinator Tønsberg kommune.

Mer informasjon og påmelding finner du her:
https://smartoppvekst.no/smart-trenerutdanning-2/