Hjem   /   Medlem   /   SMART portalen

SMART portalen

Slider

En medlemsportal for deg som vil sette vennskap,
relasjoner og fellesskap på dagsorden.

Behovet for å høre til, være del av et fellesskap, ha venner, bli sett og anerkjent for den man er, er sterke behov og drivkrefter i oss mennesker.
Utenforskap og ensomhet er skadelig for de som rammes og i mange sammenhenger ødeleggende for fellesskapet.

Hvordan kan vi sammen med barn og unge utvikle oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE og som utløser håp, engasjement og glede?

SMART PORTALEN kan være til hjelp og inspirasjon. Her finner du en mengde verktøy og metoder til verktøykassa di. Vi fyller jevnlig på med inspirasjon.

SMART PORTALEN

På SMART portalen er det mulig å velge mellom følgende to abonnementsordninger: 

  • SMART personlig abonnement
    privat eller på arbeidsplassen din.

  • SMART skole- og barnehage abonnement
    for hele virksomheter som jobber SMART.

SMART personlig abonnement – dette får du tilgang til: 

privat eller på arbeidsplassen din.

SMART egenskapene

Verktøy for forståelse og dybdejobbing med hver og en av SMART egenskapene.

SMARTe verktøy og metoder

Styrker selvfølelsen, relasjonene og fellesskapet.

Følelser

En SMART tilnærming.

Lek SMART

Leker som skaper glede, engasjement og fellesskap.

Spill SMART

Spill som fremmer glede, felleskap og gode refleksjoner.

SMARTe filmer

Viser «hvordan det kan gjøres» som inspirasjon til å skape sin egen praksis.

SMART nettverkssamling (4 ganger pr. år)

En kreativ digital møteplass for praktikere som skaper nye ideer, refleksjon og SMARTe relasjoner.
Erfaringsdeling og ny input med verktøy, metoder, leker, spill osv.

Nettbutikk

Du får 20% på SMART produkter i nettbutikken. 

Velg mellom to ulike betalingsmuligheter for SMART personlig abonnement:
SMART personlig abonnement – 6 måneder
Kr. 550,- pr måned (kr. 3300,- pr. halvår)
SMART personlig abonnement – 12 måneder
Kr. 400,- pr. måned (kr. 4800,- pr. år)

SMART skole- og barnehage abonnement – for hele virksomheter som jobber SMART:

For virksomheter som ønsker å jobbe på systemnivå i hele organisasjonen.

Digitale personalmøter

Vi holder digitale personalmøter for deres virksomhet (inntil tre pr. kalenderår). Innholdet lager vi sammen med dere.  

Personlige digitale samtaler/veiledning

SMART senteret tilbyr personlige samtaler via Zoom/Teams. Det kan handle om bruk av verktøy, utfordringer dere står i, arbeid rundt enkeltelever, klassemiljøutvikling osv.
Samtalene kan være med ledere, enkelt ansatte, team. Alt etter hvor behovet ligger.
Vi har faste dager og tider som bookes.

SMART relasjon

Digital opplæring og opplegg for foreldremøter med tanke på å styrke relasjonen mellom foresatte og barn. 

Tilgang til SMART portalen

Ved et skole- /barnehage abonnement får man tilgang til den store verktøykassa i SMART portalen.

SMART trenerutdanning

Vi gir din virksomhet 25% rabatt på SMART trenerutdanning for inntil to deltager(e). Ordinær pris kr. 18 000,- pr. person. Medlemspris kr. 13 500,- pr. person.

Nettbutikk

Virksomheten får 20% på SMART produkter i nettbutikken. 

Velg mellom to ulike avtaler for skole- og barnehage abonnement:

Kontakt:

Ved interesse ta kontakt med
Henrik Kopstad Arnesen
Telefon: 452 81 085
E-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no