Hjem   /   Medlem   /   SMART portalen

SMART portalen

Layout 1

For deg som ønsker tilgang til en innholdsrik verktøykasse
som bidrar til å skape gode oppvekstmiljøer for barn og unge.

Behovet for å høre til, være del av et fellesskap, ha venner, bli sett og anerkjent for den man er,
er sterke behov og drivkrefter i oss mennesker.
Utenforskap og ensomhet er skadelig for de som rammes og i mange sammenhenger ødeleggende for fellesskapet.

Hvordan kan vi sammen med barn og unge utvikle oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE
og som utløser håp, engasjement og glede?

SMART PORTALEN kan være til hjelp og inspirasjon. Her vil du få jevnlig påfyll av dybdejobbing med egenskaper,
spill, leker, verktøy og metoder, nettverkssamlinger m.m.

I SMART portalen får du tilgang til: 

Ukentlig digitale møtepunkter

Hver uke kan du møte oss på Zoom. Vi vil presentere leker, metoder, verktøy og spill m.m.
Sammen høster vi erfaringer og en gang i måneden har vi webdialog. Da kan du melde inn temaer,
spørsmål, erfaringer osv. som vi kan drøfte sammen. 

SMART nettverkssamling

En kreativ digital møteplass for praktikere som skaper nye ideer, refleksjon og SMARTe relasjoner.
Erfaringsdeling og ny input med verktøy, metoder, leker, spill osv.

Du får tilgang til en variert og fyldig verktøykasse med følgende innhold:

SMART egenskapene

Verktøy for forståelse og dybdejobbing med hver og en av SMART egenskapene.

SMARTe verktøy og metoder

Styrker selvfølelsen, relasjoner og fellesskapet.

Følelser

La barn og unge bli kjent med, sette ord på og anerkjenne sine egne og andres følelser.

Lek SMART

Leker som skaper glede, engasjement og fellesskap.

Spill SMART

Spill som fremmer glede, felleskap og gode refleksjoner.

SMARTe filmer

Viser «hvordan det kan gjøres» som inspirasjon til å skape sin egen praksis.

Nettbutikk

Du får 20% rabatt på SMART produkter i nettbutikken. 

Medlemskap

Velg mellom 2 prisalternativer for personlig medlemskap:
SMART portalen – 6 måneder
Kr. 550,- pr måned (kr. 3300,- pr. halvår)
SMART portalen – 12 måneder
Kr. 400,- pr. måned (kr. 4800,- pr. år)
Velg mellom 3 prisalternativer for virksomheter:
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for 5 ansatte
Kr. 20 000,- (ordinær pris kr. 24 000,-)
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for 10 ansatte
Kr. 40 000,- (ordinær pris kr. 48 000,-)
SMART portalen 12 måneder – medlemskap for 15 ansatte
Kr. 60 000,- (ordinær pris kr. 72 000,-)

Kontakt:

Henrik Kopstad Arnesen
Telefon: 452 81 085
E-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no