Hjem   /   BarnehageBlogg   /   SMART i Solerød barnehage

SMART i Solerød barnehage


Janny Aannestad forteller:

Jeg startet med å samle de eldste barna på avdelingen og tok en samling. Der  fortalte jeg litt om hva vi skulle gjøre. Alle skal få velge seg 4 ulike egenskaper de ønsker å jobbe med på hjemmebane.

Egenskapene de valgte ble forstørret og satt sammen på et A3 ark som vi laminerte og hang opp på avdelingen. På denne måten kunne det bli synlig for både barn, foreldre og ansatte. Da kunne også barna få et større eierforhold til det de jobber med.

Jeg forklarte hva en feiring kan være, barna valgte da pizza. De fikk velge en styrke som de skulle starte og jobbe med hjemme. Det var stolte barn som kom tilbake med gode historier som de fortalte med iver og lyst. Vi tok en samling i uka hvor alle fikk velge hvilke egenskaper de skulle jobbe med frem til neste samling. De fortalte like stolte hver gang. Når alle hadde fått klistremerker på sine 4 egenskaper var det klart for feiring. De som ville, var med å lage pizza til resten av barna. Dette var et vellykket SMART prosjekt