Hjem   /   Eira Susanne IversenSkole   /   Skolebesøk fra en annen kommune

Skolebesøk fra en annen kommune

10. oktober 2017 / Eira Susanne Iversen eiraiversen

Hei!
Noen ganger kommer det besøk fra andre kommuner som vil se SMART arbeid i praksis. Det kom 8 stykker til meg og de satt i klassen i en time jeg hadde planlagt med diverse SMARTe aktiviteter. Jeg er i gang med å prøve ut forskjellige arbeidsmetoder vi har laget til arbeidsboken som skal lages til mellomtrinnet.  Klassen min har, siden jeg ble kontaktlærer, jobbet hver uke med smart på timeplanen og et tankesett som vi ser har vært sunt for ungene. Vi har stort fokus på empati, styrker, forstå følelser og positive intensjoner i klassen vår.  Og det har gjort at jeg kan dra prosesser i klassen vår som er ganske dype.
Først viste jeg hvordan vi jobber med Gliseboken i klassen vår. Jeg spør klassen:
Er det noe spesiellt som har hendt den siste uken? Det kan være at vi har vært med på en skogstur, tatt vaksine, holdt foredrag eller liknende. Jeg lager en liste på tavlen og spør alltid om hvilke styrker de har brukt i forhold til diss hendelsene. Jeg spør også om de skal noe i helgen hvor de kan regne med å bruke en styrke. Når jeg har mange eksempler på tavlen ber jeg de finne sin historie de vil skrive i boken og lime inn styrken de brukte eller forventer å bruke.
Da vi var samlet igjen gikk jeg igjennom drømmeklassens 3 faser, og snakket om det punktet vi har valgt å jobbe videre med fremover; Å si sin mening. Hvilken styrke tror dere vi må øve mye på da? Elevene kom med mange blandt annet selvtilitt, selvkontroll og mot. Vi begynte å definere MOT med for mye – for lite – passe. Jeg har skrevet en blogg om det før med Respekt.
Egenskapene er først en styrke hvis du får energi av den. Det går an å bruke en egenskap på en negativ måte eller i for stor grad slik at du blir tappet av den. I denne øvelsen vil vi snakke om hvordan det føles å være i et kollegiet eller et klasserom hvor man bruker styrkene for mye, for lite og hvordan det føles og ser ut når de brukes i passe grad.
1. For mye: Be personene i rommet gå til venstre av rommet dere er i. Be de forestille seg at det er for mye av den styrken du har valgt der.
a. Hvilke tanker og følelser får du av å være et sted miljøet er slik?
b. Hvordan er det å lære i et klasserom som er slik?
c. Hvis man har det slik over lang tid, hva tror du det kan føre til?
2. For lite: Be personene i rommet gå til høyre av rommet dere er i. Be de forestille seg at det er for lite av den styrken du har valg der.
a. Hvilke tanker og følelser får du av å være et sted miljøet er slik?
b. Hvordan tror du det er å lære i et klasserom som er slik?
c. Hvis man har det slik over lang tid, hva tror du det kan føre til?
3. Passe: Be personene i rommet stille seg i midten av rommet. Her er det akkurat passe med den styrken dere har valgt.
a. Hvilke tanker og følelser får du av å være et sted som dette?
b. Hvordan er det å lære i et klasserom som er slik?
c. Skriv ned noen punkter av deres definisjon av denne styrken.
20170427_105845Alle elevene skrev ned eksempler på hva passe med mot er for dem. Dette skrives ned på en plakat som blir klassens definisjon av mot. Her er et eksempel hvor vi definerte Omsorg da hele skolen jobbet med det som tema.
Siden det ble mye snakk om å tørre å gjøre ting, slik som karuseller, måtte jeg vinkle det å vær modig en annen vei. Det er snodig hvordan klasser plutselig henger seg opp i noe, slik som karuseller i dette tilfellet, og du får ca 30 fortellinger om “en gang på Tusenfryd”. Jeg brukte siden til mot.no der de har listet opp noen eksempler på å være modig i en relasjon.
MOT til å leve
• Være seg selvmot
• Lede seg selv
• Ha passion (lidenskap)
• Akseptere å ikke alltid være bra
MOT til å bry seg
• Skape godfølelsen hos andre
• Vise respekt
• Vise kjærlighet
• Vise omsorg for de som er utenfor
MOT til å si nei
• Prioritere
• Stå opp for egne verdier
• Våge å si fra
• Praktisere tøff kjærlighet

sirkelkart

Sirkel kart


veikart_mot

Veikart for å utvikle MOT


 
 
Ved å snakke om noen slike eksempler var vi på rett vei igjen. Og jeg kunne ta frem neste oppgave: Å utvikle egenskapen Mot. Jeg snakket om din nærmeste utviklingsone. Altså når man skal gjøre noe for å utvikle sitt mot, kan man ikke være livredd, men det må være en passe ballanse mellom frykt og lyst til å gjennomføre noe. Vi fylte inn i et ark hver der det vi ville utvikle var nærme kjernen på arket, mens det vi var veldig redd for var nærmere kanten på arket.
Deretter valgte de ut en ting de har lyst å utvikle og puttet det øverst i et veikart. Vi delte arket inn i uker og skrev de inn i pilene på arket. Så bestemte de hva de skal gjøre for å nå målet sitt. Noen ville lære å skate, danse eller lage en youtube kanal. Jeg gleder meg til å veilede de videre i sitt individuelle veikart hvor de skal utvikle sitt mot.
Hilsen Eira