Hjem   /   Julekalender 2014   /   Kalenderluke 10

Kalenderluke 10


20-lederegenskaper

Det har nå i mange år vært slik at ungdom som av ulike årsaker slutter i videregående skole eller ikke søker, skal følges opp av oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten har da i mange tilfeller skaffet ungdom praksisplass i bedrifter, og hatt en ordning med Nav om at ungdommen får individstønad for dette. For ungdommene har dette vært en viktig motivasjonsfaktor for å være i aktivitet.
Fra og med i høst har denne ordningen falt ut, og dette er et problem både for oss i 16-23 og oppfølgingstjenesten.  For at denne ordningen nå skal komme i stand, må det være diagnoser eller i alle fall mye dokumentasjon på at ungdommen ikke kan være ordinære arbeidssøkere.  Det betyr for oss at vi må slåss for deres sak i systemene. Vi har ofte samarbeidsmøter med de involverte rundt ungdommen, og begynner etter hvert å bli veldig gode på å argumentere ovenfor nav i forhold til at ungdommene ikke skal bli sosialhjelpsmottakere, men motiveres for aktivitet.  Vi har et bredt kontaktnett, og merker at våre argumenter veier tungt i saker. Dette gjør at vi likevel får gjennomslag for noen av våre ungdommers behov for aktivitet på dagtid med noe kompensasjon via individstønad.
For oss medfører dette også at en del ungdommer faller utenom ordningen. Disse ungdommene blir da gående passive hjemme i stedet for å være i aktivitet. Vi har vært i kontakt med en rådgiver på videregående skole, samt leder for oppfølgingstjenesten i Tønsberg, og bedt om deres synspunkter på dette.
Disse synspunktene sammen med våre egne, har vi nå tatt videre til Arbeids- og velferdsdirektoratet, som ønsker å høre mer om våre utfordringer rundt denne stønaden.

 – Prosjekt 16-23

16 – 23 er et tiltak i Re kommune som skal hjelpe ungdom på sporet hvis de trenger hjelp i forhold til arbeid eller skolegang. Monica og Øistein har kontakt med mange ungdom. Alt går ikke på skinner verken her eller der til enhver tid. Det å vise lederegenskaper når ikke alt går som man ønsker kan være krevende, men svært viktig.

Spørsmål til samtale i personalgrupper eller blant ungdom:

På hvilken måte viste 16 – 23 lederegenskaper i denne situasjonen?
Hvordan tror du ungdommen i Re opplever det når man har slike engasjerte ansatte?
Hva gjør det med virksomhetens og Re kommune sitt rykte ute i den store verden?
Hvilke andre egenskaper trengs for å komme i mål med slike krevende prosesser?
Fortell om en konkret situasjon der du har vist gode lederegenskaper?
Hvilke positive effekter opplevde du?

Siste innlegg

24.12.2014 : Kalenderluke 24
23.12.2014 : Kalenderluke 23
22.12.2014 : Kalenderluke 22
21.12.2014 : Kalenderluke 21
20.12.2014 : Kalenderluke 20
19.12.2014 : Kalenderluke 19
18.12.2014 : Kalenderluke 18
17.12.2014 : Kalenderluke 17
16.12.2014 : Kalenderluke 16
15.12.2014 : Kalenderluke 15