Hjem

Aktiv elevsamtale

1. september 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Bjørn Inge Aam Verås jobber som lærer på Madsebakken skole i Kongsberg. Han gjennomfører elevsamtaler hvor elevene selv får være med å medvirke til hvordan det skal foregå. På denne måten opplever Bjørn Inge at han lettere får de gode samtalene med elevene.

  • Medbestemmelse
  • Lettere å prate mens man går/jogger
  • Relasjonsbygging

På Madsebakken skole har vi i mange år satt av tid til korte elevsamtaler 1 til 1, i tillegg til de vanlige utviklingssamtalene hvert halvår. Vi satte av en time i uka, dvs. at jeg kunne ha 3-6 samtaler avhengig av behov og varighet. Som regel 3-4 samtaler. Jeg har en ganske aktiv gjeng, og liker å være aktiv selv.

Elevene fikk velge om de ville ha en tradisjonell elevsamtale på et grupperom, en gåtur i
nærområdet, eller en joggetur i nærområdet.

Deretter satte jeg opp alle på en liste, slik at de visste når de skulle ha elevsamtale med meg, og at de som ville jogge kunne velge gode sko og lette klær denne dagen.

Det jeg opplevde var at samtalene gikk mye lettere, og barna åpnet seg opp mye mer på gåtur og joggetur, de syns det var kult og at det var deilig å være aktiv under samtalen.

På forhånd hadde jeg notert ned noen generelle spørsmål på en lapp i lomma, og et par ting jeg ville komme innpå for hver elev, ut ifra dagens situasjon og individuelle mål. Vi snakket om egenskaper de syns de viste, egenskaper klassen viste, og om egenskaper de ønsket å ha hjelp til å trene mer på.

For sporty lærere vil jeg absolutt anbefale å teste det ut. En gåtur mens du skaper en viktig interaksjon med en elev, og til og med en lett treningstur (4 samtaler etter hverandre) kan anbefales.

Mitt mål var hovedsakelig å bli bedre kjent, og at elevene fikk medbestemmelse angående gjennomføringen. Jeg fikk kun positive tilbakemeldinger fra elevene.

Lykke til med en aktiv elevsamtale!

Mvh Bjørn Inge Aam Verås, Madsebakken skole.

SMART utviklingssamtale

1. mai 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Elisabeth Gunnerød jobber som lærer ved Granly skole i Tønsberg. Hun beskriver hvordan hun bruker SMART aktivt på utviklingssamtalene hvor både eleven selv, medelever, samt foresatte får medvirke. Elisabeth har laget et fiktivt eksempel slik at vi kan la oss inspirere.

Jeg hadde utviklingssamtaler for noen uker siden, og denne gangen hadde jeg lyst å lage en SMART-vri på den. Målet skulle være at eleven fikk med seg en plakat hjem – med 4 styrker eleven var god på – en fra medelever, en fra foreldrene, en fra eleven selv og en fra meg.

På forhånd laget jeg en plakat – med fire felter.  Så hadde vi en aktivitet i klassen, hvor vi sendte en elev ut på en liten runde i skolegården, mens vi andre skulle bestemme oss hvilken styrke som karakteriserte eleven. Elevene er god på å finne hverandres styrker, så det kom raskt opp fem forslag. Siden vi bare skulle ha en denne gangen, kjørte vi en høytidelig avstemming – hvor vi til slutt endte på en styrke, som jeg i etterkant limte på plakaten sammen med forklaringen elevene hadde gitt. Deretter gav jeg min egenskap, som også bli limt på sammen med forklaringen.

Noen dager før utviklingssamtalen ba jeg elevene tenke på hvilken egenskap de ville gi seg selv, og forberedte de på at de skulle gjøre det på samtalen. I starten av samtalen la jeg fram de fem egenskapene klassekameratene hadde foreslått, men hvilken de hadde bestemt seg for gjennom avstemminga. Deretter fortalte jeg hva jeg hadde skrevet, og hvorfor. Så var det elevens tur til å velge egenskap, og si hva de syntes de selv var god på. Dette gav en fin mulighet for samtale mellom foreldrene, eleven og meg – og vi kunne støtte eleven på det han/hun hadde valgt. Til slutt var det foreldrene sin tur – jeg hadde tatt med boksen med egenskapene, slik at det var greit og oversiktlig for de å finne den de ville ha. Det ble fine samtaler, hvor foreldrene ofte hadde problemer med å velge – siden barna deres hadde så mange gode egenskaper:) Jeg hadde tatt med lamineringsmaskinen til samtalen, så før de dro, så laminerte vi plakaten slik at de fikk den med seg hjem. Det var koselig å se gleden i øynene til både eleven og foreldrene når fokuset var på hva eleven var god i!