Hjem

Relasjonsskaping gjennom øvelser og leker

1. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Hvordan skaper vi et godt fellesskap der alle trives?

Forskning viser at relasjonskompetanse er viktig for læring, trivsel, utvikling og forebygging av utenforskap. Dette gjelder på alle arenaer vi er, uavhengig av alder.

Ved å ha samarbeidsleker og relasjonsøvelser blir man kjent med hverandre på nye måter gjennom å skape samhold, inkludering, tilhørighet og trivsel for alle.

Dette er et praktisk kurs som veksler mellom forelesning, samtaler, relasjonsøvelser og samarbeidsleker. Kurset passer for alle virksomheter, og er overførbart til arbeid med barn og unge.

Tidsramme for kurset er to timer, med mulighet for å tilpasse deres behov.

Ta kontakt med linn.tveiten@tonsberg.kommune.no for mer informasjon og avtale om pris.