Hjem

SMART NISSEVENN

27. november 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Desember er en ypperlig tid for å ta vare på og å se hverandre. SMART nissevenn handler om å skulle se etter gode ting hos hverandre og fortelle den hemmelige nissevennen om det. Man kan fortelle det via for eksempel tegning eller ord, alt ettersom hvilken alder det er snakk om. SMART nissevenn kan brukes både i barnehagen, grunnskolen, familien eller blant kollegaer i førjulstiden. Nedenfor har vi listet opp ulike tips til hvordan den kan gjennomføres, kanskje digitalt:

 1. Trekking av SMART nissevenn:
  Alle trekker en hemmelig venn. Om SMART nissevenn gjøres med barn kan det være lurt at en voksen skriver opp hvem som trekker hvem i tilfelle noen glemmer det.
 2. Oppgaven:
  Se etter gode ting hos sin venn. Det kan være noe den personen sier eller gjør. Varigheten på oppgaven kan være fra noen dager, til en uke og til to uker ut ifra hva som passer sin gruppe. Se etter gode ting som skjer i timen, i friminutt, eller på fritiden.
 3. Bruk SMART nissevennarket etter avtalt periode og la deltakerne tegne eller skrive hyggelige ord til den de har vært nissevenn for. Hvilke egenskaper har vennen din brukt, og på hvilken måte?
 4. Overrekkelse:
  Det er viktig at oppsummeringen gjøres høytidelig. Det er fint å ta det i plenum, så alle hører. Hver og en som har vært SMART nissevenn leser det som står eller viser tegningen og forklarer.  Vi anbefaler dere å ha gode samtaler i forkant om hvordan man kan hedre og forstørre sin SMARTe nissevenn. Det å motta arket skal være en gave, man skal glede den andre.
 5. Ekstra: Kanskje man også kan oppfordre til å nisse litt i hemmelighet for vennen sin. Hva tenker du kan skape litt glede i livet til nissevennen din? Hva med et smil, noen hyggelige ord, være nysgjerrig på, leke i friminuttet osv.