Hjem

Med fokus på egenskaper i gruppesamarbeid

7. mars 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

På Lillås skole i Horten kommune jobber Jeanette Sæthereng Strøm som kontaktlærer på 6. trinn. Jeanette går også SMART trenerutdanning dette året og på trenerutdanningen har hun latt seg inspirere av god praksis og deretter oversatt til egen hverdag. Jeanette beskriver:

Vi startet denne uka opp med gruppearbeid med menneskerettighetene som tema. Jeg tenkte at som oppstart skulle jeg prøve ut den praksisen som Kristina Haraldsen fra Kongseik ungdomsskole hadde gjort med sine elever.

Jeg delte dem inn i grupper, og passet på at det ble grupper som ikke hadde vært så mye sammen før. Da klassen min er «klikkete», ønsker jeg å gjøre noe med fellesskapsfølelsen hos oss. Elevene vet vi har menneskerettigheter som tema, men ikke hva oppgaven(e) er. De fikk først vite hva de skulle gjøre sammen på gruppa, før jeg sa hvem de skulle være sammen med.

  • Lag en liste på fem egenskaper som du mener er viktig for at samarbeidet skal være bra
  • Snakk sammen med en annen på gruppa (de er 3-5 stk) om de egenskapene du har satt opp
  • La alle si en og en egenskap, skriv dem opp og finn ut hvilke tre det er flest av.
  • Lag en plakat med de tre egenskapene

Dette var en veldig flott økt. Jeg prøvde en form for dette i høst, men da ble det bare kaos. Nå har de fått trent på å være i grupper, og det ble veldig bra. Elevene ga tilbakemeldinger på at dette var en fin måte å bli bedre kjent med hverandre. Dette gjør jeg helt klart igjen.