Hjem

Lykkekrukke

12. juni 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

I Ramnes private barnehage jobber Line Berulfsen Gudem. Hun har plassert en lykkekrukke på personalrommet, og målet er å løfte alt det gode som skjer i barnehagen hver eneste dag:

På døren inn til pauserommet henger det en lapp hvor det står: «Hva har gjort deg stolt den siste tiden? Skriv en lapp og legg i krukken, så leser vi noen av lappene neste personalmøte».

Når man kommer inn på pauserommet, står det en glasskrukke midt på bordet ved siden av noen gule lapper. Her skal personalet skrive på lapper «hva har gjort deg stolt den siste tiden?». Målet med dette er å fremme det positive i hverdagen vår. Det er egentlig ganske enkelt å finne ting man er stolt av hvis man bare ikke tenker så stort.

For å hjelpe personalet med ideer til hva som kan skrives ligger det en annen lapp ved siden av der det er skrevet ideer som kan inspirere. Der står det ting som at «jeg er stolt av at jeg husket handlenett i butikken» og «at jeg klarte inspirere til en lek som varte lenge».

Planen er å forandre eller spisse «oppgaveteksten» mer inn etter hvert, men vi har startet veldig åpent ved at man kan skrive ting som er personlig eller jobbrelatert. Krukken skal kun åpnes på personalmøtene, og da skal vi trekke 3-5 lapper og lese høyt. Alt er anonymt. Lappene som ikke blir lest opp blir samlet opp og skrevet i ett eget dokument som henges opp på veggen i pauserommet.

Velkommen til SMARTfestivalen 2024

8. april 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Tid: Onsdag 17. april 2024
Sted: Støperiet i Tønsberg
Adresse: Rambergveien 11, 3115 Tønsberg

Lunsj er inkludert.

Årets tema er sosial innovasjon. Gjennom verdiene til SMART (styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening) vil du få inspirasjon, praktiske tips og faglig påfyll som du kan ta med deg og bruke i hverdagen.

Sosial innovasjon handler om å utvikle nye og bedre løsninger for å imøtekomme store og små behov i samfunnet. Eksempelvis innenfor områder som helse, oppvekst, utdanning, miljø, frivillighet, offentlig tjenesteutvikling og privat næringsliv.

Det som skiller sosial innovasjon fra en vanlig innovasjon, er nettopp det sosiale. En sosial innovasjon er sosial i måten den utvikles på, og i de løsningsforslag som skapes.

SMART som tanke- og verdisett legger til rette for likeverdige dialoger, deltagelse og samskaping for å forske frem de gode varige løsningene.

Påmelding: https://smartoppvekst.no/butikk/smartfestival/smartfestivalen-2024/

Ole Rolfsrud er en av NRKs mest rutinerte ledere av direktesendinger på fjernsyn. Han står fjellstøtt i det journalistiske håndverket, samtidig som humor og raske replikker er et viktig varemerke. De siste ti årene har han vært delaktig i å gjøre sjakk til en norsk folkesport via NRKs svært populære sjakksendinger. Han har i tillegg ledet en rekke direktesendte programmer, som den lørdagssendte publikumssuksessen Alle mot 1. Han har mottatt Kringkastingssjefen språkpris for 2015 og samlagets mediemållagspris for 2016. Rolfsrud har et bredt interessefelt utover sjakk, sport og idrett og er spesielt opptatt av næringslivets plass i samfunnet. Vi er stolte av at han vil lede SMARTfestivalen for andre året på rad.

Erlend Linde-Nielsen går i tredje klasse på Horten vgs. Han ble kjent med SMART allerede på barneskolen og fikk enda mer kjennskap og kunnskap til det på ungdomsskolen. Han kjente på et behov for å jobbe verdibasert også på videregående. Etter å ha vært deltaker på fjorårets SMARTfestival som elevrådsleder tok han initiativ til å starte landets første SMART elevråd på vgs. Vi er skikkelig glade for at Erlend i år skal dele sine erfaringer og være konferansier sammen med Ole Rolfsrud.

Ordfører Frank Pedersen og
kommunedirektør Mette Vikan Andersen fra Tønsberg kommune åpner festivalen.
De er opptatt av at alle skal ha det bra og at Tønsberg kommune skal være en god
kommune for både innbygger og arbeidstaker.

Line Marie Warholm er psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring fra psykisk offentlig helsevern for voksne, sikkerhetspsykiatrien, barne og ungdomspsykiatrien, familievernet, privat praksis og fra rettsvesenet. Hun er forfatter av bøker om barn, ungdom og foresatte, foredragsholder og fast spaltist i Aftenposten.  

Emile Raaen Nordgård er elevrådsleder på Horten vgs. Hun har sammen med Erlend Linde-Nilsen startet opp landets første SMART elevråd på vgs. Hun er opptatt av hvordan man skal legge til rette for at ungdommene skal bli kjent med hverandre, stå opp for hverandre og ta vare på hverandre.

Bodil Bøe Bettum jobber til daglig som virksomhetsleder på Eik og Nes sykehjem. Anders Tyvand jobber som virksomhetsleder for kommunikasjon, begge i Tønsberg kommune. Hver tirsdag er de henholdsvis dirigent og pianist i Tønsberg demenskor. Der jobber de sammen med andre frivillige for at koret skal bidra til gode opplevelser og en følelse av tilhørighet. Bodil tar også årets   lederutdanning som SMART tilbyr.

Eirik Sunde er siviløkonom og daglig leder i Kaldnes AS. Han jobber til daglig aktivt med utvikling og drift av eiendomsprosjekter i Tønsberg og Vestfold. Som en ledende by- og stedsutvikler jobber Kaldnes i tett samarbeid med innbyggere, næringslivet, kommuner og frivillighet med mål om å skape levende inkluderende byer. Sentrale prosjekter i dette arbeidet er bla. Slottsfjellskolen og Slottsfjellfestivalen. Kaldnes har tidligere fått Jordvernprisen for deres arbeid med transformasjon av Kaldnes Vest hvor byutvikling planlegges på lag med naturen.

Ivar Haugstad er utdannet sosialantropolog, med mastergrad fra UIO, og en bachelor i kultur og samfunnsfag fra UIT. Han har støttefag i statsvitenskap, historie, pedagogisk forskningsmetode og psykologisk forskningsmetode. Han har gitt ut to bøker rundt tematikken «Kunsten å virke sammen på jobb». I 13 år har han jobbet som prosessleder, kursholder og foredragsholder rundt samme tematikk, og levert tjenester innenfor blant annet nærings- og reiseliv, offentlig sektor, kultursektoren, oppvekstsektoren og frivilligheten. Nå jobber han på SMART senteret for sosial innovasjon.

Påmelding: https://smartoppvekst.no/butikk/smartfestival/smartfestivalen-2024/

SMART ringen på ledermøter i mestring og helse

6. januar 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Helene Arnesen Bjørk og Trygve Gundersen Berg jobber som virksomhetsledere innenfor Mestring og Helse i Tønsberg kommune. Dette året gjennomfører de også SMART trenerutdanning. Helene og Trygve har tatt initiativ til å gjennomføre SMART ringen i ledergruppa til kommunalsjef Mette Vikan Andersen, og de beskriver her hvordan det foregikk:

Alle valgte å dele en historie de var stolte av, og det var gode tilbakemeldinger. Det var flere ledere som ønsket å låne styrkekortene i etterkant.

Leder ved Ned-sykehjem fortalte at de jobbet med et uke-LØFT der ledergruppen på sykehjemmet samles for å dele ting de har fått til i løpet av uka. Dette var for å løfte seg litt sammen på slutten av uken.

Dette syntes kommunalsjefen var en så god idè at hun nå har kalt inn vår gruppe til måneds-LØFT for å gjøre det samme i vår gruppe.

Så her har SMART ringen resultert i videre deling av det gode vi jobber med i mestring og helse!

Her finner du metodebeskrivelse for SMART ringen: https://smartoppvekst.no/smart-ringen/