Hjem

Progresjon dybdejobbing med en egenskap

3. januar 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Vi foreslår at hvis du skal jobbe dypt og grundig med en og en egenskap så start nederst på listen (Spørsmål til samtale og refleksjon, tegneoppgave, klassemiljø, medvirkende prosess, skalering – refleksjon over veien mot målet). Her vil det etter hvert også komme flere oppgaver. Systemet vårt er laget slik at nye innlegg kommer øverst. Derfor legger vi det helt fra begynnelsen opp slik.

NB! Det er ingen ting i veien for å starte med andre oppgaver. Se hva som kan fungere hos dere. Det gir mange variasjonsmuligheter.

  • Spørsmål til samtale og refleksjon. Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Gjennom spørsmål og samtaler vil en utvide forståelsen av hver enkelt egenskap. Vi er opptatt av at alle skal engasjere seg og være aktive i denne prosessen. Tenk derfor regier på samtalene slik at alle opplever reel medvirkning. Du finner en lang spørsmålsliste som det bare er å plukke fra.
  • Tegneoppgave. Tegning kan sette i gang tanker og refleksjoner. Vi har forslag til ulike tegneoppgaver der malen kan være en ‘’tom’’ karakteregenskap. Til hver egenskap er det laget mulige spørsmål til oppfølgingssamtaler barna i mellom eller med en voksen. Mange har tegning som en styrke, mens de ikke nødvendigvis er verbalt sterke. Kanskje kan slike oppgaver få fram nye og andre stemmer.
  • Klassemiljø, medvirkende prosess. Fra en plakat på veggen til en verdi klassen styrer etter. Her har vi skissert en prosess fra A til L, der barna hele veien skal medvirke og være aktive. Vi fører samtaler om hva for mye og for lite av hver og en egenskap kan føre til. Så skal barna/ungdommen definere hvordan egenskapen skal se ut hos oss i praktiske handlinger. Her kan du gjøre hele prosessen eller ta elementer.
  • Skalering – refleksjon over veien mot målet. Når klassen har bestemt hvordan egenskapen skal se ut og treninga starter så starter den viktigste delen for oss som skal lede prosessen. Hvordan kan vi med små drypp holde fokuset og løfte situasjoner der en lykkes. Her følger noen tips om hvordan du kan gjøre det på en slik måte at barna er aktive og styrkefokuset lever.

Det vil komme flere mulige måter å dybdejobbe med egenskapene her etter hvert.