Hjem

Gratulerer Bjørn Hauger

13. august 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Torsdag 11. august 2022 hadde endelig Bjørn Hauger sin doktorgradsdisputas om SMART oppvekst på NTNU.
Bjørn kan nå titulere seg som doktor philos. Vi var flere fra Tønsberg kommune og Bjørns familie som fikk lov til å være med, og vi hadde en svært minnerik dag.

Vi vil gjerne takke professor ved NTNU, Ottar Næss, og kommisjonen bestående av Øyvind Kvello, Kenneth Gergen og Shelia McNamee for måten de har hjulpet Bjørn i gjennomføringen av arbeidet og disputasen.

Vi vil også takke alle andre som villig har delt av sin praksis og på denne måten vært en viktig del av dette forskningsprosjektet.

«Bjørn, du har gjort en helt strålende jobb og isteden for å spørre deg ut har jeg lyst til å gå ut å ta en øl med deg!»
Kenneth Gergens innledning av utspørringen.

Bjørn Hauger forsvarer sin PhD avhandling

8. august 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Torsdag 11. august er en stor merkedag for SMART senteret. Bjørn Hauger forsvarer sin PhD avhandling ved NTNU, med tittelen: “Smart upbringing: Co-creating cultural change through future forming research”.

I komiteen for vurderingsarbeidet sitter følgende personer:

  • Professor Kenneth J. Gergen, Swarthmore College
  • Professor Sheila McNamee, University of New Hampshire
  • Professor Øyvind Kvello, NTNU

Bjørn Hauger har vært tilknyttet SMART senter for sosial innovasjon i en årrekke, og har gjennom sitt banebrytende arbeid vist hvordan forskning kan anvendes som en mobiliserende og retningsgivende ressurs i et langvarig utviklingsarbeid.

Utdrag fra sammenfatningen av avhandlingen:

 «Avhandlingen beskriver utviklingen av den transformative endringsprosessen SMART oppvekst i Re kommune, i perioden 2005 til 2019. Utviklingsarbeidet har inkludert alle tjenestene som jobber med barn og unge, samt hundrevis av barn og deres foreldre. Et særtrekk ved et transformativt endringsarbeid er at det drives fram gjennom dialoger, utforsking og eksperimentering fra innsiden av de systemene deltagerne inngår i. Det som endres er kort sagt forståelsen av- og samspillet i systemene, med andre ord kulturen.»

Les hele sammendraget her:

https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/4aa3f37d-4b9c-3af5-bede-2150aa62adab?fbclid=IwAR0EuR2wfPzPjs-vTZB_5kcSYWVnlfvXZkdaOgbOIERYh9-fhgS7_zgVPjs

SMART senter for sosial innovasjon og Tønsberg kommune ser fram til en spennende og innholdsrik disputas, og reiser opp til Trondheim med en delegasjon for å hedre og feire vår dyktige kollega. Disputasen sendes også digitalt.