Hjem   /   Nyheter   /   Lek SMART

Lek SMART


Lek er en stor ressurs for å skape et fellesskap preget av glede, engasjement og fellesskapsfølelse. Det som kjennetegner å leke SMART er at det ikke er konkurransepregede leker, men leker som motiverer for samarbeid.

Her finner du flere hefter med ulike samarbeidsleker som du enkelt kan laste ned og ta i bruk. Lek SMART presenteres som en ressurs for å skape inkludering, læring og glede for ALLE, og formålet er å motivere enda flere ansatte i barnehage og skole til å huske den viktige leken, og ikke minst benytte seg av det store potensialet leken har.


https://smartoppvekst.no/leker-2/