Hjem   /  

SMART lederutdanning

Praktisk informasjon

Oppstart av nytt kull med SMART lederutdanning er september 2024.

Utdanningen går over 6 dagssamlinger, fra september 2024 til mars 2025
+ SMARTfestivalen april 2025.

 • Onsdag 4. og torsdag 5. september 2024
 • Torsdag 17. oktober 2024
 • Torsdag 28. november 2024
 • Torsdag 30. januar 2025
 • Torsdag 20. mars 2025
 • Onsdag 9. april 2025 (SMARTfestivalen)

Ta gjerne kontakt med Henrik for en uforpliktende prat på telefon 452 81 085 eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no.


Hva er SMART lederutdanning?

SMART lederutdanning er en praktisk opplæring, hvor deltakerne fordyper seg i å lede styrkebaserte utviklingsprosesser.

Målgruppen er ledere med personalansvar og andre engasjerte medarbeidere innen offentlig sektor, privat næringsliv og frivilligheten.
Opplæringen er også relevant for verneombud og tillitsvalgte.

Formålet med opplæringen er å gi deltagerne innsikt, verktøy og metoder for å utvikle tjenestene, lederrollen og arbeidsmiljøet.
Å fremme godt psykososialt arbeidsmiljø, samarbeid, medvirkning og inkludering, står i sentrum for arbeidet.

Utdanningsløpet kretser rundt følgende fokusspørsmål:

Hvordan skape gledesfylte arbeidsmiljøer hvor ALLE virker på sitt beste, og hvor vi sammen oppnår resultater vi er ekstra stolte av?

Det unike med utdanningen er å utvikle «hvordan-gjør-vi-det-kunnskap», og skape reelle sosiale forbedringer.
Deltakerne jobber langsiktig med utvikling av sin egen rolle og praksis.
Dette gjøres i nært samarbeid og dialog med de andre kursdeltakerne og kursholderne.

Det jobbes systematisk med påfyll, inspirasjon, erfaringsdeling, trening og refleksjon i grupper.
Så er det “hjem” og prøve ut metoder og verktøy, og tilbake på neste samling for å trene, dele og la seg inspirere av hverandre.
Læringsløpet skal ha direkte nytteverdi for deltagernes videre praksisutvikling og innovasjon i egen virksomhet.Siktemål for SMART lederutdanning

SMART lederutdanning skal bidra til å:

 • bygge opp kapasitet i kommuner, virksomheter o.a. til å drive utviklingsprosesser
  basert på SMARTverdiene (Styrke, Medvirkning, Anerkjennelse, Relasjon, Trening)
 • utvikle ledere til å jobbe styrkebasert med fokus på å bygge kultur og forløse organisasjonens potensiale
 • skape gode arbeidsmiljøer der ansatte gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • utvikle ledere til å jobbe systematisk og målrettet med å styrke virksomhetens sosiale kapital
 • bygge opp et robust tverrfaglig fagmiljø for SMART arbeidsmiljø
Kompetansemål

Etter endt kurs skal den enkelte deltager kunne:

 • anvende SMART på en selvstendig, og reflektert måte, i egen praksis
 • vite hvordan man kan snu et defensivt tenkesett til et offensivt tenkesett
 • lede ulike prosesser for styrkeidentifisering i ledergrupper og blant ansatte
 • lede prosesser for å utvikle positive sosiale ferdigheter hos ledere og ansatte
 • kunne gi opplæring i – og lede prosesser basert på appreciative inquiry sammen med personal og ledelse
 • gjennomføre ulike former for valuering av et pågående utviklingsarbeid
 • iverksette prosesser som fremmer en positiv dynamikk mellom mennesker i et utviklingsarbeid
Kunnskapsgrunnlaget for opplæringsprogrammet

Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på:

 • positiv organisasjonsforskning
 • positiv psykologi
 • teorier om sosial innovasjon
 • fagfeltet prosessledelse og teamutvikling
 • teorier om ledelse og selvledelse
 • appreciative inquiry
 • sosial konstruksjonisme
Kompetansebevis

Etter endt kurs vil det bli utstedt kompetansebevis til deltagere som kan dokumentere:

 • 80 % deltagelse
 • refleksjonsnotat / dokumentasjon mellom hver samling
 • en avsluttende tekst som inneholder en presentasjon av deltakerens utviklingsarbeid. Det kan eksempelvis være:
  • en metode eller et konsept som er blitt videreutviklet (eller ny-utviklet)
  • resultater fra eget arbeid eller virksomhet som vekker stolthet
  • et problem som er blitt overkommet
  • en beskrivelse av en viktig erfaring, innsikt eller erkjennelse fra utviklingsarbeidet
 • deltakelse på SMART festivalen
Les om kursholderne her

Påmelding eller spørsmål kan sendes til henrik.arnesen@tonsberg.kommune.no