Hjem   /   BloggNyheterSkole   /   Jente-/guttegruppe på Granly skole i Tønsberg

Jente-/guttegruppe på Granly skole i Tønsberg


På Granly skole i Tønsberg jobber Ester Simonsen som miljøterapeut. Hun har jobbet systematisk med både jente- og guttegrupper for å styrke selvfølelsen, samt skape positive relasjoner mellom elevene. Ester forteller her eksempler fra jentegruppe på mellomtrinnet og fra guttegruppe på ungdomstrinnet:

Jeg hadde forberedt at jentene skulle bruke “Gode egenskap – kort” for å gi hverandre positiv respons og gode ord. En fin aktivitet som jentene i etterkant uttrykte at var bra å være med på.
Jeg sendte en og en ut på gangen, mens de som var igjen i rommet skulle plukke ut to kort de synes passet bra til den som var gått ut. Alle kortene var lagt utover bordet og var lett tilgjengelig. Når disse to kortene var valgt, hentet vi den på gangen inn. 

Jentene hadde fått tid til å finne gode begrunnelser for hvorfor de forskjellige fikk det de fikk, noe som gjør denne “øvelsen” enda mer troverdig. Vi avtalte også hvem som skulle starte å gi tilbakemelding, sånn at det ikke ble mye nøling rundt dette. De andre fikk i oppgave å henge seg på. Jentene kom med konkrete eksempler ovenfor hverandre, der de fortalte om hendelser/opplevelser fra hverdagen som underbygget egenskapene. Det var tydelig å se at alle jentene likte denne øvelsen – flere av jentene sa ting til hverandre som de aldri før har sagt. Dette uttrykte de som en god opplevelse. Det å høre positive ting om seg selv fra de andre jentene i klassen, satte de pris på. Flere fikk egenskaper de ikke hadde tenkt på at de hadde, eller at andre hadde lagt merke til – og dette gjorde dem tydelig glade. Mange fine og overraskende smil. Det å få tildelt egenskaper fra andre var helt tydelig med på å skape go´følelse og forsterke et klassefellesskap.  

Jeg har gjennomført dette opplegget med guttegrupper både på 7. og 9. trinn også – og det var like vellykket i disse gruppene. Jeg tror det å få høre fra medelever at de har lagt merke til gode sider ved en selv, bygger opp selvtillit, samt positive relasjoner elevene imellom. I den ene guttegruppa kom det en herlig kommentar fra en forholdsvis ny gutt i klassen: “Jeg visste ikke at dere tenkte så mye fint om meg!” Dette var en gutt som sleit litt med å finne plassen sin, og som de andre nok også var litt usikre på. Denne situasjonen førte guttegjengen nærmere hverandre – det var ikke vanskelig å se.

Jeg har også utfordret grupper (ungdomsskolen) jeg har gjennomført denne øvelsen sammen med, til å bruke de egenskapene de får tildelt helt bevisst inn i klasse – og skolehverdagen. Det gir utrolig fine muligheter ift. å bidra til gode klassemiljøer.

Under følger et lite eksempel på hvordan det kan gjøres.

Mail sendt til kontaktlærere:
«Guttegruppa jeg hadde hos meg på onsdag, ble med meg på et lite prosjekt – eller et lite oppdrag til vi møtes igjen neste gang. De har tidligere delt ut gode egenskaper til hverandre, ut ifra hva de synes passet for den enkelte.
Jeg minnet de på disse egenskapene nå sist, og vi samtalte rundt betydningen av dem. Deretter utfordret jeg dem til å bruke disse egenskapene aktivt inn i klassemiljøet i tiden framover. Guttene var med på dette, og de var også med på at jeg informerte dere om hvilke egenskaper den enkelte har fått. Dette fordi dere da får muligheten til å følge med og se om det er noen aktiv bruk av gode egenskaper, som kommer hele klassemiljøet til gode.

Det er altså guttegruppe 2 som har fått, og tatt, denne utfordringen:

  • V: Omsorg (Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør)
  • S: Omsorg (Samme som over)
  • C: Kreativitet (Det er når vi tenker nytt og finner nye og gode løsninger)
  • A: Hjelpsomhet (Det er når vi hjelper andre)

Håper dere får mulighet til å ta disse guttene på fersken i å utøve aktiv bruk av gode egenskaper😉 Jeg kommer til å minne de på denne avtalen når jeg ser de i gangene! Kan være fort gjort å glemme dette, så jeg skal drive med litt hyggelig påminnelser når jeg ser de»

Før neste treff med samme guttegruppe, var jeg i dialog med kontaktlærerne for å høre hvordan de hadde opplevd at guttene brukte sine gode egenskaper inn i klassen, sånn som utfordringen var. Utrolig gøy å få tilbakemelding på at det hadde vært synlig bruk av gode egenskaper i tiden etter at utfordringen var gitt. Dermed kunne jeg gi tilbakemelding til guttegruppa at de hadde klart utfordringen på strak arm, samt gi de masse god kreditt på godt utført arbeid. Jeg har tro på at konkret øvelse, sammen med samtale, gjør elevene bevisste og oppmerksomme på mulighetene de selv har til å påvirke og bidra til gode klassemiljøer og gode skolehverdager. Dette lille prosjektet viser at det nytter!!!