Hjem   /   BloggNyheterTrenerutdanning   /   SMART ringen på ledermøter i mestring og helse

SMART ringen på ledermøter i mestring og helse


Helene Arnesen Bjørk og Trygve Gundersen Berg jobber som virksomhetsledere innenfor Mestring og Helse i Tønsberg kommune. Dette året gjennomfører de også SMART trenerutdanning. Helene og Trygve har tatt initiativ til å gjennomføre SMART ringen i ledergruppa til kommunalsjef Mette Vikan Andersen, og de beskriver her hvordan det foregikk:

Alle valgte å dele en historie de var stolte av, og det var gode tilbakemeldinger. Det var flere ledere som ønsket å låne styrkekortene i etterkant.

Leder ved Ned-sykehjem fortalte at de jobbet med et uke-LØFT der ledergruppen på sykehjemmet samles for å dele ting de har fått til i løpet av uka. Dette var for å løfte seg litt sammen på slutten av uken.

Dette syntes kommunalsjefen var en så god idè at hun nå har kalt inn vår gruppe til måneds-LØFT for å gjøre det samme i vår gruppe.

Så her har SMART ringen resultert i videre deling av det gode vi jobber med i mestring og helse!

Her finner du metodebeskrivelse for SMART ringen: https://smartoppvekst.no/smart-ringen/