Hjem

SMARTe jentegrupper på Kirkevoll skole

9. januar 2023 / Karina Heimestol

Før jeg begynte å jobbe som rådgiver på SMART senteret jobbet jeg på Kirkevoll skole i Tønsberg kommune. Der jobbet jeg blant annet med ulike miljøer, og her beskriver jeg en prosess som jeg gjennomførte på mellomtrinnet. Prosessen er basert på AI (Appreciative Inquiry) som er et av teorigrunnlagene som SMART oppvekst bygger på.

«På lørdag ringte det på døra. Utenfor sto det to jenter fra klassen. Jeg ble så glad for det har aldri vært noen fra klassen som har ringt på hos meg før. De to jentene spurte om vi skulle leke sammen og vet du hva, vi hadde det så gøy sammen at vi faktisk overnattet hos hverandre også!»
– Jente 6. trinn, underveis i prosessen med jentegrupper.

I en periode på ca. 3 måneder jobbet jeg med jentemiljøet på to ulike trinn ved Kirkevoll skole. Begge trinnene hadde forholdsvis like utfordringer med mange konflikter, baksnakking, samt jenter som ble holdt utenfor i lek. I samarbeid med kontaktlærer og skolens ledelse ble det derfor bestemt at jeg skulle starte en prosess med jentegrupper på hvert trinn for å jobbe med jentemiljøet.

Før oppstart av jentegruppene startet jeg med å kartlegge jentenes relasjoner innenfor trinnet. Alle jentene ble spurt om følgende:

 • Hvem vil du helst jobbe sammen med i timene? Skriv 3 navn.
 • Hvem vil du helst være sammen med i friminuttene? Skriv 3 navn.
 • Hvem vil du helst være sammen med på fritiden? Skriv 3 navn.

Når alle jentene hadde levert sine svar tegnet jeg opp sosiogram, ett sosiogram for hvert spørsmål. På den måten kunne jeg enkelt se hvordan relasjonene var til hverandre i timen, i friminuttet og på fritiden. Resultatet viste at det var jenter som stod veldig sterkt i gruppa og det var jenter som stod veldig svakt. Det var også få relasjoner på tvers mellom A og B klassene.

Sosiogrammene som ble tegnet var kun til eget bruk i prosessen og var noe som jentene aldri fikk kjennskap til.

Før oppstart av jentegruppene ble det satt noen faste rammer. Et jentegruppemøte skulle vare i 45 minutter. Vi ble enige om å begynne med to ganger pr. uke i fire uker, deretter en gang pr. uke. Innholdet til jentegruppe-møtene skulle ta utgangspunkt i fokusspørsmålet: Hvordan kan vi sammen skape et jentemiljø som fører til trygghet og trivsel for alle? Jentenes respons skulle hele tiden ligge til grunn for hvordan veien skulle bli til.

Ved oppstart var det et tydelig skille mellom A og B klassen. Vi startet derfor med å lage et felles styrketre som alle fikk et eieforhold til. Fokusspørsmålet Hvordan kan vi sammen skape et jentemiljø som fører til trygghet og trivsel for alle? ble notert i stammen og deretter intervjuet jentene hverandre to og to på jakt etter suksesshistoriene.

Hva betyr vennskap med klassevenninner for deg?

 • Fortell om en gang du opplevde et godt vennskap blant klassevenninner. Hva gjorde du? Hva gjorde den/de andre?
 • Hvilke egenskaper ble brukt i denne situasjonen?

Suksesshistoriene for når de selv opplevde et godt jentemiljø ble notert i røttene.

Deretter drømte vi oss frem til siste skoledag; En fugl flyr over Kirkevoll skole og ser ned på oss siste skoledag før sommerferien. Hvordan ser jentemiljøet ut? Hvordan har du det? Hvordan har de andre det i forhold til jentemiljøet? Jentene intervjuet hverandre på nytt to og to, og sammen skapte vi drømmen (krona) for hvordan vi ønsket at jentemiljøet skulle se ut.

Når styrketreet var skapt begynte vi prosessen med å lage veikart. Med utgangspunkt i drømmen plukket vi ut hva som skulle være vårt første delmål, vårt første skritt på veien for å skape et jentemiljø som fører til trygghet og trivsel for alle. Veikartet ble laget for en bestemt periode og inneholdt følgende:

Delmål, Feiring, Hindringer, Tiltak.

På den måten jobbet vi systematisk ved å ta de små skrittene i retning drømmen. Jentene selv fikk medvirke til hva delmålet skulle være, samt helt konkrete tiltak som skulle gjennomføres. De var også med å bestemme ulike typer feiringer som vi hadde med jevne drypp.

Når vi jobbet med konkrete delmål trente vi på å ha et styrkefokus til oss selv, samt til hverandre. Hver jente fikk sin egen lille bok hvor de fikk notere sine suksesshistorier knyttet opp mot delmålet som var valgt for perioden. Sammen med historien de noterte limte de inn karakteregenskapene de synes var fremtredende i historien. Deretter løftet vi historiene høyt for hverandre.

Jentene fikk også utdelt Hemmelig venn på en SMART måte hvor de skulle se etter hvilke gode ting sin hemmelige venn gjennomførte. Når de kom tilbake på jentegruppemøte fikk de utdelt boken til sin hemmelige venn og på lik måte kunne de notere suksesshistoriene de hadde observert, samt lime inn egenskaper som var fremtredende. Når historiene var notert og egenskaper limt inn ble det avslørt hvem som var hemmelig venn til hvem, samt at historiene ble lest høyt for hverandre.

Hvem som skulle være hemmelig venn med hvem ble til på bakgrunn av sosiogrammene. Målet var å styrke relasjoner, samt bygge relasjoner på tvers mellom A og B klassene.

Inn på jentegruppemøtene ble det også fast å gjennomføre 1 – 2 samarbeidsleker pr. gang. Samarbeidslekene ga positive følelser, den var relasjonsskapende og den skapte også et fellesskap i jentemiljøet. Underveis ønsket jentene vennegrupper slik at de lettere kunne flytte leken ut i friminuttet, og med sosiogrammet som verktøy ble det satt sammen vennegrupper.

Lekene hentet vi fra ulike lekehefter som ligger på www.smartoppvekst.no.
Det kunne for eksempel være knutemor, walk and talk, folk mot folk, hva er forandret parter osv.

Fortløpende gjennom hele prosessen var jentene med å evaluere sitt eget arbeid; Hvilke gode ting har skjedd i jentemiljøet? Hva har du gjort? Hva har de andre gjort? Ved å jobbe på denne måten hadde vi hele tiden fokuset mot ønsket adferd og jentene selv ble bevisst på de positive endringene som foregikk i miljøet. Gradvis ble det bygd nye og sterkere relasjoner mellom A og B klassen, og jentene selv beskrev det som at det var blitt en hull i muren
– nå gikk alle i C

Når vi nærmet oss avslutning for jentegruppemøtene evaluerte vi hele perioden sammen; Hvordan hadde du det i jentemiljøet på trinnet før vi begynte med jentegruppe? Hvordan har du det i jentemiljøet ? Jentene fikk i oppgave å skrive og/eller tegne for å besvare oppgaven, og tilbakemeldingene som kom var mange og ga inntrykk.

En jente som ved kartleggingen av relasjonene 3 måneder tilbake i tid stod veldig sterkt i gruppa, sier nå: «Jeg trodde alle hadde noen å leke med, men først nå forstår jeg hva vennskap betyr! Jeg skjønner at jeg må se meg rundt for å spørre andre om de vil være med.»

En annen jente som ved kartleggingen av relasjonene stod svakt i gruppa, forteller etter 3 måneder med jentegrupper: «Det føles så godt når dere kommer bort til meg i friminuttet for å spørre om jeg vil bli med i leken. »

Her kan du se flere før/nå tegninger fra jentene:
https://smartoppvekst.no/smart-jentegruppe/

SMART grunnkurs

14. desember 2022 / Karina Heimestol

Et grunnkurs i SMART oppvekst inneholder innledende teori, praktiske metoder og refleksjon. Det vil være noe forelesning, plenum med deltakelse og samtaler i gruppe. Kurset passer for ansatte i barnehage og skole/SFO, eller andre som jobber med barn og unge.

Mange elever opplever en skolehverdag med utenforskap, press, lite motivasjon m.m.
For ansatte kan dette blant annet føre til stress, konflikter og uro.
SMART oppvekst skal bidra til vennskap, læringsglede, trygghet og håp. Hvordan får vi til det?

Det er utviklet et sett med verktøy og metoder, men det er du som håndverker som avgjør nytteverdien. I dette digitale kurset vil du sammen med din virksomhet få innsikt i noen sentrale verktøy som kan hjelpe deg på veien for å bygge gode relasjoner og et godt fellesskap.

Kurset varer i 2 timer. Tidsramme er mulig å tilpasse til egen utviklingstid.
For mer informasjon og avtale om pris, ta kontakt med henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Er du nysgjerrig på SMART kursrekke? Vi syr sammen en kursrekke som passer for din virksomhet.
For mer informasjon: https://smartoppvekst.no/smart-kurs-i-virksomheter/

Challenge for 8. klassinger i Tønsberg kommune

11. januar 2021 / Karina Heimestol


Randi Vermelid er ungdomskoordinator i Ung i Tønsberg. Hun er deltager på SMART trenerutdanning kull 3. Her beskriver hun et tiltak de har gjort for at ungdommen skal bli kjent med Ung i Tønsberg og omvendt. Det ligger linker til filmer laget av ungdommens egen YouTube kanal, Ung i Tønsberg.

Etter covid 19 inntraff har vi som jobber med fritid og skal tilrettelegge for dette for barn og unge bydd på nye og spennende utfordringer. Siden samtlige 7. klassinger i år, ikke fikk mulighet til å besøke skolen de skulle begynne på og veldig mange elever har vært hjemme uten å få omgås venner på vanlig basis ønsket vi å gi elevene som startet i 8. klasse i Tønsberg kommune en ekstra fin start på skoleåret. Ideen med challenge 2020 ble presentert for kommunalsjef for alle skolene i Tønsberg og ideen ble godkjent.

Av 6 kommunale ungdomsskoler, deltok 4 ungdomsskoler.

Totalt antall deltagere over 4 dager var: 413 elever

Hver klasse gjennomgikk en challenge på 30 min, der de fikk brukt ulike egenskaper som samarbeid, fysikk, konsentrasjon, hukommelse, finmotorikk.

Oppsummering etter disse dagene var at alle skolene synes dette var en flott aktivitet som satte fokus på glede, samhold og nye relasjoner og vennskap. Det var en uke med mye glede og engasjement fra både elever, lærere og virksomheten Ung i Tønsberg.

Det ble en vinner fra hver skole som fikk et opphold på Høyt og lavt, dette ble tatt imot med stor glede og jubel. Aktiviteten vil også fremme vennskap, samhold, mestring og glede for hele klassen.

Opplegget ble koordinert av ungdomskoordinator, men hele virksomheten Ung i Tønsberg deltok på prosjektet. Alle var sammen (noe vi aldri nesten er) og alle fikk brukt sine styrker sammen med ungdommen den uka. Det var nytt for virksomheten ung i Tønsberg å jobbe sammen alle sammen, da vi alle jobber med veldig forskjellige ting. Oppsummeringen fra alle ansatte var at dette hadde vært en svært god uke hvor vi så styrken av å jobbe sammen og at sammen leverer vi, til tross for store forskjeller hos kollegaer med tanke på arbeid, personlighet og kunnskap.

Kongseik: https://www.youtube.com/watch?v=XDyYgw9IRxE

Ringshaug: https://www.youtube.com/watch?v=KyRFw-LodIM

Revetal: https://www.youtube.com/watch?v=mgL2-Osrk4g

Byskogen: https://www.youtube.com/watch?v=wDgoffrun2U

SMART adventskalender – 24. desember 2020

24. desember 2020 / Karina Heimestol

«Nå når det er covid-19 er det jo litt vanskelige tider. Jeg tror det er mange som er skikkelig lei av covid-19, men de prøver så hardt de kan med å finne vaksine. Jeg vet at alle sliter, men jeg er alltid med dere. Alle er med alle. Vi står sammen om dette.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Olivia, 4. klasse
Ringshaug skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva opplever du som vanskelig med covid-19? Hva har det ført til av problemer og vanskeligheter for deg?
 2. Hva gleder du deg skikkelig til når mange er vaksinert og slipper å tenke på Covid-19?
 3. På hvilken måte har du opplevd omsorg i denne perioden?
 4. Fortell en historie der du har fått omsorg. Hva skjedde?
 5. På hvilken måte har du gitt andre omsorg i covid-19 tiden?
 6. Fortell en historie der du har fått omsorg fra andre. Hva skjedde?
 7. Felleskap og relasjoner er utrolig viktig for oss. Ensomhet kan føre til alvorlig sykdom. Audrey Hepburn har skrevet dette:  «Når du ikke har noen du kan lage en kopp te til, når ingen trenger deg, det er da jeg tror livet er over.» Hva tror du det kan bety?
 8. Hvordan kan vi legge til rette for at ingen i jula skal få oppleve noe slikt?Jeg setter ut lykter og rydder en sti og skriver i snøen: Kom inn litt og bli!

Så ønsker jeg stille en ting

og tegner et hjerte omkring.

Tusen takk Olivia!
Et SMART nøkkelknippe og en plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 23. desember 2020

23. desember 2020 / Karina Heimestol

«Eg viste omsorg da eg ga moren min mat på senga da hun var syk.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Emma, 6. klasse
Vang barne- og ungdomsskole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Emma tegnet?
 2. Fortell om en gang du var syk og fikk omsorg. Hva skjedde?
 3. Hvordan opplevde du å få denne omsorgen?
 4. Hvordan er det å gi andre omsorg på denne måten? Kanskje du kan se deg rundt og se om det er noen som trenger litt omsorg. Kjenn etter hva du føler og tenker.
 5. De som jobber med eldre og syke må hele tiden vise mye omsorg. Er det andre egenskaper de trenger for å gjøre en god jobb tenker du?
 6. Er det andre yrker du tenker at omsorg er en viktig egenskap?

Tusen takk Emma!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 22. desember 2020

22. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg var alene på skolegården, også kom en til meg og spurte om jeg ville bli med. Jeg ble glad, også ble vi venner.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Mikal 5B, Rud skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Mikal tegnet?
 2. Hvilke følelser og tanker kan en få når en er alene i skolegården og ser at alle andre har det fint sammen?
 3. Hva skulle du ønske at dere gjorde mer av i klassen din slik at alle hadde noen å leke med? Kom med tips og ideer.
 4. Hva kan du gjøre for at ikke andre skal gå rundt alene og ha det vondt innvendig?
 5. Hva tenker du at lærerne kan gjøre for at det ikke skal skje?
 6. Hva tenker du at foreldrene våre kan gjøre?
 7. «Det er tøft å vise omsorg. Hovedsakelig er det feige og svake mennesker som ikke viser omsorg», Liv Ullmann.
  Hva tror du Liv Ullmann mener med dette? Hva tenker du om dette?

Tusen takk Mikal!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 21. desember 2020

21. desember 2020 / Karina Heimestol

«Når jeg ble trøstet av Caroline. Hun hentet en voksen. Jeg sluttet å gråte.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Frida, 2. trinn
Sandeåsen skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Frida tegnet?
 2. Hvilke tanker og følelser tror du Frida får når hun får trøst av Caroline og hjelp av en voksen?
 3. Hvorfor er det lettere å slutte å gråte når en får omsorg og trøst, tror du?
 4. Hvordan føles det gi omsorg til noen som virkelig blir glad for det?
 5. Tenk på en person som du synes er ekstra god til å vise andre omsorg. Hva er det han eller hun gjør når hen viser omsorg?
 6. Når er det du setter pris på omsorg fra andre? Hva kan ha skjedd?

Tusen takk Frida!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 20. desember 2020

20. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg viser omsorg når jeg gir mamma og pappa en klem»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Isak 5 år,
Skjeggestadåsen barnehage

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. På hvilken måte viser Isak omsorg her?
 2. Hvilke tanker og følelser tror du mamma og pappa har når de får en klem av Isak?
 3. Nå når det er korona kan vi ikke gi en klem til alle vi ønsker. På hvilken annen måte kan man vise at man bryr seg når man ikke kan gi en klem?
 4. Er det andre måter du kan gi omsorg til mamma og pappa på?
 5. Hvilke tanker og følelser tror du mamma og pappa når de får omsorg fra deg?
 6. Mange har kjæledyr i familien. På hvilken måte kan vi vise de omsorg?

Tusen takk Isak!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 19. desember 2020

19. desember 2020 / Karina Heimestol

«Ææææææææ!» sa Leon.
«Å nei» sa Matheo.
Leon datt på sykkelen.
«Auuuu» sa Leon, «dumme stein!»
Matheo sa også dumme stein.
«Går det fint Leon» sa Matheo.
«Ja, det går fint» svarer Leon.

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Matheo 3A, Vanse skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Matheo tegnet?
 2. På hvilken måte viser Matheo omsorg for Leon?
 3. Hva tenker du det er viktig å passe på for at dette og enda farligere ting ikke skal skje når du er ute og sykler?
 4. Fortell om en gang du viste omsorg for en som har slått seg? Hva gjorde du og hva sa du?
 5. Hvilke følelser kan en få når en viser omsorg og en ser at det hjelper den som har slått seg?
 6. Av og til kan vi ha det vondt uten at andre er i nærheten som gir oss omsorg. Det kan være at en har slått seg eller at en er lei seg og har det vondt innvendig. Hvordan kan du vise omsorg overfor deg selv når du har det sånn? Hva kan du si, tenke eller gjøre?


Hvordan staver man kjærlighet
spurte Nasse Nøff …?

Man staver ikke kjærlighet
man føler den …
Ole Brum

Tusen takk Matheo!
Et SMART nøkkelknippe kommer i posten.

Med ønske om en SMART førjulstid fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 18. desember 2020

18. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg var i Marikollen og var på fotballtrening. En skadet seg og jeg hjalp han og han ble veldig glad og jeg ble glad.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Oscar 5B, Rud skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Oscar tegnet?
 2. På hvilken måte tror du Oscar hjalp den som hadde skadet seg?
 3. Er det i andre situasjoner det kan være behov for omsorg når en er på trening eller spiller kamp?
 4. Det å ikke ordentlig føle at en er en del av laget eller gjengen er vondt. Hva kan du gjøre for at ingen skal ha det sånn i den fritidsaktiviteten du driver med?
 5. Fortell om en gang du har hjulpet en annen inn i laget eller ‘’gjengen’’. Hva skjedde og hvordan opplevde du det?
 6. Hva tror du kan skje med resultatene hvis alle hjelper og støtter hverandre? Hvorfor tror du det?

Tusen takk Oscar!
Et SMART nøkkelknippe kommer i posten.

Med ønske om en SMART førjulstid fra alle oss på SMART senteret.