Hjem

Challenge for 8. klassinger i Tønsberg kommune

11. januar 2021 / Karina Heimestol


Randi Vermelid er ungdomskoordinator i Ung i Tønsberg. Hun er deltager på SMART trenerutdanning kull 3. Her beskriver hun et tiltak de har gjort for at ungdommen skal bli kjent med Ung i Tønsberg og omvendt. Det ligger linker til filmer laget av ungdommens egen YouTube kanal, Ung i Tønsberg.

Etter covid 19 inntraff har vi som jobber med fritid og skal tilrettelegge for dette for barn og unge bydd på nye og spennende utfordringer. Siden samtlige 7. klassinger i år, ikke fikk mulighet til å besøke skolen de skulle begynne på og veldig mange elever har vært hjemme uten å få omgås venner på vanlig basis ønsket vi å gi elevene som startet i 8. klasse i Tønsberg kommune en ekstra fin start på skoleåret. Ideen med challenge 2020 ble presentert for kommunalsjef for alle skolene i Tønsberg og ideen ble godkjent.

Av 6 kommunale ungdomsskoler, deltok 4 ungdomsskoler.

Totalt antall deltagere over 4 dager var: 413 elever

Hver klasse gjennomgikk en challenge på 30 min, der de fikk brukt ulike egenskaper som samarbeid, fysikk, konsentrasjon, hukommelse, finmotorikk.

Oppsummering etter disse dagene var at alle skolene synes dette var en flott aktivitet som satte fokus på glede, samhold og nye relasjoner og vennskap. Det var en uke med mye glede og engasjement fra både elever, lærere og virksomheten Ung i Tønsberg.

Det ble en vinner fra hver skole som fikk et opphold på Høyt og lavt, dette ble tatt imot med stor glede og jubel. Aktiviteten vil også fremme vennskap, samhold, mestring og glede for hele klassen.

Opplegget ble koordinert av ungdomskoordinator, men hele virksomheten Ung i Tønsberg deltok på prosjektet. Alle var sammen (noe vi aldri nesten er) og alle fikk brukt sine styrker sammen med ungdommen den uka. Det var nytt for virksomheten ung i Tønsberg å jobbe sammen alle sammen, da vi alle jobber med veldig forskjellige ting. Oppsummeringen fra alle ansatte var at dette hadde vært en svært god uke hvor vi så styrken av å jobbe sammen og at sammen leverer vi, til tross for store forskjeller hos kollegaer med tanke på arbeid, personlighet og kunnskap.

Kongseik: https://www.youtube.com/watch?v=XDyYgw9IRxE

Ringshaug: https://www.youtube.com/watch?v=KyRFw-LodIM

Revetal: https://www.youtube.com/watch?v=mgL2-Osrk4g

Byskogen: https://www.youtube.com/watch?v=wDgoffrun2U

SMART adventskalender – 24. desember 2020

24. desember 2020 / Karina Heimestol

«Nå når det er covid-19 er det jo litt vanskelige tider. Jeg tror det er mange som er skikkelig lei av covid-19, men de prøver så hardt de kan med å finne vaksine. Jeg vet at alle sliter, men jeg er alltid med dere. Alle er med alle. Vi står sammen om dette.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Olivia, 4. klasse
Ringshaug skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva opplever du som vanskelig med covid-19? Hva har det ført til av problemer og vanskeligheter for deg?
 2. Hva gleder du deg skikkelig til når mange er vaksinert og slipper å tenke på Covid-19?
 3. På hvilken måte har du opplevd omsorg i denne perioden?
 4. Fortell en historie der du har fått omsorg. Hva skjedde?
 5. På hvilken måte har du gitt andre omsorg i covid-19 tiden?
 6. Fortell en historie der du har fått omsorg fra andre. Hva skjedde?
 7. Felleskap og relasjoner er utrolig viktig for oss. Ensomhet kan føre til alvorlig sykdom. Audrey Hepburn har skrevet dette:  «Når du ikke har noen du kan lage en kopp te til, når ingen trenger deg, det er da jeg tror livet er over.» Hva tror du det kan bety?
 8. Hvordan kan vi legge til rette for at ingen i jula skal få oppleve noe slikt?Jeg setter ut lykter og rydder en sti og skriver i snøen: Kom inn litt og bli!

Så ønsker jeg stille en ting

og tegner et hjerte omkring.

Tusen takk Olivia!
Et SMART nøkkelknippe og en plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 23. desember 2020

23. desember 2020 / Karina Heimestol

«Eg viste omsorg da eg ga moren min mat på senga da hun var syk.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Emma, 6. klasse
Vang barne- og ungdomsskole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Emma tegnet?
 2. Fortell om en gang du var syk og fikk omsorg. Hva skjedde?
 3. Hvordan opplevde du å få denne omsorgen?
 4. Hvordan er det å gi andre omsorg på denne måten? Kanskje du kan se deg rundt og se om det er noen som trenger litt omsorg. Kjenn etter hva du føler og tenker.
 5. De som jobber med eldre og syke må hele tiden vise mye omsorg. Er det andre egenskaper de trenger for å gjøre en god jobb tenker du?
 6. Er det andre yrker du tenker at omsorg er en viktig egenskap?

Tusen takk Emma!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 22. desember 2020

22. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg var alene på skolegården, også kom en til meg og spurte om jeg ville bli med. Jeg ble glad, også ble vi venner.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Mikal 5B, Rud skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Mikal tegnet?
 2. Hvilke følelser og tanker kan en få når en er alene i skolegården og ser at alle andre har det fint sammen?
 3. Hva skulle du ønske at dere gjorde mer av i klassen din slik at alle hadde noen å leke med? Kom med tips og ideer.
 4. Hva kan du gjøre for at ikke andre skal gå rundt alene og ha det vondt innvendig?
 5. Hva tenker du at lærerne kan gjøre for at det ikke skal skje?
 6. Hva tenker du at foreldrene våre kan gjøre?
 7. «Det er tøft å vise omsorg. Hovedsakelig er det feige og svake mennesker som ikke viser omsorg», Liv Ullmann.
  Hva tror du Liv Ullmann mener med dette? Hva tenker du om dette?

Tusen takk Mikal!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 21. desember 2020

21. desember 2020 / Karina Heimestol

«Når jeg ble trøstet av Caroline. Hun hentet en voksen. Jeg sluttet å gråte.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Frida, 2. trinn
Sandeåsen skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Frida tegnet?
 2. Hvilke tanker og følelser tror du Frida får når hun får trøst av Caroline og hjelp av en voksen?
 3. Hvorfor er det lettere å slutte å gråte når en får omsorg og trøst, tror du?
 4. Hvordan føles det gi omsorg til noen som virkelig blir glad for det?
 5. Tenk på en person som du synes er ekstra god til å vise andre omsorg. Hva er det han eller hun gjør når hen viser omsorg?
 6. Når er det du setter pris på omsorg fra andre? Hva kan ha skjedd?

Tusen takk Frida!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 20. desember 2020

20. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg viser omsorg når jeg gir mamma og pappa en klem»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Isak 5 år,
Skjeggestadåsen barnehage

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. På hvilken måte viser Isak omsorg her?
 2. Hvilke tanker og følelser tror du mamma og pappa har når de får en klem av Isak?
 3. Nå når det er korona kan vi ikke gi en klem til alle vi ønsker. På hvilken annen måte kan man vise at man bryr seg når man ikke kan gi en klem?
 4. Er det andre måter du kan gi omsorg til mamma og pappa på?
 5. Hvilke tanker og følelser tror du mamma og pappa når de får omsorg fra deg?
 6. Mange har kjæledyr i familien. På hvilken måte kan vi vise de omsorg?

Tusen takk Isak!
Et SMART nøkkelknippe og en SMART plakat kommer i posten.

Med ønske om god jul og godt nyttår fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 19. desember 2020

19. desember 2020 / Karina Heimestol

«Ææææææææ!» sa Leon.
«Å nei» sa Matheo.
Leon datt på sykkelen.
«Auuuu» sa Leon, «dumme stein!»
Matheo sa også dumme stein.
«Går det fint Leon» sa Matheo.
«Ja, det går fint» svarer Leon.

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Matheo 3A, Vanse skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Matheo tegnet?
 2. På hvilken måte viser Matheo omsorg for Leon?
 3. Hva tenker du det er viktig å passe på for at dette og enda farligere ting ikke skal skje når du er ute og sykler?
 4. Fortell om en gang du viste omsorg for en som har slått seg? Hva gjorde du og hva sa du?
 5. Hvilke følelser kan en få når en viser omsorg og en ser at det hjelper den som har slått seg?
 6. Av og til kan vi ha det vondt uten at andre er i nærheten som gir oss omsorg. Det kan være at en har slått seg eller at en er lei seg og har det vondt innvendig. Hvordan kan du vise omsorg overfor deg selv når du har det sånn? Hva kan du si, tenke eller gjøre?


Hvordan staver man kjærlighet
spurte Nasse Nøff …?

Man staver ikke kjærlighet
man føler den …
Ole Brum

Tusen takk Matheo!
Et SMART nøkkelknippe kommer i posten.

Med ønske om en SMART førjulstid fra alle oss på SMART senteret.

SMART adventskalender – 18. desember 2020

18. desember 2020 / Karina Heimestol

«Jeg var i Marikollen og var på fotballtrening. En skadet seg og jeg hjalp han og han ble veldig glad og jeg ble glad.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Oscar 5B, Rud skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Oscar tegnet?
 2. På hvilken måte tror du Oscar hjalp den som hadde skadet seg?
 3. Er det i andre situasjoner det kan være behov for omsorg når en er på trening eller spiller kamp?
 4. Det å ikke ordentlig føle at en er en del av laget eller gjengen er vondt. Hva kan du gjøre for at ingen skal ha det sånn i den fritidsaktiviteten du driver med?
 5. Fortell om en gang du har hjulpet en annen inn i laget eller ‘’gjengen’’. Hva skjedde og hvordan opplevde du det?
 6. Hva tror du kan skje med resultatene hvis alle hjelper og støtter hverandre? Hvorfor tror du det?

Tusen takk Oscar!
Et SMART nøkkelknippe kommer i posten.

Med ønske om en SMART førjulstid fra alle oss på SMART senteret.

God jul & godt nyttår!

17. desember 2020 / Karina Heimestol

Vi på SMART senteret ønsker å uttrykke vår takknemlighet for alt det gode arbeidet som gjøres for barn og unge hver eneste dag. Vi gleder oss til videre samarbeid i året som kommer og ser frem til at vi sammen skaper en hverdag hvor styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening står i fokus.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul & et godt nyttår.

SMART adventskalender – 17. desember 2020

/ Karina Heimestol

«Det er viktig å vise omsorg. Hvis du ser en som ikke har det bra, så spør om den personen vil leke.»

SMART oppvekst har invitert barn og unge til en tegne- og skriveoppgave hvor de har fått i oppgave å lete etter situasjoner der de enten har opplevd å vise omsorg for andre eller situasjoner der de har opplevd å omsorg fra andre.

Dagens tegning er fra

Frida, 4. klasse
Ringshaug skole

Forslag til spørsmål for samtale med barn:

 1. Hva har Frida tegnet?
 2. «Hvis du ser en som ikke har det bra, så spør om den personen vil leke» sier Frida. Hvordan kan vi se at ikke andre ikke har det bra?
 3. Å spørre om noen vil være med i leken er en måte å vise at man bryr seg. Hvilke andre måter kan vi vise at vi bryr oss når vi ser noen som ikke har det bra?
 4. Fortell om en gang du ikke hadde det så bra og andre viste omsorg ved å spørre om du vil bli med å leke.
 5. Hvordan opplevde du det? Hvilke tanker og følelser fikk du da?
 6. På hvilken måte kan du gjøre fine ting for at andre skal ha det bra?

Tusen takk Frida!
Et SMART nøkkelknippe kommer i posten.

Med ønske om en SMART førjulstid fra alle oss på SMART senteret.