Hjem

Et godt sommerminne

14. august 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Etter en lang sommerferie så er det mange barn og unge som gleder seg til første skoledag. I bagasjen har de fått påfyll av gode opplevelser og nå er de klare for en skolehverdag sammen med sine klassekamerater igjen.

For andre kan skolestart være utfordrende der de gruer seg til skolestart. Det kan være på grunn av opplevelser og følelser de har kjent på gjennom sommerferien, eller det kan være en utrygghet ved å komme tilbake til skolehverdagen igjen.

Når man møtes første skoledag vil det være store forskjeller på hva elever har med seg i bagasjen.

En øvelse vi har god erfaring med å bruke ved blant annet oppstart etter ferie er SMART ringen. Det er en øvelse hvor det handler om å lete etter suksesser i eget liv, finne en karakteregenskap som passer til seg selv i denne situasjonen og fortelle om den til andre. Ved oppstart etter en ferie kan det være fint å gi elevene i oppgave å tenke tilbake på sommerferien – tenk på et godt sommerminne du har. Noe du er stolt av, noe du har likt godt, noe du er fornøyd med. Hvilken karakteregenskap synes du var fremtredende i denne situasjonen?
Kanskje det beste øyeblikket i sommerferien var da man turte å hoppe fra badebrygga? 🙂

Vi ønsker dere lykke til med den viktige oppstarten!


Metodebeskrivelse: https://smartoppvekst.no/smart-ringen/

Webdialog: SMART start!

7. juni 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Velkommen til webdialog torsdag 9. juni kl. 14.45 – 15.30 på Zoom.

Tenk hvor magisk oppstarten av et nytt barnehage-/skoleår er. Fellesskapets betydning, det å føle tilhørighet i et trygt og godt miljø er viktig for både barn og voksne etter en lang sommerferie.

Torsdag 9. juni kl. 14.45 inviterer vi deg til å bli med på webdialog der SMART start er tema. Her kan du dele av dine gode erfaringer, samt la deg inspirere av hva andre har gjort. Hva skjer av gode ting hvis vi setter relasjoner og fellesskap på timeplanen?

Velkommen!

Direkte link til Zoom møte:
https://us06web.zoom.us/j/81150826131?pwd=VUlOS1RtOTM3WDlUZDNQVVhRSDNzUT09