Hjem

SMART kurs fysisk eller digitalt: Folkehelse og livsmestring på timeplanen!

7. oktober 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Bli med på fysisk SMART kurs tirsdag 25. oktober i Oslo og/eller digitalt SMART kurs onsdag 19. oktober!

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE og som utløser glede, håp og engasjement?

Mange barn og unge opplever en hverdag som er preget av ensomhet, press, lite motivasjon osv. For ansatte kan dette blant annet føre til konflikter, uro, opplevelsen av å mislykkes og stress.
Et inkluderende fellesskap og gode relasjoner er den beste medisinen. Men hvordan skape fellesskap der man vil hverandre vel og der en er opptatt av å spille hverandre gode?

Kurset er primært for ansatte i barnehage og barneskole, men andre som foresatte, frivillige innen fritidssektoren ol. kan ha stort utbytte av kurset.

For mer informasjon, se:

Gratulerer Bjørn Hauger

13. august 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Torsdag 11. august 2022 hadde endelig Bjørn Hauger sin doktorgradsdisputas om SMART oppvekst på NTNU.
Bjørn kan nå titulere seg som doktor philos. Vi var flere fra Tønsberg kommune og Bjørns familie som fikk lov til å være med, og vi hadde en svært minnerik dag.

Vi vil gjerne takke professor ved NTNU, Ottar Næss, og kommisjonen bestående av Øyvind Kvello, Kenneth Gergen og Shelia McNamee for måten de har hjulpet Bjørn i gjennomføringen av arbeidet og disputasen.

Vi vil også takke alle andre som villig har delt av sin praksis og på denne måten vært en viktig del av dette forskningsprosjektet.

«Bjørn, du har gjort en helt strålende jobb og isteden for å spørre deg ut har jeg lyst til å gå ut å ta en øl med deg!»
Kenneth Gergens innledning av utspørringen.