Hjem   /   Førstkommende kursKurs   /   Kurs i SMART oppvekst 25.november – Sandnes

Kurs i SMART oppvekst 25.november – Sandnes


Sted: Gjesdalveien 6A i Sandnesklokken0900-1500

Kursavgift: Kroner 900,00 inkludert valgfri lærebok og lunsj

Påmelding her..

Hva er SMART oppvekst?

 “Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?”

SMART oppvekst er et verdisett i alle våre mellommenneskelige møter for å hjelpe oss med å bygge slike felleskap. 

  • S – styrkefokus
  • M – medvirkning
  • A – anerkjennelse
  • R – relasjonsfokus
  • T – trening for å få det til. 

Hva vil skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite hvordan disse styrkene kan identifiseres og forstørres hos seg selv og hos andre? Hva ville skje om alle barn vet hvordan de kan bygge opp livsressurser, som fungerer som buffere mot psykiske lidelser som angst og depresjoner?

 Det å oppleve anerkjennelse i møte med et annet menneske gir energi, pågangsmot og tro på egne ferdigheter. En forutsetning for å få til dette og til å takle de utfordringene som kommer, er god sosial kompetanse. Det handler om å styrke tanker, følelser og handlinger på en slik måte, at man lykkes godt i det sosiale samspillet med andre mennesker. Styrkefokuset som ligger i AI handler om å se den beste utgaven av hverandre. SMART oppvekst gir et språk og en trening i å se etter det velfungerende. Skal vi kunne identifisere styrker hos hverandre må vi ha et språk som forstås likt av alle.

Verktøy for fremtidens barnehage og skole:

 SMART oppvekst har med utgangspunkt i Re kommune og alle virksomhetene her, spredd seg til en rekke skoler og barnehager Norge rundt.  

Dette er verktøy som ikke skal erstatte, men heller forsterke allerede eksisterende praksis.

SMART oppvekst inneholder blant annet disse verktøyene: 

  • Bøkene SMART oppvekst 1-4: Identifisering av barns styrker gjennom sosiale historier og moralske dilemmaer.
  • Barna identifiserer styrker hos hverandre 
  • Den styrkebaserte foreldresamtalen og flere virksomme verktøy i SMART
  • Anerkjennende intervju (AI)                                      

Med vennlig hilsen

Vegard Viestad

Daglig leder

Tlf: +47 474 16 080

Epost: vegard@smart-kompetanse.no

Hjemmeside: www.smart-kompetanse.no

Påmelding: www.kursguiden.no