Hjem   /   MateriellSMARTe metoder og verktøy

Materiell

Fem på rad - jul
4.12.2020 | Karina Heimestol
SMART NISSEVENN
30.11.2020 | Linn Tveiten
Desember er en ypperlig tid for å ta vare på og å se hverandre. SMART nissevenn handler om å skulle se etter gode ting hos hverandre og fortelle den hemmelige nissevennen om det. Man kan fortelle det via for eksempel tegning eller ord, alt ettersom hvilken alder det er snakk om. SMART nissevenn kan brukes Les mer..
Styringsdokumenter
28.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
FNs bærekraftmål  https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/     Læreplanen  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ Rammeplan for barnehagen  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ Stortingsproposisjon 121 S: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. https://www.regjeringen.no/contentassets/1ea3287725fa4a2395287332af50a0ab/no/pdfs/prp201820190121000dddpdfs.pdf
Hemmelig venn på en SMART måte i koronatider.
17.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Øvelse i å ta på seg positive briller og se og løfte hverandre. Mulig framgangsmåte: Læreren fordeler hvem som skal være hvem sin hemmelige venn. Tenk gjerne her på hvem som er spesielt god til å se og løfte andre og hvem trenger det i disse dager. Her finnes det gode koblingsmuligheter. Lærer gir beskjed Les mer..
SMARThjulet 1
17.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMARTHjulet 2
17.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Fem på rad
17.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SPÅ
29.08.2019 | Karina Heimestol
   
Lek SMART
24.05.2016 | SMART Senteret smartoppvekst
Lek er en utrolig ressurs for å skape felleskap preget av glede, engasjement og fellesskapsfølelse. Karakteristisk ved å leke SMART er at det ikke er konkurransepregede leker, men helst leker som motiverer for samarbeid.  I disse heftene presenterer vi SMART leking som en ressurs for å skape inkludering, læring og glede for alle. Formålet er Les mer..
Fremtidens skole
18.12.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015: 8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser» kan komme til å forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kritisk og kreativ tenkning, innovasjon, kommunikasjon, deltakelse og samarbeid vil bli enda viktigere. (NOU 2015: 8) framhever fire kompetanseområder som særlig viktige framover: – Fagspesifikk kompetanse Les mer..
20 karakteregenskaper
25.11.2014 | SMART Senteret smartoppvekst
Følgende 15 karakteregenskaper brukes i ART og er utviklet av S. Salmon: Mot, omsorg, hjelpsomhet, samarbeid, ansvarsbevissthet, selvkontroll, tålmodighet, utholdenhet, respekt, takknemlighet, humanisme, ærlighet, integritet, selvtillit, målrettethet. Følgende 5 karakteregenskaper har vi utledet fra de 24 signaturstyrkene i positiv psykologi: Humor, lærelyst, nysgjerrighet, kreativitet og lederevner. Nynorsk: Dansk: Engelsk: Fransk: Polsk: Spansk: Swahili: Tysk: Ungarsk:
Snurr film
24.11.2014 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART på hjemmebane SMART oppvekst 1 SMART oppvekst 2 SMART oppvekst 3 Moralske dilemmaer som barn og unge ofte havner i DRØMMEKLASSEN – en klasse der ALLE gleder seg til timer og friminutt SMART Oppvekst i Re kommune Vidar forteller kortfattet hva SMART Oppvekst er. SMART – selvfølelse Hvordan kan vi skape lærings- og helsefremmende Les mer..

Side: 1 2

Siste innlegg

30.11.2020 : SMART NISSEVENN
17.04.2020 : SMARThjulet 1
17.04.2020 : SMARTHjulet 2
17.04.2020 : Fem på rad
29.08.2019 : SPÅ
24.05.2016 : Lek SMART
18.12.2015 : Fremtidens skole