Hjem   /   SkoleVidar Bugge-Hansen

Skole

Smart undervisningstips: Gliseboka!
25.10.2015 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Jeg er kontaktlærer på 4.trinn og har fokus på å finne styrkene til elevene mine. Jeg ønsker at de skal finne sine styrker selv, hverandres og at vi voksne skal finne de for dem. Det er så lett å drukne i hverdagens læreplan, fagplan, lokale planer, PPT, BUP og andre som mener noe om hva Les mer..
SmARTe verktøy 2
4.10.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Tenk hva som kan skje om alle barn, unge og voksne lærer å se alt som er bra hos seg selv og andre? SmART oppvekst handler om å tenne gnisten og forløse potensialer ved å fokusere på gode egenskaper og verdier. Vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper. Å bli bevisst Les mer..
SMART undervisningstips: SMART klasserom
24.09.2015 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Det er fredag siste time og ukens smart-time har startet. I forrige fellessamling på skolen har rektor valgt ut 4 karakteregenskaper som har stor verdi når det kommer til vennskap, og alle lærerne på skolen skal prate om disse i klasserommet. Disse egenskapene er omsorg, hjelpsomhet, humor og ærlighet. Jeg starter timen ved å snakke Les mer..
SmARTe verktøy
21.09.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Tenk hva som kan skje om alle barn, unge og voksne lærer å se alt som er bra hos seg selv og andre? SmART oppvekst handler om å tenne gnisten og forløse potensialer ved å fokusere på gode egenskaper og verdier. Vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper. Å bli bevisst Les mer..
VERKTØY FOR FRAMTIDAS SKOLE
25.05.2015 | Ellen Sjong ellen
                  Av Ellen Sjong   ”Elevenes læring i fremtidens skole” (NOU 2014:7) kan komme til å forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kritisk og kreativ tenkning, innovasjon, kommunikasjon, deltakelse og samarbeid vil bli enda viktigere.   Ludvigsen-utvalget som står bak Elevenes læring i Les mer..
Meget oppløftende resultater på trivselsundersøkelsen for 7. trinn i Re 2014.
6.04.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Re kommune sine fire barneskoler, Ramnes, Solerød, Kirkevoll og Røråstoppen viser et snitt som vi kan være fornøyd med og stolt av, så langt. Som vi ser av tallene opplever elevene mye støtte fra lærere. Det er spesielt gledelig når vi vet hvor viktig det er for læring og trivsel. Flott at elevene også opplever Les mer..

Side: 1 2 3 4 5 6 7