Hjem   /   Eira Susanne IversenSkole

Skole

Drømmeklassen fase 2 - Røttene: OPPDAGE
2.10.2016 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Hei! “Drømmeklassen” er beskrevet godt steg for steg av Vidar Hansen-Bugge i SMART oppvekst 3.  Den er utviklet utfra Styrketreet – AI prosessens tre første faser (s.34 i SMART oppvekst 3) Fase 1 – stammen er beskrevet i en annen blogg. Fase 2 – røttene, OPPDAGE: Hvilke faktorer er tilstede når klassen fungerer på sitt Les mer..
Drømmeklassen fase 1 - Stammen: DEFINISJON
15.09.2016 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Hei! I år har jeg 5.trinn og har startet opp ved å gjøre “Drømmeklassen”. Det er et opplegg som er laget og skrevet ned i SMART oppvekst 3, av Vidar Bugge-Hansen. I denne bloggen vil jeg vise hvordan jeg har fulgt opplegget og variert noe selv på 5.trinn. Det som står i SMART oppvekst i Les mer..
SMART ungdom
17.08.2016 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART ungdom Da er det endelig tid for å fortelle mer om SMART ungdom! Fra idag vil det være mulig å forhåndsbestille boka! På baksiden av boken kan du lese dette: Hvordan skape fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt? I SMART ungdom blir vi kjent med seks ungdommer og en lærers ulike Les mer..
Glisebok avslutning
14.06.2016 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Hei! Nå har jeg holdt på med Gliseboken i 4.klasse et helt år, og de positive konsekvenene merkes godt. Vi ser at konflikter har gått ned, barna er mer fornøyde, har mer mimikk i ansiktet, gir komplementer til hverandre, kommenterer hverandres styrker, sier positive ting til oss som er der sammen med dem og jobber Les mer..
Madelen fra SMART ungdom
30.04.2016 | SMART Senteret smartoppvekst
Det siste halve året har Eira og Vidar Bugge-Hansen jobbet med å gjøre ferdig SMART ungdom. En bok som har 30 fortellinger fra ungdommens liv, 29 moralske dilemmaer man kan diskutere, ca. ti spørsmål fra 2 styrker til hver fortelling og flere oppgaver slik som; å finne sin drøm, takknemlighetsdagbok, energikartlegging og andre spennende oppgaver. Les mer..
Hva er SMART ungdom?
26.04.2016 | SMART Senteret smartoppvekst
Hvordan skape fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt? SMART ungdom er et undervisningsopplegg der vi blir kjent med seks ungdommer og en lærers ulike perspektiv i dagsaktuelle situasjoner. Gjennom 30 historier blir vi kjent med et språk om styrker. Historiene er utgangspunkt for å skape drømmer, reflektere i moralske spørsmål, sette seg Les mer..
Hvordan jobbe med A - anerkjennelse i klasserommet
26.03.2016 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Jeg jobber som kontaktlærer på 4.trinn i år samtidig som jeg har en 30% stilling i SMART oppvekst i Re kommune. SMART bokstavene står for de verdiene vi synes definerer hva smart oppvekst er: S – styrkefokus, M – medvirkning, A – anerkjennelse, R – relasjoner, T – trening. Prosjektleder Vidar Bugge-Hansen har skrevet mer Les mer..
Hvordan jobbe med M – medvirkning i klasserommet
26.02.2016 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
SMART bokstavene står for de verdiene vi synes definerer hva smart oppvekst er: S – styrkefokus, M – medvirkning, A – anerkjennelse, R – relasjoner, T – trening. Prosjektleder Vidar Bugge-Hansen har skrevet mer om dette i sin blogg: Smart oppvekst – som kompass. Slik forklarer han M’en i SMART: M – medvirkning skaper engasjement Les mer..
En situasjonsrapport fra arbeid med Smart oppvekst i en tredjeklasse på Kirkevoll skole.
2.02.2016 | Bjorn Hauger bjorn
Bjørn Hauger               Det er en kald januar mandag morgen, og jeg er på vei inn i en tredje klasse på Kirkevoll skole. Elevene og læreren sitter allerede på plass da jeg kommer inn i klasserommet. Barna sitter i en halvbuet sirkel foran tavla. Iselin, som er elevenes klasseleder, starter opp timen med å forklare Les mer..
Hvordan jobbe med S – styrkefokus i klasserommet
26.01.2016 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
SMART bokstavene står for de verdiene vi synes definerer hva smart oppvekst er: S – styrkefokus, M – medvirkning, A – anerkjennelse, R – relasjoner, T – trening. Prosjektleder Vidar Bugge-Hansen har skrevet mer om dette i sin blogg: Smart oppvekst – som kompass. Slik forklarer han S’en i SMART: «S – styrkefokus. Fokus på Les mer..
SMART undervisningstips – hemmelig venn med fokus på styrker
21.11.2015 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Hemmelig venn er ikke noe nytt, men i SMART oppvekst ånd pleier jeg å gi litt mer veiledning til elevene før vi setter i gang, enn jeg pleide før. Denne gangen var det elevrådet som ønsket at vi skulle ha hemmelig venn i klassene hvor vi skulle fokusere på styrkene til hverandre. Da snakket vi Les mer..
Smart undervisningstips: Smart selvbilde
1.11.2015 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Da jeg tok AI studiet modul 1 15stp. ville jeg skrive om noe jeg kunne bruke i hverdagen etterpå. Jeg ønsket det skulle være noe som kunne hjelpe de barna jeg ser hver dag. Jeg var på jakt etter å hjelpe de elever som er stille i klasserommet. For meg er det flere måter å Les mer..
Smart undervisningstips: Gliseboka!
25.10.2015 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Jeg er kontaktlærer på 4.trinn og har fokus på å finne styrkene til elevene mine. Jeg ønsker at de skal finne sine styrker selv, hverandres og at vi voksne skal finne de for dem. Det er så lett å drukne i hverdagens læreplan, fagplan, lokale planer, PPT, BUP og andre som mener noe om hva Les mer..
SmARTe verktøy 2
4.10.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Tenk hva som kan skje om alle barn, unge og voksne lærer å se alt som er bra hos seg selv og andre? SmART oppvekst handler om å tenne gnisten og forløse potensialer ved å fokusere på gode egenskaper og verdier. Vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper. Å bli bevisst Les mer..
SMART undervisningstips: SMART klasserom
24.09.2015 | Eira Susanne Iversen eiraiversen
Det er fredag siste time og ukens smart-time har startet. I forrige fellessamling på skolen har rektor valgt ut 4 karakteregenskaper som har stor verdi når det kommer til vennskap, og alle lærerne på skolen skal prate om disse i klasserommet. Disse egenskapene er omsorg, hjelpsomhet, humor og ærlighet. Jeg starter timen ved å snakke Les mer..
SmARTe verktøy
21.09.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Tenk hva som kan skje om alle barn, unge og voksne lærer å se alt som er bra hos seg selv og andre? SmART oppvekst handler om å tenne gnisten og forløse potensialer ved å fokusere på gode egenskaper og verdier. Vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper. Å bli bevisst Les mer..
VERKTØY FOR FRAMTIDAS SKOLE
25.05.2015 | Ellen Sjong ellen
                  Av Ellen Sjong   ”Elevenes læring i fremtidens skole” (NOU 2014:7) kan komme til å forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kritisk og kreativ tenkning, innovasjon, kommunikasjon, deltakelse og samarbeid vil bli enda viktigere.   Ludvigsen-utvalget som står bak Elevenes læring i Les mer..
Meget oppløftende resultater på trivselsundersøkelsen for 7. trinn i Re 2014.
6.04.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Re kommune sine fire barneskoler, Ramnes, Solerød, Kirkevoll og Røråstoppen viser et snitt som vi kan være fornøyd med og stolt av, så langt. Som vi ser av tallene opplever elevene mye støtte fra lærere. Det er spesielt gledelig når vi vet hvor viktig det er for læring og trivsel. Flott at elevene også opplever Les mer..

Side: 1 2 3 4 5 6