Digitalt SMART kurs eksklusiv SMART oppvekst bok, onsdag 10. mars 2021

300,00 kr

Bli med på digitalt SMART kurs 10. mars 2021.

Kategori:

Beskrivelse

Med relasjoner og fellesskap på timeplanen!

Digitalt SMART kurs onsdag 10. mars kl. 14.00 – 15.45

Mange elever opplever en skolehverdag med utenforskap, press, lite motivasjon m.m.
For ansatte kan dette blant annet føre til stress, konflikter og uro.
SMART oppvekst skal bidra til vennskap, læringsglede, trygghet og håp. Hvordan får vi til det?

Det er utviklet et sett med verktøy og metoder, men det er du som håndverker som avgjør nytteverdien. I dette digitale kurset vil du få innsikt i noen sentrale verktøy som kan hjelpe deg på veien med å bygge gode relasjoner og et godt fellesskap.

Kurset varer i 1 time og 45 minutter og foregår direkte.