Verksted SMART barneverntiltak 29. august 2019

Sted: Våle samfunnshus, Skaugveien 4, 3178 Våle

Tid: 08.30

Kursavgift: 800 kr – inkluderer boken: «Samarbeid i Praksis», annet materiell og lunsj.

FOR PÅMELDING, GÅ NEDERST PÅ SIDEN

SMART barneverntiltak er et familieveiledningstiltak for familier som er kontakt med barnevernet. Formålet vårt er å hjelpe familier til å skape seg familieliv hvor alle i familien kan trives og ha det godt.

Arbeidet vårt i SMART barneverntiltak er basert på samme verdier og tankesett som SMART oppvekst, og vi har videreutviklet en del metoder og verktøy slik at det er tilpasset vårt arbeid med familieveiledning og endringsarbeid. De metoder og verktøyene vi bruker i familiearbeid er ment som forslag og inspirasjon til praksis. Vi kaller vår praksis for en
samarbeidsorientert praksis, og vårt hovedfokus er samskaping av tillitsfulle og samarbeidsallianser mellom alle i familien, og hvor det som oppstår mellom oss og familien tillegges størst betydning i endringsarbeidet.

Hva får du?

Kursdagen har vi valgt å kalle for et verksted fordi kursdeltakerne inviteres til å ta del i dialoger og samskaping av nye og håpefulle praksiser i en barnevernkontekst. Du får anledning til reflektere sammen med andre fagfolk og med familier som vi har hatt samarbeid med. Familiene har fått roller som erfaringskonsulenter denne dagen.

Fokusspørsmålet som skal ramme inn verkstedet er:

Hvordan kan vi sammen utvikle praksiser med enda større evne til å samarbeide for å skape familieliv hvor alle har det godt?

Dagen vil inneholde:

 • Foredrag og refleksjon rundt hvilken rolle styrkebasert perspektiv kan ha for samarbeidende praksis.
 • Deltakelse i øvelser som vektlegger anerkjennelse i praksis.
 • Plenumsbidrag fra erfaringskonsulenter.
 • Samtaler og refleksjoner mellom fagfolk og erfaringskonsulenter
 • Praksisnære mini-verksteder med konkrete forslag til samarbeidsorientert praksis, som:
  • Hvordan kan vi lede styrkebaserte og målrettete tverrfaglige samarbeidsmøter?
  • Hvordan kan vi hjelpe familier ut av vansker som fremstår fastlåst?
  • Hvordan kan vi involvere foreldre og barn i endringsarbeidet med bruk av lek/kreative aktiviteter?

Noen tilbakemeldinger fra foreldre:

«Inspirerende kursdag! Engasjerte foredrag, gode presentasjoner! Viktig med erfaringskonsulenter som deltar. Gir engasjement og optimisme!»

«Opplevde samskaping i praksis!»

«God blanding av fag, refleksjon og praktiske øvelser, og fantastisk med erfaringskonsulentene og deres bidrag!»

Påmelding til SMART-barneverntiltak 29. august 2019:

Ditt navn

Fødselsdato

E-post

Telefon

Kommune

Arbeidssted

Fakturainformasjon:

Adresse

Postnr.

Sted.

Faktura merkes med

Mathensyn

Ønsker du nyhetsbrev?

Ja, jeg ønsker nyhetsbrev fra SMART Oppvekst