Tenkende skoler kurs 29. mars 2019: Hvordan kan vi hjelpe alle elever til å lære i dybden?

Sted: Våle Samfunnshus

Målgruppe: Interesserte lærere og skoleledere i alle skoleslag og nivå.
Pris: 900,Inkluderer kaffe og en enkel lunsj.
Inkluderer fagboka “På sporet av framtidens skole”, Hva kan vi lære fra tenkende skoler? og verktøyet Tenkespørsmål.

For påmelding gå nederst på siden.

Alle elever har potensial til å tenke og til å lære i dybden. Dybdelæring har ikke nødvendigvis med mer tid å gjøre, men hvordan vi bruker tida. På dette kurset vil du bli kjent med helt konkrete og morsomme tenkeverktøy som elevene kan ta i bruk for å lære & lære og å lære i dybden. Når nye læreplaner nå kommer, vil dette kurset gi aktuell kunnskap for alle lærere.

Kurset vil presentere følgende verktøy:
Trappetrinn for dybdelæring
Tenkevaner. Tenkevaner er et verktøy for å oppøve klok læringsatferd knyttet til læring. Atferden er rettet både mot dem selv og hverandre.
Tenkekart. Gjennom Tenkekart vil elever bli bevisst hvilke tenkeprosesser som gjemmer seg i skoleoppgaver. De lærer å lære. Tenkningen deres blir synlig både for lærer og for hverandre.
Tenkepørsmål. Tenkespørsmål er et sett med spørsmål som vil hjelpe elever til å bli bevisst hva dybdelæring er. Ulike typer spørsmål fremmer en utforskende og skapende innstilling til læring.

Kursholdere: Ellens Sjong, lektor i pedagogikk, fagansvarlig i Tenkende skoler Norge. Camilla Husemoen, adjunkt, SMART-trener og nasjonal trener i Tenkende skoler, driver av Nedre Bakstevold gård en alternativ opplæringsarena og ansatt i Aktiv i Re med Aktiv skolehverdag.

Påmelding til kurs:

Ditt navn

Fødselsdato

E-post:


Telefon

Kommune

Arbeidssted

Fakturainformasjon:
Adresse
Postnr.
Sted.

Faktura merkes med

Mathensyn

Ønsker du nyhetsbrev?

Ja, jeg ønsker nyhetsbrev fra SMART Oppvekst