• julekalender,  Tegnekonkurranse

  Julekalenderluke 4

  SMART oppvekst har hatt en tegnekonkurranse for barnehagebarn og elever på skolen. Vi har fått inn mange tegninger hvor barn i hele Norge har tegnet og skrevet om sin opplevelse av TAKKNEMLIGHET. De har tegnet inne i rammen til SMART egenskapen TAKKNEMLIGHET.

  Takknemlighet er nært knyttet opp mot trivsel, positive følelser og det å ha det bra. Vi er ulikt utrustet når det gjelder å vise takknemlighet, men vi kan trene. I hele desember vil vi vise 24 tegninger som er vinnere av SMART tegnekonkurranse! Tegningene og historiene presenteres i årets julekalender på smartoppvekst.no. De utvalgte vil få et nøkkelknippe med 20 egenskaper. De som presenteres 19. – 24.desember får i tillegg en plakat med alle egenskapene til å henge i barnehagen eller i klassen.

   

  Vinner 4.desember er:

  Vilde W. 5 år fra Eikelunden barnehage!

  Jeg er veldig glad for å få være hos farmor og at jeg får komme hjem igjen når jeg vil det.

  Trykk på bilde for å få det stort.

  bhg2

  Spørsmål til samtale med barn (velg aktuelle spørsmål som passer for dere). Det er SMART å bruke IRP, der I står for å tenke litt individuelt, så samtale med en eller to andre før samtalen føres i Plenum.

  1. Snakk om tegningen og forklaringen til tegningen. Hva liker du best ved tegningen?
  2. Hva er du takknemlig for at dine besteforeldre gjør sammen med deg?  (Det kan gjerne handle om andre utenom den nærmeste familie du har et godt forhold til). Fortell eller tegn opplevelsen.
  3. Hva føler du når du gjør dette sammen med dem?
  4. Hvordan tenker du de vil reagere hvis du forteller til dem at du er takknemlig? Fortell til dem at du er takknemlig for at dere gjør ting sammen.
  5. Hva liker du best ved å være på besøk hos andre?
  6. Er det noe du synes kan være litt skummelt?
  7. Hva kan du gjøre hvis du blir litt lei deg og gjerne vil hjem igjen?
 • julekalender,  Tegnekonkurranse

  Julekalenderluke 3

  SMART oppvekst har hatt en tegnekonkurranse for barnehagebarn og elever på skolen. Vi har fått inn mange tegninger hvor barn i hele Norge har tegnet og skrevet om sin opplevelse av TAKKNEMLIGHET. De har tegnet inne i rammen til SMART egenskapen TAKKNEMLIGHET.

  Takknemlighet er nært knyttet opp mot trivsel, positive følelser og det å ha det bra. Vi er ulikt utrustet når det gjelder å vise takknemlighet, men vi kan trene. I hele desember vil vi vise 24 tegninger som er vinnere av SMART tegnekonkurranse! Tegningene og historiene presenteres i årets julekalender på smartoppvekst.no. De utvalgte vil få et nøkkelknippe med 20 egenskaper. De som presenteres 19. – 24.desember får i tillegg en plakat med alle egenskapene til å henge i barnehagen eller i klassen.

   

  Vinner 3.desember er:

  Vilde 3.klasse Lillås skole

  Jeg er takknemlig fordi jeg har en mamma og en pappa. Jeg elsker at de passer på meg! Jeg elsker moren og faren min! Jeg liker familien min!

  Trykk på bildet for å få det større.

  3103_017

  Spørsmål til samtale med barn (velg aktuelle spørsmål som passer for dere). Det er SMART å bruke IRP, der I står for å tenke litt individuelt, så samtale med en eller to andre før samtalen føres i Plenum.

  1. Hvem passer på at du har det bra?
  2. Hva setter du mest pris på at de gjør for deg?
  3. Hvordan kan du vise din takknemlighet til dem?
  4. Hvordan tror du det vil være å ikke ha en mamma, pappa eller noen til å ta vare på seg?
  5. Hvordan kan vi hjelpe de barna?
 • julekalender,  Tegnekonkurranse

  Julekalenderluke 2

  SMART oppvekst har hatt en tegnekonkurranse for barnehagebarn og elever på skolen. Vi har fått inn mange tegninger hvor barn i hele Norge har tegnet og skrevet om sin opplevelse av TAKKNEMLIGHET. De har tegnet inne i rammen til SMART egenskapen TAKKNEMLIGHET.

  Takknemlighet er nært knyttet opp mot trivsel, positive følelser og det å ha det bra. Vi er ulikt utrustet når det gjelder å vise takknemlighet, men vi kan trene. I hele desember vil vi vise 24 tegninger som er vinnere av SMART tegnekonkurranse! Tegningene og historiene presenteres i årets julekalender på smartoppvekst.no. De utvalgte vil få et nøkkelknippe med 20 egenskaper. De som presenteres 19. – 24.desember får i tillegg en plakat med alle egenskapene til å henge i barnehagen eller i klassen.

   

  Vinner 2.desember er:

  Norah Elise Lian fra 5.klasse på Fagerheim skole

  Jeg er takknemlig for at jeg har en så fin familie!

  Trykk på bildet for å gjøre det større.

  3103_001Spørsmål til samtale med barn (velg aktuelle spørsmål som passer for dere). Det er SMART å bruke IRP, der I står for å tenke litt individuelt, så samtale med en eller to andre før samtalen føres i Plenum.

  1. Hva er du takknemlig for med familien din?
  2. Hvorfor er det viktig å vise takknemlighet til de rundt seg?
  3. Hva er det dere gjør i familien din som du synes er fint?
  4. Det er ikke alle barn som bor sammen med sin familie. Hvordan tror du det kan oppleves?
  5. Tenker du det er noe vi andre kan gjøre for at disse barna skal få det bedre?
 • julekalender,  Tegnekonkurranse

  Julekalenderluke 1

  SMART oppvekst har hatt en tegnekonkurranse for barnehagebarn og elever på skolen. Vi har fått inn mange tegninger hvor barn i hele Norge har tegnet og skrevet om sin opplevelse av TAKKNEMLIGHET. De har tegnet inne i rammen til SMART egenskapen TAKKNEMLIGHET.

  Takknemlighet er nært knyttet opp mot trivsel, positive følelser og det å ha det bra. Vi er ulikt utrustet når det gjelder å vise takknemlighet, men vi kan trene. I hele desember vil vi vise 24 tegninger som er vinnere av SMART tegnekonkurranse! Tegningene og historiene presenteres i årets julekalender på smartoppvekst.no. De utvalgte vil få et nøkkelknippe med 20 egenskaper. De som presenteres 19. – 24.desember får i tillegg en plakat med alle egenskapene til å henge i barnehagen eller i klassen.

   

  Vinner 1.desember er:

  Milen 4 år fra Skjeggestad barnehage!

  Jeg blir takknemlig når jeg og mamma sykler til butikken sammen. Det er fint å gjøre noe sammen!

  Trykk på bildet for å se det stort.

  bhg1

  Spørsmål til samtale med barn (velg aktuelle spørsmål som passer for dere). Det er SMART å bruke IRP, der I står for å tenke litt individuelt, så samtale med en eller to andre før samtalen føres i Plenum.

  1. Hva gjør du sammen med andre som du er takknemlig for? Fortell eller tegn opplevelsen.
  2. Hva føler du når dere gjør dette sammen?
  3. Snakk om tegningen og forklaringen til tegningen. Hva ser du?
  4. Prøv å fortelle til dem du gjør ting sammen med at du er takknemlig for at dere gjør ting sammen. Hvordan tenker du de vil reagere?
 • Tegnekonkurranse

  SMART tegnekonkurranse

  I barnehagen, på skolen eller hjemme

  Takknemlighet

  Takknemlighet er nært knyttet opp mot trivsel, positive følelser og det å ha det bra. Vi er ulikt utrustet når det gjelder å vise takknemlighet, men vi kan trene.

  Vi er takknemlige når vi legger merke til og er glad for noe som skjer. Vi viser takknemlighet når vi sier det eller på annen måte viser det. Det er svært mye å være takknemlig for og vi har ulike måter å vise det på.

  10-takknemlighet

  Vi inviterer barn i alderen 3 – 16 år til å tegne hva de er takknemlige for og hvordan de viser det. Skriv historien som følger tegningen på baksiden. Vi vurderer tegning og historie sammen og vil presentere begge deler. Klikk på lenken under for å laste ned mal.

  [download_box]Mal for tegnekonkurranse (pdf) (jpg) [/download_box]

  Premier

  Juryen som består av barn og ansatte i Aktiv i Re vil finne de 24 tegningene med forklaring som vi opplever gir et godt og variert bilde av barns evne til å vise takknemlighet. Tegningene og historiene presenteres i årets julekalender på smartoppvekst.no. De utvalgte vil få et nøkkelknippe med 20 egenskaper. De som presenteres 19. – 24.desember får i tillegg en plakat med alle egenskapene til å henge i barnehagen, i klassen eller hjemme.

  Tegningene sendes til Re kommune, Postboks 123, 3164 Revetal. Merkes Aktiv i Re.

  Frist 1. november 2016.

  Her følger noen små tips til hvordan vi kan hjelpe barna til å trene på takknemlighet. Vurder alder og hvor mye de kjenner begrepet takknemlighet.

  • Takknemlighetsdagbok. Barna skriver logg over hva de setter pris på og er glad for. Det kan være daglig, ukentlig eller mer tilfeldig.
  • Spørsmålene vi stiller avgjør hva barna tenker på: Det er SMART og stille spørsmål om det som har vært bra. Eks: Hva har du likt best i denne timen, dette friminuttet osv?
  • Barna skal tenke på tre ting som har vært bra i dag. Flott med samtaler barna imellom etter at de har funnet tre ting.
  • Instruksjon til elevene: Tenk på og snakk om en gang du var misunnelig på noen andre. Hvordan føltes det og hvor satt følelsen? Så skifter vi fokus og barna skal tenke på og snakke om noe de er takknemlige for. Hvordan føltes det og hvor sitter denne følelsen?
  • Tenk på en person som har betydd mye for deg. Hvilke gode ting har denne personen gjort for deg? Barna noterer ned punkter og oppfordres til å si det til rette vedkommende.

  SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse barn og unges problemer, eller reparere «feil og mangler». Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. Vi vet om en hel del nøkler som kan være med på dette. Bokstavene i SMART handler om disse nøklene.

   

  S – styrkefokus

  M– medvirkning

  A – anerkjennelse

  R – relasjoner

  T – trening

   

  Vi gleder oss til å se hva du er takknemlig for og gjerne hvordan du viser det.

  Hilsen oss i Aktiv i Re.

 • karakteregenskap,  Teori om SMART

  SMART oppvekst – som kompass

  Hvordan kan vi sammen skape helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt og utløser engasjement og livsglede?

  SMART oppvekst er et resultat av et utviklingsarbeid basert på AI (Appreciative Inquiry) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training). På veien har vi fått mange impulser som påvirker og inspirer og det ønsker vi fortsetter også i fremtiden. Verdisettet og kompasskursen vi hele tida ønsker å styre etter må være SMART;

  S – styrkefokus
  M – medvirkning
  A – anerkjennelse
  R – relasjoner
  T – trening

  Ingen i Re eller andre som jobber SMART er perfekte og styrer etter riktig kurs hele tida, men når vi er på feil kurs kan vi finne fram kompasset og orientere oss inn på riktig kurs igjen. Fra å ha en slik kompasskurs til å klare og endre praksis trenger vi verktøy og metoder. Re kommune gjennom Smart oppvekst har utviklet en del og har store planer for fortsettelsen. Hver og en av dere må ”oversette” metoder og verktøy til deres virkelighet.

  Smart er ikke et program, så derfor ønsker vi et stort fellesskap for å dele alle gode erfaringer.

  Det er enklere å holde fast på kompasskursen når mange på en arbeidsplass eller i en kommune jobber i samme retning. Vi ønsker et bredere felleskap rundt dette arbeidet. Målet og drømmen skal til enhver tid være at barn, unge og voksne utvikler robusthet og dermed takler alle livets opp og nedturer på en god måte. Da må vi bygge sterke kollektiv som deler, hjelper og støtter i alle mulige sammenhenger. Vi kan bygge strukturer og systemer for å møtes, men ikke hvordan vi opptrer i alle våre møter med hverandre. Tenk om vi i alle våre møter er opptatt av å skape oppadgående spiraler i hverandres liv. Hvordan er det da SMART å forholde seg?

  IMG_0350
  Styrkespråk

  S – styrkefokus. Fokus på personlige styrker skaper engasjement og gode relasjoner. Smart oppvekst har utviklet et språk om styrker som fungerer fra to/tre års alder. Når vi vet at språk skaper virkelighet blir det avgjørende om vi leiter etter feil og mangler eller styrker hos hverandre. Det er mange sannheter om deg og meg, og det vi holder mest fokus på får vi mer av.
  Dette gjelder også i våre daglige samtaler eller i organisasjonsutvikling. Det å holde fokus på suksesser og suksessfaktorer gir mye bedre resultater enn et problemfokus. Men problemer og vanskeligheter skal også anerkjennes og bearbeides. Forskning viser at hvis vi klarer å ha forholdet 5 til 1 vil det føre til oppadgående spiraler og bedre resultater.

  M – medvirkning skaper engasjement og indre motivasjon. Gode velmente råd kan ofte falle på steingrunn eller fører til opposisjon, mens gode spørsmål kan føre til refleksjon og veloverveide avgjørelser.
  Alle stemmer er like mye verdt. Hvis man i en forsamling stiller spørsmål direkte i plenum er det noen få som tenker raskt og tør å hevde sin mening. Skal vi få alle stemmer i tale er en god metode å la hver og en få tenke litt selv, snakke med en eller flere før det samtales i plenum. På denne måten vil man også aktivere mange flere og ofte komme fram til mye bedre løsninger.

  A – anerkjennelse. ALLE må oppleve å bli sett på med positive øyne og bli fortalt med ord og kroppsspråk at man er verdifull. Dette er mikroferdigheter som kan skape oppadgående eller nedadgående spiraler i relasjonen og i den andres liv.  Uenighet og ulik forståelse er kilde til framgang og refleksjon. Ved å prøve å være gjest i den andres tanker og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra vil man også kunne oppnå anerkjennelse og gode relasjoner også i slike situasjoner.

  R – relasjoner. Smart handler om å sette relasjoner i sentrum. Når mennesker er sammen oppstår relasjoner. Hvis ikke det relasjonelle blir styrt på en slik måte at alle opplever inkludering vil det relasjonelle spillet føre til dannelse av klikker. Det betyr at noen er innenfor, mens andre faller utenfor. Det relasjonelle må styres på en slik måte at alle opplever sosial støtte, deltagelse og at sterke nettverk bygges.

  T – trening. Skal man klare å styre etter denne kompasskursen må man trene jevnt og trutt. Det er mange ting i samfunnet og i oss selv som drar oss i en annen retning. Det er som med fysisk trening, det holder ikke å trene hardt i et halvt år og så si at nå kan jeg holde opp et halvt år. Trening er ferskvare. En viktig del av treninga er også det å gjøre feil og lære av disse. Her ligger det også svært mye læring. Men størst suksess gir jakten på suksesser.

  Verktøy og metoder som hjelp for å holde kompasskursen.

  Et viktig verktøy som Smart oppvekst har utviklet er et språk om styrker (20 karakteregenskaper) http://smartoppvekst.no/materiell/20-karakteregenskaper/

  For at barn og voksne skal få et felles språk om styrker og verdier har vi foreløpig skrevet 5 Smart oppvekstbøker. Informasjon om bøkene finner du her: http://smartoppvekst.no/nettbutikk/.

  Opplegg for ungdom i ungdomsskole og videregående er klart også, SMART ungdom. Vi har også laget nøkkelknipper med egenskapene for at barn og voksne skal kunne bruke språket og ta hverandre på fersken i å gjøre gode ting hvor man enn måtte ferdes. Lent er en meget god samarbeidspartner som har en mange fine verktøy som vi bruker daglig http://smartoppvekst.no/materiell/fremtidens-skole/ . Mye god teori og bakgrunnslitteratur finner du her: http://www.sareptas.no/categories/bker

  Vi avslutter med et av Rosenborg og Nils Arne Eggens postulater: Det er viktig å gå på banen for å være best mulig. Men det langt viktigere å gå på banen for å gjøre medspillerne gode.
  Det er kun gjennom et sterkt kollektiv preget av Styrkefokus, Medvirkning, Anerkjennelse og gode Relasjoner hver og en kan få forløst sine enorme potensialer.

   

 • julekalender,  karakteregenskap

  Kalenderluke 16

  10-takknemlighet

  Jeg vil gjerne fortelle en historie som blant annet handler om takknemlighet. Tre gutter skulle bli med Aktiv i Re ut på aktiv skoledag. Det var en regnvåt høstdag, og planen var å gå på tur i skogen. Jeg spurte gutta om de ville på tur, og høflige som de er, svarte de ja. Alle hadde på regntøy og var klare. Jeg skjønte raskt at det nok ikke var så fristende med skogtur i regnet, og foreslo at vi skulle bake muffins. Og alle tre gutta svarer Jaaaaaa i kor. Men – sier jeg – vi skal ikke spise dem selv. Vi skal dele de ut på senteret på Revetal. Gratis. Gutta var ikke vonde å be, de satte i gang med å bake 50 muffins. Underveis prata vi om hva de kunne si når de skulle gi bort en muffins, hvem de skulle spørre, hvordan de skulle spørre og hvor vi voksne skulle være. Vi voksne fikk beskjed om å gå langt bak. Da vi kom på Revetal senteret var gutta litt usikre i starten. De første de spurte svarte nei. Det er kanskje ikke så rart, det å få gratis muffins på en vanlig torsdag er en sjelden opplevelse. Men etter hvert så var det flere og flere som svarte ja takk og som viste glede og TAKKNEMLIGHET til gutta. Vi tok også en runde inn på kommunehuset, og mange ansatte fikk en muffin til kaffen sin. Guttene fikk mye skryt og gledet mange mennesker denne dagen. Da alle kakene var delt ut, snakket vi litt om hvilken opplevelse de hadde hatt. De kunne fortelle om at de hadde glede i hele magen, og vi voksne opplevde også glede bare ved å følge med på det gutta gjorde. Da vi kjørte dem tilbake til skolen var de tre svært takknemlige for dagen, og for at de fikk hver sin muffin som vi hadde spart til dem.

  – Aktiv i Re

  Aktiv i Re er et tiltak lagt under kulturtjenesten. Her ligger noe avlastning, aktiv skoledag og SmART oppvekst. Det er 4 ansatte i ulike stillingsprosenter. Aktiv skoledag er tilbud til de ulike skolene slik at elever som trenger noe annet av og til kan få et aktivitetstilbud.
  Vi hører her i denne historien om takknemlighet. Forskning innen positiv psykologi har vist at den raskeste veien til å øke egen lykke eller trivsel er å gjøre andre glad. Fantastisk at man ved en god handling kan gjøre DOBBELT LYKKE. Tusen takk til Aktiv i Re som viser oss en måte å gjøre andre glade. Det er veldig mange andre måter å gjøre det på. Vi må alle se oss rundt og se hvem som trenger litt ekstra oppmerksomhet og gjøre det på en ekte og ærlig måte.

  Spørsmål til samtale:

  På hvilken måte ble takknemlighet vist i denne historien?
  Hvilke andre egenskaper ble vist?
  Fortell om en situasjon der du har gjort noe som virkelig gleder et annet menneske.
  Guttene i historien forteller at de hadde glede i hele magen. Hvordan opplevde du din situasjon?
  Tenk ut en person du trenger ekstra oppmerksom. Pønsk så ut hva du vil gjøre for denne personen. Gå og gjør det og tenk på hvordan du opplever at den andre reagerer og hva du selv føler.