SMART temakurs: SMART SFO/AKS, 3.juni 2020 i Våle


Tid: kl. 9.00 – 15.30 på Våle samfunnshus
Målgruppe: ansatte i SFO/AKS og interesserte foresatte.

Kursavgift: 900,- som inkluderer lunsj og valgfri lærebok.

                        For påmelding, gå nederst på denne siden.

  • Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis i SFO/AKS med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?
  • Hvordan kan vi sammen med barn og unge skape en SFO/AKS som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Kurset vil være praktisk lagt opp med innledende teori om SMART, praktiske øvelser og refleksjoner. Det vil bli vist praktiske eksempler på verktøy til bruk i SFO/AKS; både med barnegruppe og med personalgruppe.

Bakgrunnen for SMART oppvekst

Barn og unges psykiske helse er under press. Alt for mange barn og unge opplever ensomhet, depresjon, utenforskap, har selvmordstanker, osv. Forebygging er den enkleste, billigste og mest effektive veien å gå og vil spare mye lidelse. Livet består av både medgang og motgang. De som takler motgangen best er de som opplever seg som en viktig del av et felleskap, har god selvfølelse, et optimistisk tankesett med tru og håp for framtida.

SMART oppvekst – som verdisett eller kompasskurs i våre mellommenneskelige møter.

I Re kommune i Vestfold ble det i 2011 igangsatt et stort og unikt utviklingsarbeid i hele oppvekstsektoren. Satsingen går under navnet SMART oppvekst. Et siktemål med arbeidet er at alle barn og voksne skal være i et oppvekstmiljø der de gis mulighet til å ta ut sitt potensial.

For å finne ut hva som skal til for at det enkelte barn, den enkelte ungdom og den enkelte voksne kan fungere på sitt beste, tar man i bruk et styrkebasert perspektiv og deltagende metoder. Den styrkebaserte aksjonsforskningsmodellen AI Appreciative Inquiry (Hauger, Højland og Kongsbak 2008) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training) ligger som et svært viktig grunnlag for SMART oppvekst.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse eller reparere barn og unges feil og mangler. Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. SMART bokstavene står for verdier som styrer dette arbeidet.

  • Styrkefokus – hovedfokus på personlige styrker og det som fungerer bra.
  • Medvirkning – gode spørsmål er forløsende. Alle stemmer er like mye verdt.
  • Anerkjennelse – stå ved siden av og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra.
  • Relasjoner – kvalitativt gode relasjoner på alle nivåer.
  • Trening – systematisk trening, erfaringsdeling og utholdenhet er suksessfaktorer. (Det er utviklet en rekke verktøy og metoder til til trening, blant annet et språk om styrker)

Skal vi lykkes i dette forebyggende arbeidet må man trene systematisk og med utholdenhet. Svært mange skoler og barnehager i hele Norges land er godt i gang. Tenk hva som kan skje når flere og flere skifter fokus fra problem- og reparasjonsfokus til styrkefokus og forebygging.

 

Velkommen til kurs!


 

Påmelding til kurs:

Ditt navn

Fødselsdato

E-post

Telefon

Kommune

Arbeidssted

Fakturainformasjon
Adresse

Postnr.

Sted.

Faktura merkes med

Mathensyn

Ønsker du nyhetsbrev?

Ja, jeg ønsker nyhetsbrev fra SMART Oppvekst