SMART ungdomkurs 20. nov 2019

For ansatte i ungdomsskoler, videregående og alle som jobber med ungdom eller er opptatt av ungdoms psykiske helse.

20.november 2019 kl. 9.00 – 15.30 på Våle samfunnshus (Skaugveien 4, 3178 Våle).Påmelding nederst på siden.

Kursavgift: 950,- som inkluderer lunsj, SMART ungdomsboka, arbeidsboken Planlegger’n og en kortstokk med styrkekortene.

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?

Gode svar på dette spørsmålet er drivkraften i SMART oppvekst.

Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål:

 • Hvordan utvikle et språk om styrker og gode egenskaper?
 • Hvordan kan ungdom identifisere styrker hos seg selv og andre?
 • Hvordan kan vi sammen med ungdommen skape oppvekstmiljøer der ALLE er opptatt av å spille hverandre gode og forskjellighet blir sett på som en ressurs?

Hva er SMART oppvekst?

Tenk hva som kan skje når ungdom har drømmer som skaper håp, engasjement og glød.

Tenk hva som kan skje når ungdom utvikler sin evne til å sette seg inn i hvordan andre har det inni seg og foretar handlinger som tar slike hensyn.

 Forskning på ungdommen (Ungdata 2010 – 2013) viser at det er en positiv utvikling på mange felt når det gjelder ungdommen. Undersøkelsene viser at de aller fleste ungdommer har det bra og lever sunne og aktive liv. Svært få har erfaring med røyking, kriminalitet eller annen risikoatferd. Men, mange ungdommer, særlig jenter, opplever hverdagen som stressende. Den psykiske helsa er under press. Forebygging er den enkleste, billigste og mest effektive veien å gå og vil spare mye lidelse. Livet består av både medgang og motgang. De som takler motgangen best er de som opplever seg som en viktig del av et felleskap, har god selvfølelse, et optimistisk tankesett med tru og håp for framtida.

SMART oppvekst – som kompass

I Re kommune i Vestfold ble det i 2011 igangsatt et stort og unikt utviklingsarbeid i hele oppvekstsektoren. Satsingen går under navnet SMART oppvekst. Et siktemål med arbeidet er at alle barn, unge og voksne skal være i oppvekstmiljøer der de gis mulighet til å ta ut sitt potensial.

For å finne ut hva som skal til for at det enkelte barn, den enkelte ungdom og den enkelte voksne kan fungere på sitt beste, tar man i bruk et styrkebasert perspektiv og deltagende metoder. Den styrkebaserte aksjonsforskningsmodellen AI Appreciative Inquiry (Hauger, Højland og Kongsbak 2008) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training) ligger som et svært viktig grunnlag for SMART oppvekst.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse eller reparere barn og unges feil og mangler. Det handler om å tenne gnisten og skape håp. Bokstavene i SMART står for verdiene eller prinsippene i dette arbeidet:

 • Styrkeperspektiv: En antagelse om at alle mennesker og sosiale systemer har et mangfold av ressurser.
 • Medvirkning: Ha en samarbeidende innstilling og gi alle mulighet til å medvirke
 • Anerkjennelse. Evnen til å oppdage og bekrefte noe som er verdifullt i alle mennesker, ulike livsformer og meninger.
 • Relasjonsfokus. Evnen til å skape relasjoner og felleskap preget av varme og et stort VI.
 • Trening. Systematisk utholdenhetstrening for å klare å holde styrkefokus, skape medvirkning, opptre anerkjennende og sette relasjoner i sentrum. 

Flere spørsmål vi gjennom SMART oppvekst ønsker å finne gode svar på:

 • Hvordan skape fellesskap som får fram det beste hos hver enkelt?
 • Hva vil kunne skje med selvfølelsen hvis vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper?
 • Hva vil kunne skje hvis vi har fokus på å tenne gnisten og forløse barns potensialer i stedet for å prøve å løse deres problemer?
 • Hvordan kan vi skape felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Velkommen til SMART ungdomskurs!

Påmelding til kurs:

Ditt navn

Fødselsdato

E-post:


Telefon

Kommune

Arbeidssted

Faktura sendes til:
Adresse

Postnr.

Sted.

Faktura merkes med

Mathensyn

Ønsker du nyhetsbrev?

Huk av her dersom du ønsker nyhetsbrev fra SMART Oppvekst