SMART oppvekst kurs 23. oktober 2019 i Re

Sted: (Våle samfunnshus, Skaugveien 4, Våle)

Kursavgift: 900,- inkluderer lunsj, valgfri lærebok og en kortstokk med styrkekortene. Påmeldingsskjema nederst på siden.

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?

Gode svar på dette spørsmålet er drivkraften i SMART oppvekst.

Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål:

 • Hvordan utvikle et felles språk om styrker i barnehagen og barneskolen?
 • Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre?
 • Hvordan kan vi samskape personalgrupper/skoleklasser/barnehagegrupper der ALLE er opptatt av å spille hverandre gode og forskjellighet blir sett på som en ressurs?

Hva er SMART oppvekst?

Hva vil skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite hvordan disse styrkene kan identifiseres og forstørres hos seg selv og hos andre? Forskning på ungdommen (Ungdata 2010 – 2013) viser at det er en positiv utvikling på mange felt når det gjelder ungdommen. Undersøkelsene viser at de aller fleste ungdommer har det bra og lever sunne og aktive liv. Svært få har erfaring med røyking, kriminalitet eller annen risikoatferd. Men, mange ungdommer, særlig jenter, opplever hverdagen som stressende. Den psykiske helsa er under press. Forebygging er den enkleste, billigste og mest effektive veien å gå og vil spare mye lidelse. Livet består av både medgang og motgang. De som takler motgangen best er de som opplever seg som en viktig del av et felleskap, har god selvfølelse, et optimistisk tankesett med tru og håp for framtida.

SMART oppvekst – som kompass

I Re kommune i Vestfold ble det i 2011 igangsatt et stort og unikt utviklingsarbeid i hele oppvekstsektoren. Satsingen går under navnet SMART oppvekst. Et siktemål med arbeidet er at alle barn og voksne skal være i et oppvekstmiljø der de gis mulighet til å ta ut sitt potensial.

For å finne ut hva som skal til for at det enkelte barn, den enkelte ungdom og den enkelte voksne kan fungere på sitt beste, tar man i bruk et styrkebasert perspektiv og deltagende metoder. Den styrkebaserte aksjonsforskningsmodellen AI Appreciative Inquiry (Hauger, Højland og Kongsbak 2008) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training) ligger som et svært viktig grunnlag for SMART oppvekst.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse eller reparere barn og unges feil og mangler. Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. Vi opplever at der er en del nøkler som kan være med på dette. Bokstavene i SMART handler om disse nøklene.

Styrkefokus – hovedfokus på personlige styrker og det som fungerer bra. Medvirkning – gode spørsmål er forløsende. Alle stemmer er like mye verdt. Anerkjennelse – stå ved siden av og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra. Relasjoner – kvalitativt gode relasjoner på alle nivåer. Trening – systematisk trening, erfaringsdeling og utholdenhet er suksessfaktorer.

Utbredelsen av SMART oppvekst

Skal man lykkes i dette forebyggende arbeidet må man trene systematisk og med utholdenhet. Svært mange skoler og barnehager i hele Norges land er godt i gang. Tenk hva som kan skje når flere og flere skifter fokus fra problem- og reparasjonsfokus til styrkefokus og forebygging.

Hva sier andre om SMART kurset?

Over 2500 deltagere har deltatt på SMART kurs eller blitt fulgt opp i samarbeidende skoler. Her er noen av tilbakemeldingene:

 • Inspirerende, konkret og nyttig kurs. Det var variert og bra organisert. Flott kursperm med alle øvelsene.
 • Variert innhold (teori og praktiske øvelser). Teorien er lett overførbar til dagliglivet ute i barnehagen. Dere viser gode lederegenskaper som får oss til å fungere så godt i grupper.
 • Viktig kurs vi kan ta i bruk på arbeidsplassen med en gang. Fint å få prøve litt selv. God ledelse med humor og respekt.
 • Dette var et kurs preget av integritet, overbevisning om viktigheten av SMART i det forebyggende helsearbeidet.
 • Klart enkelt, tydelig og svært interessant. God logisk oppbygging. Godt tilpasset den enkelte og gruppa som helhet. Tydelig ledelse med mye varme.

Spørsmål vi gjennom SMART oppvekst ønsker å finne gode svar på er:

 • Hvordan skape fellesskap som får fram det beste hos hver enkelt?
 • Hva vil kunne skje med selvfølelsen hvis vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper?
 • Hva vil kunne skje hvis vi har fokus på å tenne gnisten og forløse barns potensialer i stedet for å prøve å løse deres problemer?
 • Hvordan kan vi skape felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Velkommen til SMART kurs!

Ditt navn

Fødselsdato

E-post:


Telefon

Kommune

Arbeidssted

Faktura sendes til:
Adresse

Postnr.

Sted.

Faktura merkes med

Mathensyn

Ønsker du nyhetsbrev?

Huk av her dersom du ønsker nyhetsbrev fra SMART Oppvekst