Home  /   Media  /   Snurr film


SMART – selvfølelse

Hvordan kan vi skape lærings- og helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt?
Tenk selvfølelse, vi trenger et sterkt indre for å stå i mot et stadig mer krevende ytre.


Masteroppgave om SMART oppvekst. Marit Østlie presenterer sine funn


SMART Oppvekst i Re kommune

Vidar forteller kortfattet hva SMART Oppvekst er.


SMART Oppvekst – Karakterstyrker – 7.trinn Kirkevoll skole


SMART oppvekst 3 – historien bak forsiden

Omslaget for SMART oppvekst 3. Dette er historien om Sara som bruker MOT for å klare å opptre på skolens jubileumsforestilling. Hennes kloke foreldre bruker egenskapene og har et styrkeperspektiv på hjemmebane.


Gro Våge leser og samtaler med skolestarterne i barnehagen

Gro Våge leser fra SMART oppvekst 1 for 5 åringer i barnehagen. Først presenterer hun aktuelle egenskaper. Etter lesing samtaler barna to og to før de snakker sammen i plenum. De må begrunne sine valg av egenskapene.


SMART oppvekst i barnehagen ved Mona Halvorsen Revetal barnehage

Re kommune sin visjon for SMART oppvekst er: Robuste barn, unge og voksne.

For oss alle består livet av medgang og motgang. Noen takler motgang bedre enn andre. Buffere for lettere å takle motgang på en god måte er høy sosial kompetanse og et optimistisk tankesett med tro og håp for framtiden.

For å utvikle sosial kompetanse bruker vi ART -Aggression Replacement Training. Det skjer i gruppeART Vi har avdelings- og klasseART i barnehager og skoler for alle. FamilieART er det tredje tilbudet. Det skjer i grupper på 3 – 5 familier og er et åpent tilbud.

Barn og unge møter voksne med felles grunnholdning som ser barn og unges styrker og talenter og hjelper de til å utvikle disse.

AI – Appreciative Inquiry har som utgangspunkt at alle organisasjoner og mennesker har noe som fungerer godt. Når man involverer barn, elever, foresatte, ansatte, ledere og samarbeidspartnere for å undersøke hva det er som bidrar til dette, legges det grunnlag for nye suksesser.

SMART oppvekst er når vi kombinerer ART og AI. De har samme utgangspunkt, leite etter å forsterke det som fungerer godt. ART har klare styrker i ferdighetstrening, men AI har sine styrker i å engasjere alle, undersøke årsakene til suksessene, lage seg drømmer for framtiden og så planlegge for å komme dit.


Hva er SMARToppvekst?

En introduksjon til SMART oppvekst i Re kommune, med prosjektleder Vidar Bugge-Hansen og små filmkutt fra praksis i Re.