Snurr film

SMART Oppvekst i Re kommune

Vidar forteller kortfattet hva SMART Oppvekst er.

SMART – selvfølelse

Hvordan kan vi skape lærings- og helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt?
Tenk selvfølelse, vi trenger et sterkt indre for å stå i mot et stadig mer krevende ytre.

Masteroppgave om SMART oppvekst. Marit Østlie presenterer sine funn


SMART oppvekst 3 – historien bak forsiden


Omslaget for SMART oppvekst 3. Dette er historien om Sara som bruker MOT for å klare å opptre på skolens jubileumsforestilling. Hennes kloke foreldre bruker egenskapene og har et styrkeperspektiv på hjemmebane.