Eksamensoppgaver

Materiell til nedlasting – Eksamensoppgaver

[one_half]
[download_box]AI studiet – Eksamen 2012-2013 bruk av styrker (pdf)[/download_box]

[download_box]AI studiet – Eksamensbesvarelse Re. Er AI og ART SMART (pdf)[/download_box]

[download_box]AI studiet – Eksamensbesvarelse sosiale emosjonelle vansker 2014 (pdf)[/download_box]

[download_box]AI studiet – Ekstraordinær god kvalitetsutvikling i barnehager, skoler og PPT i Re kommune (pdf)[/download_box]

[download_box]AI studiet – Eira Iversen SMART selvbilde (pdf)[/download_box]

[download_box]AI studiet – Mona Knippen Jahre. Fokus på styrker i ungdomsskolen (pdf)[/download_box]

[download_box]AI studiet – Medarbeidersamtalen (pdf)[/download_box]

[download_box]Helsefremmende arbeid i skolen: En kvalitativ studie av lærerne sine erfaringer knyttet til SMART oppvekst. Masteroppgave skrevet av Pia Kathrine Skorge Romtveit 2016 (pdf)[/download_box]
[/one_half]

[one_half_last]
[download_box]Eksamensoppgave – Lederskap og omstilling i skolen (pdf)[/download_box]

[download_box]Masteroppgave – Erfare mestre lære og utvikle En studie av SMART oppvekst – elevens stemme (pdf)[/download_box]

[download_box]AI feltoppgave – Gunn Røed 2015 (pdf)[/download_box]

[download_box]AI studiet – Eksamensbesvarelse 2015/2016 (pdf)[/download_box]

[download_box]Masteroppgave spesialpedagogikk 2015/2016 (pdf)[/download_box]

[download_box]Prosjektoppgave 2015/2016: Hvordan kan vi sammen utvikle samarbeidet mellom skolene og Aktiv i Re til et eksepsjonelt godt tilbud som styrker deltakerne og bidrar til læring og utvikling for store og små? (pdf)[/download_box]

[download_box]Prosjektoppgave AI – Berit Moskvil 2016 (pdf)[/download_box]

[download_box]Å arbeide med styrkeegenskaper for å fremme læring i skolen – Bacheloroppgave i Pedagogikk og elevkunnskap 2015 av Kristine Sperre (pdf)[/download_box]
[/one_half_last]