Home  /   Kurs  /   Verksted SMART barneverntiltak 15.november

-Verksteder er relevant for alle fagpersoner som er nysgjerrig på hvordan man kan jobbe samarbeidende og målrettet i arbeide med barn, unge og familier.

Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål:

• Hvordan forstår vi styrkefokusert og samarbeidende praksis?
• Hvordan oppdage vansker med en styrkefokusert tilnærming?
• Hvordan kan vi involvere barn og unge i endringsarbeidet?
• Hvordan kan teammøter bidra til at ansatte har det godt og er best mulig rustet til å møte familier som strever?

Bakgrunnen for SMART barnevernstiltak

Prosjekt SMART barnevernstiltak ble opprettet i 2014. Utviklingen av SMART barnevernstiltak er en forlengelse og videreutvikling av innovasjonene som er skapt i SMART oppvekst. SMART barnevernstiltak er et samtykkebasert hjelpetiltak for familier som er i kontakt med barnevernet. Formålet med tiltaket er å hjelpe familier til å få det bedre sammen, og skape en mer hensiktsmessig familiepraksis slik at barna får det de trenger av sine omsorgspersoner.

I SMART barneverns perspektiv tillegges relasjonen mellom oss og familien større vekt enn metodikken. Vi er opptatt av familiens kunnskap om seg selv, samt verdien samarbeid og samskaping av en ønsket fremtid. Vi tilbyr familier vår fagkompetanse og sammen med familiens kunnskap om seg selv, legges grunnlaget for at familien kan skape en bedre familiepraksis. En familiepraksis som er tilpasset deres unike familie og hvert enkelt barn.

Hva tilbyr verkstedet?

Verkstedet er basert på 4 års systematisk utvikling av samarbeidende og styrkebasert tiltaksarbeid i barnevernet. Vi har forsket på våre beste praksiserfaringer blant annet ved å invitere familier til å fortelle hva som har vært nyttig for dem. Familiene vi møter er involvert i utviklingen av kunnskap om hva som «virker», og ut fra dette har vi utarbeidet metoder og praksisbeskrivelser. Flere av disse vil presenteres på verkstedet.
Metodene er ment som forslag og inspirasjon til hvordan man kan være samarbeidende og målrettet i familiearbeidet. Metodene skal tilpasses det unike i hver familie og i hvert møte. Verkstedet vil legge til rette for å trene på metodene, og tilpasse dem til din arbeidskontekst.
Foreldre som har vært i kontakt med SMART barnevernstiltak vil være med som kursholdere. De formidler fra sitt perspektiv og vil by på sine erfaringer og refleksjoner rundt deres møte med SMART barnevernstiltak.


Noen tilbakemeldinger fra foreldre:

«SMART barnevernstiltak har gitt meg nøkler til å mestre hverdagen på en mye bedre måte»
«Nå er jeg klar for å gå ut på egne ben, og møte verden der ute – denne gangen som en mer selvsikker person som har fått troen på seg selv igjen»
«Takk for tilliten jeg har blitt vist som menneske, mor og ressurs.»

Påmelding SMART barnevern-kurs

Ditt navn

Fødselsdato

E-post

Telefon

Kommune

Arbeidssted

Faktura
Adresse
Postnr. Sted.

Faktura merkes med