Verksted SMART barneverntiltak 15.november

[three_fourth]

Med fokusspørsmålet:

Hvordan kan vi sammen utvikle praksiser med enda større evne til å samarbeide for å skape familieliv hvor alle har det godt?

Verkstedet er relevant for fagpersoner som er nysgjerrige på å utforske dette fokusspørsmålet sammen med oss, høre litt om våre erfaringer fra vår praksis som er under utvikling, og bidra til videreutvikling av samarbeidende praksis i arbeid med barn og familier.

SMART barneverntiltak er et prosjekt som ble opprettet i 2014, med siktemål om å utvikle et kommunalt hjelpetiltak som kan bidra til færre plasseringer utenfor hjemmet. Vi ønsker med dette verkstedet å invitere venner i fagfeltet, og familier vi jobber med, til dialog og samskaping av samarbeidende praksis i familiearbeid.

 

SMART barneverntiltak

Vi i SMART barneverntiltak definerer oss som et verdi- og formålsdrevet tiltak.

SMART er et anagram og representerer verdiene våre, som er:

  • Styrkefokus
  • Medvirkning
  • Anerkjennelse
  • Relasjonsperspektiv

Formålet er:

SMART barneverntiltak skal, gjennom anerkjennelse, samforskning og myndiggjøring, legge til rette for endring mot en varig bedre familiepraksis for den enkelte familie og det enkelte barn.

Hva tilbyr verkstedet?

Vi vil legge til rette for deling av praksiserfaringer og utfordringer for eksempel knyttet til foreldre som er i konflikt, samarbeidsmøter med flere hjelpeinstanser, medvirkning fra barn i endringsarbeid med mer.

Våre erfaringer fra praksisutvikling har resultert i noen metode- og verktøybeskrivelser. Det er viktig for oss å presisere at metodene ikke er viktige i seg selv. Metodene våre er forslag praksis for å knytte verdiene opp til formålet. Noen av disse metodene og verktøyene vil bli presentert på verkstedet. Du vil bli invitert til å delta i noen av dem, reflektere over nytteverdien og hvordan de kan tilpasses og nyttiggjøres i din arbeidskontekst.

 

Vi gleder oss til denne første dialogen med dere, og håper at verkstedet kan bidra til inspirasjon og et ønske om videre samarbeid med oss rundt fag- og tjenesteutvikling.

 

[/three_fourth]

[one_fourth_last]

Påmelding SMART barnevern-kurs

Ditt navn

Fødselsdato

E-post

Telefon

Kommune

Arbeidssted

Faktura
Adresse
Postnr. Sted.

Faktura merkes med

[/one_fourth_last]