SMART Temakurs Drømmeklasse 29. april 2020

 

 

 

SMART Temakurs Drømmeklasse 29. april 2020

 kl. 9.00 – 15.30 på Våle samfunnshus Kursavgift: 900,- inkluderer lunsj, valgfri lærebok og en kortstokk med styrkekortene.

For ansatte i grunn- og videregående skole og alle som er opptatt av å involvere barn og unge som medskapere i sitt oppvekstmiljø (frivillige organisasjoner med mer).

Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål:

  • Hvordan ta i bruk i organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative Inquiry slik at barn og unge kan bli medskapere av sitt eget læringsmiljø.
  • Hvordan kan vi gjennom sosiale innovasjoner sette barn og unges behov i sentrum slik at ALLE gis mulighet til å oppleve inkludering, trivsel og glede?

Velkommen til SMART kurs!

SMART kurset kan hjelpe deg med inspirasjon til å møte noen av verdiene og prinsippene i overordnet del. Det står blant annet:

  • Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene.
  • Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.
  • Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer.  

På kurset vil vi jobbe oss gjennom AI prosessens fem faser. Organisering og regi på samtalene er utrolig viktig for å skape medvirkning og engasjement hos alle.

  1. Fokusspørsmålet: Hvordan kan vi sammen skape drømmeklassen der ALLE opplever læringsglede og et inkluderende felleskap?
  2. Vi leter etter og identifiserer situasjoner der dette oppleves.
  3. Elevene skaper en felles drøm for felleskapet.
  4. Veien mot drømmen planlegges via veikart.
  5. Hvordan holder vi prosessen varm og engasjementet oppe over tid?

Barn og unge er utrolig kloke og tar stort ansvar hvis vi klarer å involvere de på gode måter. Drømmeklassen er prosess for å skape engasjement og mobilisere alle gode krefter til felleskapets beste.

Påmelding til kurs 29. april:

Ditt navn

Fødselsdato

E-post:


Telefon

Kommune

Arbeidssted

Fakturainformasjon:
Adresse
Postnr.
Sted.

Faktura merkes med

Mathensyn

Ønsker du nyhetsbrev?

Huk av her om du ønsker nyhetsbrev fra SMART Oppvekst