SMART kurs: Moralsk resoneringstrening. – 13 februar 2019

For ansatte i barnehage, barneskolen og ungdomskolen 13. februar 2019 kl. 09.00 – 15.30 på Våle samfunnshus Kursavgift: 900,- inkluderer lunsj

Kurset vil gi grunnleggende innføring i bruk av moralsk resonnering i SMART perspektiv, samt erfaringsdeling i bruk av SMARTe verktøy og metoder. I SMART bøkene er det flere moralske dilammaer etter fortellingene og metoden for å bruke disse dilammaene vil bli vist og øvet på.

For påmelding: Gå nederst på denne siden.

Spørsmål vi gjennom SMART oppvekst ønsker å finne gode svar på er:

  • Hvordan skape fellesskap som får fram det beste hos hver enkelt?
  • Hva vil kunne skje med selvfølelsen hvis vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper?
  • Hva vil kunne skje hvis vi har fokus på å tenne gnisten og forløse barns potensialer i stedet for å prøve å løse deres problemer?
  • Hvordan kan vi skape felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Moralsk resonnering kurs

Har du vært på et SMART kurs før, og ønsker mer forståelse og kunnskap om å jobbe med moralske dilemmaer med barn? Kanskje har du en klasse som har behov for å utvikle en stemme, forstå andre mer, eller øve på å ta gode valg? Vi lover deg metoder og verktøy for å øke engasjement og empatien blant dine elever. Vi deler også ideer og lærer av hverandre på kurset!

Om Kurset
Noen ganger handler man uten å tenke igjennom det man gjør og det kan få et utfall man ikke ønsker. Ved å reflektere rundt perspektiver av tanker, følelser og handlinger vil valgene vi gjør bli mer bevisste og da kan vi få et bedre utfall og bedre relasjoner. Barn, unge og voksne som viser empati, klarer å ta andres perspektiv og foretar handlinger som tar hensyn til andre, vil bli bedre likt og de har lettere for å inngå nære og gode sosiale relasjoner.

Valg er noe vi mennesker gjør hver eneste dag. Noen er bevisste valg andre er mer ubevisste eller går på autopilot. De fleste av disse valgene har mest å si for oss selv og ikke andre. Men andre valg kan ha konsekvenser for de rundt oss og vår relasjon.

• Skal jeg ta på meg den genseren?
• Skal jeg spise frokost?
• Skal jeg si hei eller ikke?
• Skal jeg gå i bursdagen, eller på fotballkampen?
• Skal jeg gjøre lekser eller se på en film?
• Skal jeg si at jeg ikke liker det, eller skal jeg la vær?

Din kompetanse etter endt kurs:
• Lært om prosessen/metoden MRT: Moralsk resonnerings trening
• Øve på å gjennomføre en økt.
• Kunne utvikle og finne ulike perspektiver i konkrete situasjoner barn står i.
• Kunne stille gode spørsmål og oppfølgingsspørsmål
• Ha flere verktøy og metoder for å bygge barns empati
• Regissere samtaler der alle stemmer kommer til.
• IRP: Individuell, relasjon, plenum.
• Rollespille ulike utfall på moralske dilemmaer.
• Vite hva styrkefokus er.
• Vite noe om sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
• Hvordan møte barn på en anerkjennende måte.
• Skape et anerkjennende miljø/klassemiljø.
• Kunne skape engasjement.

Vi håper din kompetanse vil føre til:
1. Elever/barn med empati, forståelse for andres følelser og tanker. Barn med perspektivrikhet. Barn som forstår sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger.
2. Engasjerte barn
3. Barn som sier meningen sin, lytter til andres meninger. Bygger gode klassemiljø og selvbildet sammen. Kunne finne argumenter og begrunne synspunkter. Bli klar over hva man tror på og mener og kunne utrykke dette på en god måte.
4. Barn som forstår hvorfor folk og dem selv gjør som de gjør.
5. Barn/ungdom som utvikler sin refleksjonsevne.

Velkommen til SMART kurs!

Påmelding SMART kurs: Moralsk resoneringstrening 13. februar 2019

Ditt navn

Fødselsdato

E-post

Telefon

Kommune

Arbeidssted

Faktura
Adresse
Postnr.
Sted.

Faktura merkes med

Mathensyn

Ønsker du nyhetsbrev?

Ja, jeg ønsker nyhetsbrev fra SMART Oppvekst