FamilieART

FamilieART

FamileART er en utvidelse av ART. Famile ART er utviklet av Calame og Parker (2004) i Canada. Manualen er tilpasset norske forhold gjennom et samarbeid mellom ART senteret på Diakonhjemmet Høgskole, og Lindhøysenteret. Re kommune har gjort noen tilpasninger for å få dette tilpasset aldersgruppen 6 – 13 år.

Hovedmålet med FamilieART er at foreldre, og andre viktige nærpersoner for barnet, kan veilede og støtte barna i utvikling av sosial kompetanse. Disse personene er de viktigste for å sikre at ferdighetene barna har lært, blir anvendt i daglige situasjoner. Det handler om å være gode rollemodeller og å gi ros og støtte når barna tar i bruk ferdigheter på hjemmebane. I FamilieART læres også noen ferdigheter for god kommunikasjon som hele familien trener sammen på. Vi opplever også at familiene som deltar blir gode støtter og rollemodeller for hverandre.

FamilieART kurs i Re

I Re er vi 10 FamilieART- trenere som holder kurs. Det avholdes to kurs i året med 3-5 familier pr kurs. Hvert kurs ledes av 3 FamilieART-trenere. Trenerteamet er tverrfaglig sammensatt, og jobber i barnehage, skole, Aktiv i Re og Barn og unge.

Det er 9 kurskvelder. De 7 første går ukentlig, så et opphold på en måned før trening 8. Trening 9 kommer ca. 2 måneder deretter.

De 3 første samlingene er uten barn. De resterende med barna. Treningene vil vare i 2timer og 30 min med pause. Vi starter hver trening med et enkelt varmt måltid som sanitetsforeningene i kommunen er så greie å lage til oss. Inntil nå har vi vært på Kirkevoll skole. Hver familie som deltar vil få en av trenerne som kontaktperson. Vi har en samtale med hver familie før oppstart, og samme trener holder kontakt med familien gjennom hele kurset.

FamilieART er et tilbud til familier der barnet er mellom 6 og 13 år. Barnet må ha deltatt i, eller delta i en ART-gruppe.

Vår visjon for SmART oppvekst og FamilieART er robuste barn. I medgang har alle det bra. Det er i motgang en trenger styrke og handlingsalternativer.
Et barn som får mye ros, blir flink til å rose andre. Barn som roser andre barn får flere venner. Vi vil samtale om, og trene på å gi ros på en effektiv og god måte.
Barn gjør det vi gjør, og ikke det vi sier de skal gjøre. Derfor blir vi som rollemodeller svært viktige for barna.
Barna kommer opp i mange krevende situasjoner der de trenger veiledning og hjelp. Her er din rolle og atferd helt avgjørende for at barnet skal komme gjennom situasjoner med hodet høyt hevet og tro på framtida.
Innhold på de ulike kveldene.

Trening 1 (voksne): Gi en innføring i hva ART er. Trene på ferdighetene Å gi og Å få et kompliment.

Trening 2 (voksne): Sosial ferdighetstrening. Trene på Jeg/du budskap.

Trening 3 (voksne): Trene ferdigheten: Å framføre en klage.

Trening 4 (voksne og barn): Trene på ferdigheten: Å svare på en klage.

Trening 5 (voksne og barn): Sinnekontroll: Hvem blir sint på meg? Vi identifiserer hva jeg gjør som gjør andre sint, og hva kan jeg gjøre i stedet?

Trening 6 (voksne barn): Identifisere vanskelige situasjoner barnet opplever utenfor hjemmet, og øve på gode løsninger. Foreldre trener på å veilede sine barn.

Trening 7 (voksne og barn): Moralsk resoneringstrening: Vi diskuterer et aktuelt dilemma.

Trening 8 (voksne og barn): Tema tillit. Vi øver på situasjoner som bygger tillit og samtaler om hva som bryter ned tillit.

Trening 9 (voksne og barn): Moralske karakteregenskaper. Vi jobber med barnets styrker.

Hva sier tidligere deltagere?

Fra 2011 og ut 2014 har vi avholdt 9 kurs med 31 familier og 39 barn involvert. Siste kursdag inneholder også evaluering. Her er noen tilbakemeldinger fra de voksne:

Felles verktøy om oppdragelsen
Alle karakteregenskapene. De vil henge i hjemmet som daglige påminnelser. Bruke ART bevisst for å skape en god stemning i hjemmet og utvikle voksne og barn positivt.
Løsning av konflikter, forebygging av konflikter. Har blitt mer bevisst og tålmodig
Fått mer positiv energi inn i hverdagen
Tusen takk for flott kurs. Dette har bidratt til en VELDIG positiv utvikling for både voksne og barn i familien. Vi har nå fått noen felles knagger vi kan henge forskjellige situasjoner i hjemmet på og unngår mange konflikter ved hjelp av ART.
Her er noen tilbakemeldinger fra barna:

Pappa har blitt flinkere til å prate med rolig stemme.
Jeg er flinkere til å høre på mamma og pappa.
Mamma sier ting med en roligere stemme og er blitt flinkere til å tenke seg om før hun sier nei.
Mer komplimenter
Mindre krangling
Terningkast har gitt stort sett 5ere og 6ere.

Ane With Lie har skrevet masteroppgave i psykologi ved Universitet i Tromsø om FamilieART. Oppgaven heter Evaluering av FamilieART: En multimodal, familiebasert metode for utvikling av sosial kompetanse og forebygging av problemadferd. Oppgaven finner du her http://munin.uit.no/handle/10037/6560

Er du interessert i å delta?

Kurset er gratis. Meld ifra til kontaktlærer, rektor der barnet ditt går eller Barn og unge.

Du kan også sende en mail til mona.jahre@re.kommune.no eller vidar.bugge-hansen@re.kommune.no Det kan være ventetid, men vi tar kontakt og holder deg orientert.