Home  /   Kurs

SMART kurs

Kurs i SMART oppvekst for ansatte og foreldre med barn i barnehage og barneskolen 30.august kl. 9.00 – 15.30 på Våle samfunnshus.

Les mer!


Kurs i SMART oppvekst for ansatte i barnehage og barneskolen 8.november 2017 kl. 9.00 – 15.30 på Våle samfunnshus.

Les mer!

SMART ungdom kurs

Nytt SMART kurs for de som jobber med og er opptatt av ungdoms psykiske helse! 27.september kl.9.00-15.30 på Våle samfunnshus.

Les mer!

FamilieART kurs

FamileART er en utvidelse av ART.

Les mer!

SMART Lek

Kurs for alle som er opptatt av lekens betydning: Ingen planlagt dato.

Les mer!